MOHSEN AZAD
قـــــــــــــــــارچ شناســـــــــــــــــــــی پزشکــــــــــــــــــــی

مايكوپلاسماها (Mycoplasmas)

مایکوپلاسماتاسهکوچکترین باکتری (1/0تا 3/0 ميكرومتر قطر دارند) با قدرت رشد بسیار آرام و سخت بر روی محیط‌های کشت مصنوعی می‌باشند. گونه‌های مختلفی از مایکوپلاسماها در ناحیه دستگاه تنفسی و ادراری- تناسلی زنان و مردان وجود دارند که به صورت ارگانیسم‌های فرصت طلب عمل می‌کنند و سبب بیماری‌های مختلف در ناحیه دستگاه تنفسی، ادراری- تناسلی، اختلال در تولیدمثل و مرگ و میر نوزادان می‌شوند. مهم‌ترین این گونه‌ها که سبب بیماری‌های متنوعی در مردان، زنان و نوزادان می‌شوند عبارتند از: مایکوپلاسما پنومونیه، مایکوپلاسما هومینیس، اوره‌آپلاسما اوره‌آلیتیکوم و مایکوپلاسما ژنیتالیوم. مايكوپلاسما پنومونيه عامل پنوموني آتيپیك اوليه و تراكئوبرونشيت، تنها مايكوپلاسمای پاتوژن انساني است. اوره‌آپلاسما اوره‌آلیتیکوم که دارای دو بیوار اوره‌آپلاسما اوره‌آلیتیکوم و اوره‌آپلاسما پاروم می‌باشد، عامل اصلی اورتریت غیرگنوککی و غیرکلامیدیائی، پروستاتیت حاد، کوریوآمنیوناتیس، سرویسیت، واژینیت، سپسیس و زایمان زودرس است. مایکوپلاسما هومینیس اغلب در ارتباط با سرویسیت، واژینیت، پیلونفریت، PID، سپتی‌سمی بعد از زایمان، زایمان زودرس و تولد نوزاد نارس می‌باشد. مایکوپلاسما ژنیتالیوم اغلب سبب اورتریت، سرویسیت، واژینیت و اندمتریت حاد می‌شود. وقتی نوزاد از کانال زایمان متولد می‌شود این باکتری‌ها وارد دستگاه تنفسی او شده و باعث پنومونی، مننژیت و مرگ در آن‌ها می‌گردند. همچنین این باکتری‌ها می‌توانند در طول حاملگی با عبور از جفت در جنین سپسیس ایجاد کرده و بدنبال آن عفونت داخل رحمی بدهند.

 تشخیص عفونت‌های مایکوپلاسماها

شناسائی و تشخیص آزمایشگاهی عفونت‌های مایکوپلاسماها براساس تست‌های باکتریولوژیک شامل مورفولوژی، خصوصیات کشت، خواص فیزیولوژی و سرولوژی می‌باشد. با وجود اين‌كه این تست‌ها هنوز بخش مهمی از تشخیص مایکوپلاسماها را تشکیل می‌دهند، ولی تست‌های جدید براساس آنالیز مولکولی DNA ژنومی، RNAهای ریبوزومی، پروتئین‌های سلولی و لیپیدها تست‌های کلاسیک را در تنگنا قرار داده و به‌ دلیل رشد آرام و سخت‌گیر بودن گونه‌ها، استفاده از تست‌های مولکولی که به زمان كمتري جهت تشخيص نياز دارند محبوب‌تر مي شود

 انواع نمونه‌ها

          با توجه به روش‌های تشخیصی، بایستی سلول‌های جمع‌آوری شده که حاوی مایکوپلاسماهای چسبیده می‌باشند تهیه گردند. بیشتر نمونه‌هائی که برای کشت مناسب هستند، برای PCR هم مناسبند. انواع روش‌های متفاوت نمونه‌گیری برای دستگاه تنفسی ارائه شده است. خلط چون دارای آلودگی می‌باشد زیاد مناسب نیست، سوآب گلو و آسپیره نازوفارنژیال برای کودکان بسیار مناسب است. مي‌توان براي شناسائي مايكوپلاسما پنومونيه از نمونه‌هاي شستشوي گلو، خلط، آسپيره ناي و تكه‌هاي بافت ريه نیز استفاده كرد.

برای مایکوپلاسماهای ژنیتال سوآب‌های مجاری ادراری، ادرار اولیه (FVU)، منی، ترشحات پروستات، سوآب واژن - سرویکس، بیوپسی اندومتریک، برس زدن توبول، مایع آمنیوتیک، جفت، نمونه‌های اندوتراكئال و CSF از نوزادان نمونه‌های مناسبی هستند.

مایکوپلاسماها از نمونه‌های دیگر مانند CSF، مایع مفصلی، بیوپسی، نمونه‌های جلدی مخاطی و خون جدا می‌شوند. باید توجه داشت که محیط‌های کشت خون حاوی آنتی‌کواگوالانت هستند که برای رشد مایکوپلاسماها بازدارنده می‌باشند.

سوآب باید از جنس داکرون، کلسیم آلژینات یا پلی‌استر با دسته پلاستیکی یا آلومینیمی باشد. سوآب پنبه‌ای و سوآب‌های با دسته چوبی بدلیل اینکه برای اورپلاسماها سمی می‌باشند، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. هرچند که در کشور ما بدلیل گرانی سوآب‌های پلی‌استری از سوآب‌های پنبه‌ای و سوآب‌هائی با دسته چوبی استفاده می‌شود. اگر پاتوژن‌های دستگاه ژنیتال دیگر بطور همزمان مدنظر باشند سوآب داکرون یا رایون با دسته پلاستیکی بسیار مناسب می‌باشد، چرا که آنها برای این گونه پاتوژن‌ها غیرسمی هستند. بعد از گرفتن نمونه نباید اجازه دهیم سوآب خشک شود و سریعاً باید در محیط کشت انتقال یا محیط کشت مناسب قرار بگیرند.

دیگر مایعات بدن و بیوپسی بافت باید در ظروف استریل جمع‌آوری شوند. نمک برای نمونه‌های بافتی مرطوب بکار نمی‌رود، چرا که سبب لیز ارگانیزم‌ها می‌شود.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ ] [ 13:18 PM ] [ محسن آزاد ]

حالتي است كه همراه با ترشح واژينال زياد و بدبو مي‌باشد و در آن تعداد گاردنلا واژيناليس و ساير بيهوازيها افزايش و تعداد لاكتوباسيل كاهش مي‌يابد. جهت تشخيص واژينوز باكتريايي حداقل سه مورد از مشخصات ذيل بايد وجود داشته باشد:

 1. ترشح واژينال غيرطبيعي
 2. pH واژن بيشتر از 5/4 باشد.
 3. وجود سلولهاي نشانگر Clue cells (سلولهاي اپيتليال كه تعداد زيادي باكتري به آنها متصل شده و حدود نامشخص باشد).
 4. در اثر افزودن يك قطره پتاس 10% به ترشح واژن بويي شبيه به بوي ماهي ايجاد مي‌شود.

clue cells در واژينوز باكتريايي (واژنيت غيراختصاصي)

 • در خانمها نيز التهاب مجرا (Urethritis) اغلب توسط گنوكك ايجاد مي‌شود.

در صورتي كه در برگه درخواست آزمايش قيد شده باشد،  نمونه‌هاي سرويكوواژينال از نظر استافيلوكك طلايي (سندرم شوك سمي)، استرپتوكك آگالاكتیا (عفونت نوزادان)، ليستريا منوسيتوژن (عفونت نوزادان) و گونه‌هاي كلستريديوم (سقط‌هاي عفوني) قابل بررسي مي‌باشند.

نمونه برداري معمولاَ توسط پزشك انجام مي‌شود. آزمايش مستقيم ترشحات واژن بهترين متد تشخيص واژينيت است ولي در مورد سرويسيت ارزش تشخيصي آن بسيار كمتر است. يك قطره از ترشحات واژن را بر روي لام قرار داده و در صورتيكه غليظ باشد با يك قطره سرم فيزيولوژي مخلوط كرده و با قرار دادن لامل بر روي آن با عدسي 40 × مي‌بينيم. تريكوموناس واژيناليس با حركت مخصوص خود، قارچهاي جوانه دار و سلولهاي نشانگر با اين بزرگنمايي قابل بررسي هستند. ميسيليوم كاذب كانديدا آلبيكنس بندرت ممكن است در ترشحات واژن مشاهده شود. سلولهاي نشانگر در اكثر واژينوزهاي باكتريايي مشاهده مي‌شوند. از نظر تشخيص سلول نشانگر، محو بودن حدود سلولي مهمتر از ظاهر گرانولار يا كثيف سلولهاي اپيتليال مي‌باشد. آزمايش مرطوب Wet mount نمونه سرويكس توصيه نمي‌شود.

 • رنگ آميزي گرم بهترين روش جهت تشخيص واژينوز باكتريايي مي‌باشد. اسمير واژن طبيعي داراي مقدار زيادي لاكتوباسيل (باسيل‌هاي گرم مثبت بزرگ) بوده و تعداد لكوسيت‌ها كمتر از 5 عدد در هر ميدان ميكروسكوپي مي‌باشد.

 

خصوصيات واژينوز باكتريايي در رنگ آميزي گرم

 1. سلولهاي نشانگر (Clue cells) كه بوسيله باسيل‌هاي گرم منفي كوچك پوشانده شده اند به همراه مخلوطي از باسيل‌ها و كوكوباسيل‌هاي گرم منفي و گرم متغير ديده مي‌شوند و اغلب باسيلهاي گرم منفي منحني نيز وجود دارند.
 2. باسيلهاي گرم مثبت بزرگ (لاكتوباسيل) ديده نمي‌شوند.
 3. تعداد لكوسيت‌ها كمتر از 5 عدد در هر ميدان ميكروسكوپي است.
 4. اين تابلو جهت تشخيص واژينوز ناشي از گاردنلا واژيناليس اختصاصي و حساس مي‌باشد.
 • وجود لكوسيت به تعداد بيش از 10 عدد در هر ميدان ميكروسكوپي با عدسي روغني دليل قوي بر وجود تريكوموناس يا سرويسيت ناشي از نيسريا گنوره‌آ و يا كلاميديا تراكوماتيس مي‌باشد.

 

رنگ آميزي گرم جهت تشخيص گنوكك در خانمها چندان مفيد نيست. رنگ آميزي از ترشحات آندوسرويكال جهت ديدن ديپلوكك‌هاي گرم منفي داخل سلولي داراي حساسيت (Sensitivity70-50% )و اختصاصي بودن (Specifity 90-50%) براي تشخيص گنوكك مي‌باشد.

 

كشت

برخلاف آقايان، درخانمها انجام كشت جهت تشخيص گنوكك ضروري است. حساسيت يك كشت منفرد سرويكس جهت گنوره آ 90-80% مي‌باشد. انجام كشت جهت گاردنلا توصيه نمي‌شود زيرا 40-20% خانمها بدون عفونت واژينال اين باكتري را دارا مي‌باشند. وجود اين باكتري مجوزي براي درمان نيست بلكه بايد خصوصياتي كه جهت واژينوز باكتريايي در بالا برشمردیم وجود داشته باشند تا نسبت به درمان اقدام به عمل آيد.

درمقايسه با آزمايش مستقيم، كشت 100-50% بيشتر موجب ارائه جواب مثبت در مورد كانديدا آلبيكنس مي‌شود. كشت بويژه در مواردي كه تعداد ميكروب كم است مؤثر واقع مي‌شود اما چون كانديدا در 30-10% خانمها بدون داشتن علايم واژينوز به تعداد كم ديده مي‌شود، لذا تنها تعداد زياد كلني‌هاي كانديدا آلبيكنس مي‌تواند بعنوان علت واژينوز در نظر گرفته شود.

 زخم‌هاي ژنيتال

 ترپونما پاليدوم، هرپس ويروس، هموفيلوس دو كره‌اي، كاليماتوباكتريوم و كلاميديا مي‌توانند در ناحيه ژنيتال ايجاد زخم نمايند. آزمايش باكتري شناسي بطور معمول فقط در مورد هموفيلوس دو كره‌اي به عمل مي‌آيد. براي تهيه نمونه بايد از ته زخم با سواب برداشت كرده و مستقيماَ در محيط مشت تلقيح نمائيم. مواد آسپيره شده از خياركها را هم مي‌توان جهت كشت استفاده نمود ولي ميزان جدا شدن هموفيلوس دو كره اي كمتر مي‌شود. محيط مورد استفاده مولر – هينتون به اضافه 5% خون اسب مي‌باشد كه تا ۷۵ درجه سانتی گراد حرارت داده شده و به آن 1% Isovitalex و وانكومايسين (میلیگرم در میلیمتر مربع ) افزوده شده است. محيط بايد تازه تهيه شده و پس از يك هفته مورد استفاده قرار گيرد. پليتها را بايد در 37-35 و در جار شمع كه يك حوله خيس در ته آن تعبيه شده است قرار داد. بعد از 72-48 ساعت كلني‌هاي كوچك، غيرمخاطي‏، زرد، خاكستري، نيمه كدر يا شفاف كه در روي آگار حالت لغزندگي دارند پديدار مي‌شوند. حساسيت يك كشت منفرد جهت جدا كردن هموفيلوس دو كره اي 80-79% مي‌باشد.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ ] [ 12:42 PM ] [ محسن آزاد ]

طاعون نوعی بیماری عفونی باكتریال مشترك بین انسان و حیوانات است كه توسط جوندگان و کک آنها به سایر حیوانات و انسان منتقل می شود .

این بیماری در طول تاریخ، انسانهای زیادی را به هلاكت رسانده است و تجربیات گذشته نشان داده است كه گاهی كانون های فعال طاعون به مدت ده سال یا بیشتر، غیرفعال و خاموش گردیده و ناگهان و بصورت انفجاری، مجددا فعال و موجب ابتلاء جوندگان یا انسان شده است.ضمنا از آنجا كه عامل طاعون به عنوان یكی از جنگ افزارهای بیولوژیك، مطرح میباشد لازم است از این نظر نیز مورد توجه قرار گیرد، براساس اطلاعات موجود، كشورهائی نظیر روسیه و آمریكا این جنگ افزارها را از سال ها قبل ساخته و انباشته اند.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ] [ 13:3 PM ] [ محسن آزاد ]

بیماری سل یکی از مهمترین بیماریهای عفونی قرن حاضر می باشد که توانائی درگیر نمودن کلیه ارگان های بدن را دارد ولی ریه ها بیشتر به سل مبتلا می شوند.

از سال ۱۹۸۲ همه پزشکان دنیا معتقد بودند که این بیماری تا سال ۲۰۰۰ کنترل و بحث آن فقط محدود به کتب پزشکی خواهد بود، ولی این امید ده سال بیشتر به طول نیانجامد، به طوری که در سال ۱۹۹۳ این بیماری از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک فوریت جهانی اعـــــلام می گردد.

بروز ۱۰ میلیون مورد جدید سل و درمان تنها دو سوم از آنها که متأسفانه در بیش از ۵۰ درصد موارد درمان ناقص بوده ، عمق فاجعه را در این سالها نشان می دهد.

بروز سه همه گیری از این بیماری در دو دهه اخیر دور نمای کنترل این بیماری را در آینده نزدیک بسیار مبهم نشان می دهد. ایجاد همه گیری بیماری ایدز و متعاقب آن سل مقاوم به دارو ، جهان کنونی را با تمام پیشرفت های عظیم در علم پزشکی از نظر کنترل بیماری سل ، بیش از یک قرن به عقب برگردانده است . امروزه در دنیا هر ساله بیش از ۸ میلیون نفر به این بیماری مبتلا می شوند و تاکنون یک سوم مردم جهان بدون آنکه احساس بیماری کنند به میکروب این بیمــــــــــاری آلوده شده اند.

عامل بیماری سل چیست ؟

میکروبی میله ای شکل (شبیه مداد) و بسیار کوچک به اندازه ۰۰۰۰۰۳/۰ متر وارد بدن شما شده که تنها توسط میکروسکوپ دیده می شود. به این میکروب میله ای شکل «باسیل سل» می گویند . باسیل سل چون بسیار کوچک می باشد ، به راحتی در هوا شناور می ماند . چون عامل این بیماری میکروب می باشد ، لذا ممکن است این بیماری از شما به افراد سالم منتقل گردد.

سل چگونه از بیمار به فرد سالم منتقل می شود ؟

میکروب سل به صورت ذرات ریز وارد هوا شده و نظیر سرماخوردگی منتقل می شود . این ذرات در صورتی که مبتلا به سل ریوی باشید توسط سرفه ،عطسه ، صحبت ، خنده و یا فریاد شما ، ایجاد و در هوا پخش می شوند . یک سرفه می تواند ۳۰۰۰ ذره میکروبی وارد هوا نماید و ۵ دقیقه صحبت کردن نیز همین تعداد ذره تولید می کند و عطسه نیز تعداد بیشتر ایجاد می نماید.

این ذرات میکروبی چون بسیار کوچک هستند ، در هوای موجود در هر فضای بسته برای مدت طولانی می توانند به طور معلق باقی بمانند. میکروب سل در خلط کاملاً خشک شده و یا در گرد و غبار معلق پس از ۸ تا ۱۰ روز از بین می رود. این میکروب در خاک سرد و سایه دار حداقل ۶ ماه زنده مانده و در خلط در حال پوسیدن و تجزیه ، هفته ها و ماهها مقاومت دارد. لذا هوای اطاق آلوده شده به میکروب سل توسط شما ، می تواند حتی در زمان غیاب شما نیز موجب انتقال بیماری گردد.

زمانی که فرد سالم در هوای آلوده به این ذرات میکروبی تنفس کند، میکروب سل را وارد ریه خود کرده و این میکروب خود را در عرض ۴۸ ساعت به نقاط مختلف بدن می رساند. ولی بعد از آن بدن دفاع کرده و اجازه گسترش و فعالیت را به میکروب سل نمی دهد.جهت انتقال بیماری سل ، تماس های طولانی و ورود تعداد زیاد میکروب سل نیاز است .انتقال میکروب سل از شما به اطرافیان بستگی به سه عامل واگیر بودن بیماری سل شما ، محیطی که تماس در آن اتفاق می افتد و مدت زمان تماس دارد. بهترین راه برای توقف انتقال، دوری شما از اطرافیان و شروع درمان دارویی می باشد.

شروع درمان دارویی در کاهش انتقال بیماری بسیار موثر می باشد به طوری که واگیری بیماری سل شما را سریعاً بعد از دوهفته از شروع درمان حتی در صورت مثبت بودن آزمایش خلط شما کاهش داده و در طول زمان مصرف دارو ادامه خواهد داد.

افرادی که به مدت طولانی در تماس نزدیک با بیماران مسلول واگیر می باشند بیشترین میزان خطر ابتلاء به سل را دارا هستند.

تماس نزدیک بیمار معمولاً با اعضای خانواده، هم اطاقی ، دوستان و همکاران رخ می دهد. این افراد به دلیل تماس با میکروسکوپ سل، در معرض خطر ابتلاء به عفونت سل می باشند.
مکان های پرازدحام ، کوچک ، سربسته ، کم نور ، بدون تهویه مناسب و مرطوب بهترین شرایط را برای تسهیل انتقال عفونت ایجاد می کنند.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ] [ 12:18 PM ] [ محسن آزاد ]

نام آزمايش

كشت خون

نام انگليسي تست

Blood Culture

مخفف انگليسي تست

نام فارسي تست

كشت خون

نام هاي متعارف ديگر

Culture, blood

روش انجام

نمونه های خون برای كشت را در ویال هايي که حاوی مواد مغذی است، ميگذارند که به رشد وتشخیص میکروارگانیسم هاي هوازي و بيهوازي كمك ميكند.  نمونه های چندگانه معمولا در فواصل زماني یا از رگهای مختلف جمع آوری مي شوند. این کار برای کمک به شناسایی میکروارگانیسم هايي كه ممكن است به تعداد كم باشند يا ممکن است به طور متناوب به داخل جریان خون آزاد شده باشند انجام ميشود. این كار همچنين كمك به شناسايي دقيق ميكروارگانيسم عامل عفونت ميكند.  کشت هاي خون برای چند روز انکوبه ميشوند. در بسیاری از آزمایشگاههای ، این روند با تجهيزاتي كه به طور مداوم بر رشد نمونه نظارت دارد انجام ميشوند، که اجازه می دهد نمونه هاي باکتری ها و یا مخمر در آنها با سرعت بیشتری به شناسایی شوند. هنگامي كه كشت خون مثبت باشد، تست حسايت آنتي بيوتيكي گذاشته مي شود براي اينكه به پزشك معالج آنتي بيوتيك هاي موثر جهت درمان گزارش شود. 
خون را با وارد کردن یک سوزن به سیاهرگ جمع آوري ميكنيم. محل نمونه گيري را معمولا" با محلول ايزوپروپيل الكل يا محلول يد تميز كرده و خشك ميكنيم. سپس خون گيرنده حدود 20 میلی لیتر (کمتر از 1 اونس) خون را گرفته و آن را بر روي دو بطری كشت حاوی محیط مایع برای رشد میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی قرار ميدهد. این دو بطری تشکیل یک محيط كشت خون را ميدهد. مجموعه دوم از کشت خون باید از محل رگ وريدي ديگري جمع آوری شود، معمولا بلافاصله پس از اولين رگ گيري، بسته به روشي كه انجام ميدهيم. نمونه هاي خون ديگري ممكن است در فواصل زماني مختلف گرفته شود. نمونه های متعدد همچنين از کودکان جمع آوری ميشود، اما مقدار هر نمونه خون كمتر خواهد بود و به تناسب اندازه بدن آنها خواهد بود.

آمادگي بيمار

ندارد

زمان نمونه گيري

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

نوع نمونه

دو يا چند نمونه خون گرفته شده در فواصل زماني يا نمونه هاي گرفته شده از رگ هاي وريدي متفاوت بازو ( اين كار جهت افتراق پاتوژن هاي واقعي از باكتري هاي پوستي و همچنين افزايش احتمال رو به رشد باكتري كمك ميكند)

بهترین زمان نمونه گیری

علت درخواست تست

جهت چک کردن وجود عفونت سیستمیک ، تشخیص و شناسایی میکروارگانیسم ها در خون
هنگامی که شما علائم و نشانه های سپسيس ، مانند تب با منشا ناشناخته ، لرز ، خستگی ، و افزایش تعداد گلبولهای سفید خون

توضیح راجع به تست

کشت خون برای تشخیص و شناسایی باکتری ها و مخمر ها در خون انجام می شود. عفونت های جریان خون اغلب از باکتری (باکتریمی) ناشي ميشود ، اما همچنین می تواند توسط مخمرها یا سایر قارچ ها و یا توسط یک ویروس ایجاد شود. منبع عفونت است که به طور معمول یک نقطه خاص در داخل بدن است. اگر سیستم ایمنی بدن فرد قادر به دفاع در محل عفونت نباشد (مانند مثانه یا کلیه ها در عفونت مجاري ادراری )، عفونت ممکن است به داخل جریان خون گسترش یابد وبه سراسر بدن انتقال مي يابد، آلوده کردن سایر ارگان ها و باعث مشكلات جدی و گاهی اوقات عفونت سیستمیک زندگی فرد را به خطر مي مي اندازد.

در چه شرایطی تست افزایش می یابد

در چه شرایطی تست کاهش می یابد

تست هاي تكميلي

CBC, Urine Culture, Bacterial Wound Culture, Gram Stain, CSF Analysis, Fungal Tests, Susceptibility Testing
کشت خون براي تشخيص حضور باكتري يا مخمر در خون و راهنمايي جهت درمان استفاده می شود . دو یا چند کشت خون معمولا دستور داده شده و جمع آوری مي شود تحت عنوان نمونه های متوالی. اغلب ، شمارش کامل سلولهای خونی (CBC) به همراه یا قبل از كشت خون دستور داده ميشود تا تعیین شود که آیا تعداد سلول های سفید خون فرد افزايش يافته است يا خير، كه نشان دهنده یک عفونت بالقوه است. گاهی اوقات آزمایش دیگري نیز انجام ميشود، مانند پنل شيمي برای ارزیابی وضعیت سلامت اندام هاي یک فرد ،ادرار، خلط ، و یا كشت مایع مغزی نخاعی (CSF) برای کمک به شناسایی منبع اوليه عفونت اولیه انجام ميشود. این امر به ویژه وقتی انجام ميشود که یک فرد نشانه هايي در ارتباط با عفونت های دستگاه ادراری .پنومونی یا مننژیت داشته باشد.

طریقه جمع آوری نمونه

تشخیص های افتراقی

آمادگی لازم جهت انجام تست

تداخلات دارويي

اطلاعات تكميلي

واژه هاي سپتيسمی و سپسیس گاهی اوقات به جاي هم استفاده می شوند. سپتی سمی اشاره به عفونت درخون دارد در حالی که سپسیس واكنش جدي بدن و گاه تهديد كننده حيات در واكنش به عفونت است.
ندوکاردیت ، التهاب و عفونت دیواره قلب یا دریچه های قلب ، می تواند ناشي ازعفونت جریان خون باشد. افرادی که دارای پروتز دریچه های قلب یا مفاصل مصنوعی هستند در معرض خطر بالاتری از عفونت سیستمیک بعد از عمل جراحی قرار دارند،اگر چه این بیماری ها شایع نیست. در افرادي كه نقص سيستم ايمني دارند به علت یک بیماری زمینه ای مانند سرطان خون یا ایدز ، و یا به دلیل عوامل سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند عواملي كه در شیمی درمانی هستند در معرض خطر بالاتر قراردارند و سیستم ایمنی بدن آنها کمتر قادر به کشتن میکروارگانیسم هايي که گاهی وارد خون می شوند، مي باشد. باکتری ها و مخمرها نیز ممکن است به طور مستقیم از طریق استفاده از مواد مخدر داخل وریدی و یا از طریق کاتتر داخل وریدی و جراحی وارد جریان خون شوند .
فرد  مبتلا به سپسيس ممكن است علائم زير را داشته باشد: لرز، تب، تهوع، تنفس سریع ، ضربان قلب سریع، گیجی، کاهش برون ده ادرار.  علائم شدیدتر ممکن است باعث التهاب در سراسر بدن و شکل گیری بسیاری از لخته هاي كوچك خون در کوچکترین رگهای خونی شود. یک یا چند ارگان ممکن است كارشان متوقف شود و ممکن است یک افت خطرناک در فشار خون به وجودآيد.
وقتي فردي عفونت عفونت هاي اخير را داشته باشد،ويا تحت جراحی ، تعویض دریچه مصنوعی قلب، درمان نقص ايمني اكتسابي قرار گرفته باشد، او در معرض خطر بالاتری از عفونت سیستمیک است و کشت خون در هنگام بروز علائم مناسب خواهد بود. کشت خون اغلب در نوزادان و کودکان ، که ممکن است عفونت داشته باشند ولي علائم و نشانه های سپسیس ندارند گرفته ميشود.            نتیجه مثبت اين تست می تواند مثبت کاذب ناشی از آلودگی پوست باشد. اگر دو یا چند مجموعه كشت خون مثبت باشد باهمان نوع باکتری یا قارچی ، به احتمال زياد میکروارگانیسمي كه در محيط كشت یافت می شود باعث عفونت شده است. اگر یک مجموعه كشت مثبت و یک مجموعه كشت منفی باشد، می تواند عفونت یا آلودگی باشد. پزشک باید برای ارزیابی وضعیت بالینی فرد نوع میکروارگانیسم استخراج شده را بداند.
اگر كشت خون هر دو مجموعه منفي باشد، احتمال ابتلا به سپسيس ضعيف است. 


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ] [ 12:34 PM ] [ محسن آزاد ]

نام آزمايش

كشت مدفوع

نام انگليسي تست

Stool Culture

مخفف انگليسي تست

نام فارسي تست

كشت مدفوع

نام هاي متعارف ديگر

Enteric Pathogens Culture, stool

روش انجام

آمادگي بيمار

ندارد

زمان نمونه گيري

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

نوع نمونه

نمونه مدفوع تازه (ظرف 1 ساعت در ظرف استريل به آزمايشگاه رسانده شود)، يا نمونه اي كه در محيط كشت انتقالي قرار داده شده باشد(يك ويال حاوي مواد نگهدارنده). روي ویال باید نام بیمار و تاریخ و زمان جمع آوری مدفوع با برچسب چسبانده شود.
(*درنوزادان براي جلوگيري از آلودگي باادرارو جلوگيري ازتماس نمونه با سطح داخلي پوشك بايد تدابير ويژه اي انديشيده شود. پوشك ها معمولا" حاوي عوامل باكتري كش هستند كه از رشد باكتريدرنمونه جلوگيري و درنتيجه كشت مدفوع تداخل ايجاد ميكند)

بهترین زمان نمونه گیری

علت درخواست تست

تعيين وجود باكتري هاي بيماري زا در دستگاه گوارش، طول كشيدن اسهال بيش از چند روز، وجود خون يا موكوس در مدفوع شل

توضیح راجع به تست

کشت مدفوع تستي است که براي تشخیص و شناسایی باکتریهای بیماریزا در مدفوع است. در آزمایشگاه ، اين تست با استفاده از مقدار کمی از نمونه مدفوع تازه روي محيط كشت هاي غذايي انجام ميشود.اين لايه هاي نازك ژلاتين مانند كه در پليت هاي در پوشيده هستند، اجازه رشد به پاتوژن هاي بالقوه را ميدهند و مانع رشد باكتري هاي طبيعي ميشوند. هنگامی که با مدفوع تلقیح ميشود، انکوبه میشود و روزانه برای رشد باکتری بررسی ميشود. باکتری هایی است که در مدفوع وجود دارند به صورت كلني هايي نقطه مانند روي سطح ژل پديدار ميشوند. ویژگی های فیزیکی كلني ها نظير - شکل ، رنگ خود را ، و برخی از خواص شیمیایی منحصر به فرد برای هر نوع باکتری هستند و آنها را از ديگر باكتري ها متمايز ميكند. باكتري هاي موجود نمايان گر باكتريهاي دستگاه گوارش  هستند.

در چه شرایطی تست افزایش می یابد

در چه شرایطی تست کاهش می یابد

تست هاي تكميلي

O&P, Clostridium difficile toxin, Widal Test

طریقه جمع آوری نمونه

تشخیص های افتراقی

آمادگی لازم جهت انجام تست

تداخلات دارويي

اطلاعات تكميلي

باکتریهای بیماریزا وقتی کسی نوشیدنی ، غذا یا آب آلوده مي خورد وارد بدن ميشوند. این غذاها ممكن است شامل تخم مرغ خام یا خوب پخته نشده، گوشت مرغ و یا گوشت گاو ، شیر غیر پاستوریزه ، و آب آلوده  دریاچه ها ، نهرها ، و (گاهی) از منابع آب محلی باشد. برخی از این باکتری ها ممکن است پاتوژن باشند در حالی که دیگر گونه ها، باکتری های دستگاه گوارش هستند که فلور طبیعی برای ساکنان محلی هستند، و سبب ناراحتي هاي گوارشي مسافران ميشوند. شایع ترین علائم عفونتهاي باکتریایی پاتوژن اسهال طولانی مدت ، اسهال خونی ، موکوس در مدفوع ، درد شکم ، و تهوع است. اگر اسهال بیش از چند روز طول بكشد، ممکن است منجر به کم آبی بدن و عدم تعادل الکترولیت شود - شرایط خطرناک-  (به خصوص در کودکان و افراد مسن). کم شدن آب بدن می تواند منجر به خشکی پوست ، خستگی ، سرگیجه ، و تب شود.در وضعيت وخيم بیماران ممکن است در بیمارستان بستري شده تا  مایعات و الکترولیتهای از دست رفته بدن جايگزين شود. سندرم همولیتیک اورمیک (تخریب گلبول های قرمز خون و نارسایی کلیه) ، یک عارضه جدی است که عموما" از عفونت با باکتری های تولید کننده توكسين ، اشریشیا کولی بوجود می آیند و اغلب در کودکان و افراد مسن مشاهده ميشود.     شایع ترین  باکتریهای پاتوژن مشاهده شده در مدفوع عبارتند از :
- سالمونلا ، اغلب در تخم مرغ خام (حتی تخم مرغ ضد عفونی شده) و مرغ خام يافت ميشود. در حیوانات خانگی ، مانند مارمولك و لاک پشت  ممکن است سالمونلا را در روده خود حمل كنند بدون اينکه خودشان بیمار شوند. برخی از انسانها ممکن است حامل سالمونلا باشند. سالمونلا از فرد به فرد ممكن است انتقال يابد.
-شیگلا ، از مواد غذایی آلوده و آب، و از شخص آلوده به فرد ديگر زمانی که بهداشت رعايت نشده باشد.
-کمپیلوباکتر ، از مرغ خام یا نپخته. از شایعترین علل اسهال باکتریال است. ممکن است بسيار جدی باشد به خصوص اگر به جریان خون گسترش یابد ، و گاهی اوقات باعث عوارض دراز مدت از جمله آرتریت و سندرم گیلن باره ميشود.
-اشرشیاکلی 0157 : H7 و سایر توكسين هاي توليدكننده اشریشیا کلی (اکثر سویه هاي E. coli فلور نرمال در نظر گرفته می شوند). موجود در همبرگر / گوشت گاو خام یا خوب پخته نشده ، اسفناج. سبب اسهال خون یميشود و ممکن است منجر به سندرم همولیتیک اورمیک شود.
-سایر باکتری ها که ممکن است موجب اسهال می گردد عبارتند از : استافیلوکوکوس اورئوس ، کلستریدیوم ديفيسيل ، يرسينيا انتروليتيكا، ویبریوکلرا و دیگر گونه هاي ويبريو.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ] [ 12:34 PM ] [ محسن آزاد ]

آندوسپورهای (هاگهای) باکتریایی ، ساختارهای کروی و یا بیضی شکل کوچکی هستند که نسبت به دمای بالا ، تشعشع و وجود مواد شیمیایی از قبیل ضد عفونی کننده ها بسیار مقاوم هستند . هاگها به شکل درون سلولی توسط برخی از باسیلها تولید می شوند به همین دلیل به آنها آندوسپور می گویند. آندوسپورها از سلولهای مولد کوچکترند و مشخصات متقاوتی دارند که قابل توجه تر از همه مقاومت زیاد آنها نسبت به شرایط نامساعد است .

هاگ بخشی ازچرخه زندگی بعضی از جنسها باکتریها می باشد و در واقع هاگ یک مرحله خفته یا غیر فعال از زندگی باکتری است . هاگزایی در باکتریها بر خلاف آنچه در بعضی گیاهان عالی دیده می شود ، نوعی تکثیر تولید مثلی نیست. زیرا هر باکتری فقط یک هاگ تولید می کند و هر هاگ به نوبه خود به یک سلول رویشی (باکتری فعال) تبدیل می شود. بنابراین در گونه های مولد هاگ مانند سایر گونه های باکتریایی تکثیر از طریق تقسیم دوتایی باکتری انجام می شود.

وجود هاگ در کشت باکتریها برای تشخیص و تفکیک آنها اهمیت دارد ، زیرا تشکیل هاگ اساسا محدود با باکتریهای گرم مثبت میله ای شکل در دو جنس باسیلوسها و کلستریدیومها است .

اندازه و محل قرار گرفتن هاگ در داخل باکتری نیز برای تشخیص ارگانیسمها اهمیت دارد مثلا هاگها می توانند در مرکز ، نزدیک به انتها و یا در انتهای یاخته قرار بگیرد. قطر هاگ می تواند بزرگتر و یا کوچکتر از خود باکتری باشد . اگرهاگ قطر بیشتری نسبت به یاخته رویشی داشته باشد موجب تورم یا بزرگی و تغییر شکل باکتری می شود.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ ] [ 11:10 AM ] [ محسن آزاد ]
هليکوباکترپيلوري
هليکوباکترپيلوري يکي از شايع‌ترين عفونت‌هاي انساني است و حدود نيمي از جمعيت جهان حامل اين ارگانيسم هستند.باکتری هلیکوباکترپیلوری که به H.Pylori معروف بوده یک باکتری خمیده است که عموما" در معده یافت می شود و در حدود نیمی از مردم دنیا به آن آلوده هستند . از زمان کشف آن در سال 1984، هليکوباکترپيلوري به عنوان عامل اصلي چند بيماري دستگاه گوارش فوقاني شناخته شده است. اکثر افرادی که حامل این باکتری عفونی هستند هیچ علامتی ندارند و هرگز مشکلی پیدا نمی کنند . این باکتری قادر به ایجاد تعدادی از اختلالات دستگاه گوارش بوده که ازجمله شایعترین آنها زخم های گوارشی و سرطان معده است . معلوم نیست چرافقط تعدادی از افراد آلوده به این باکتری به عوارض و اختلالات بیماری مبتلا شده ولی بقیه مبتلا نمی شوند . در کشورهای صنعتی عفونت با H.P در دوران کودکی غیر معمول و ناشایع بوده و اغلب در بزرگسالی رخ می دهد .


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ ] [ 10:18 AM ] [ محسن آزاد ]

دکتر آلن کریستیانسون متخصص پزشکی طبیعی عنوان کرده بود که این باکتری می تواند در کوتاه مدت بسیار وخیم تر از ایدز باشد، چرا که این باکتری تهاجمی تر است و انسان را به سرعت آلوده می کند.

جالب است با وجودی که حدود ۳۰ میلیون نفر از انسانها به علل مرتبط با ایدز در سراسر جهان جان خود را از دست داده اند، اما کریستیانسون اعتقاد دارد که تأثیر باکتری گونورآ مستقیم تر است. و آلودگی با این باکتری ممکن است فرد را دچار شوک عفونی کند و در عرض چند روز وی را به کام مرگ بکشد، این بیماری بسیار خطرناک است.

همچنین ویلیام اسمیت مدیر اجرایی موسسه ائتلاف ملی مدیران بیماریهای آمیزشی در تایید گفته های کریستیانسون عنوان کرده بودکه این وضعیت اضطراری است و با گذشت زمان خطرناک تر می گردد.

باکتری استرین گونوروا( HO41 ) از خانواده سوزاک است و دو سال پیش در ژاپن کشف شد و در مقوله بیماریهای آمیزشی قرار می گیرد. باکتری آن به درمانهای کنونی آنتی بیوتیکی مقاوم است و آن را در مقوله سایر باکتریهای مقاوم چون MRSA و CRE قرار می دهد.و این ابرباکتری نیمی از اشخاصی را که آلوده کند به کام مرگ می کشد.

دکتر اسمیت تاکید می کند که گرچه تاکنون هیچ مورد مرگ به این باکتری نسبت داده نشده است، اما تلاشها برائ مبارزه با آن ادامه دارد و پزشکان همچنان به اخطار دادن دربارهٔ آن ادامه می دهند چرا که این ویروس از پتانسیل تبدیل شدن به یک فاجعه برخوردار است.

این در حالیست که برخی کارشناسان دیگر این مقایسه را اغراق‌آمیز می دانند آنان می گویند گرچه گونه مقاوم به آنتی‌بیوتیک سوزاک یک مسأله مهم بهداشت عمومی است اما مقایسه آن با ایدز گمراه کننده است.

دکتر بروس هیرش از بیمارستان دانشگاه نورث‌شور در نیویورک گفت: من با مقایسه کلی مخالفم. نرخ مشکلات ناشی از سوزاک از لحاظ مشکلات سیستماتیک بسیار پایین‌تر از نرخ عوارض ناشی از عفونت بدون درمان ایدز است.

به گفته هرش، نرخ عوارض تهدیدکننده حیات مانند سپتیک از سوزاک حدود یک درصد است در حالیکه این نرخ برای بیماری درمان نشده ایدز ۹۸ درصد است.

همچنین دکتر کارلوس دل‌ریو، رئیس دپارتمان بهداشت جهانی دانشگاه امروی می گوید: در حال حاضر ایدز یک عفونت مرگبار است در حالیکه بیماران سوزاک به ندرت از این بیماری می‌میرند.

با اینحال هر دو کارشناسان تاکید دارند که گونه مقاوم به آنتی‌بیوتیک سوزاک یک مشکل بسیار جدی است اما هیچ دلیلی برای مقایسه آن با مسائل دیگر وجود ندارد.

بیماری مقاربتی سوزاک بطور فزآینده‌ای در برابر آنتی‌بیوتیکهایی که برای درمان آن تجویز شده، مقاوم شده است.

سال گذشته مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری های امریکا ( CDC ) اعلام کرد که تنها یک دارو موسوم به سفتریاکسون برای درمان خط اول این بیماری باقی مانده است. توصیه می‌شود که این داروی تزریقی بهمراه آنتی‌بیوتیکهای دیگر مانند آزیترومایسین یا داکسی‌سایکلین برای هفت روز استفاده شود.

سوزاک یکی از بیماری‌های آمیزشی شایع است که از طریق آمیزش جنسی منتقل می‌شود. عامل آن نیسریا گونورآ یا گنوکوک یک دیپلوکوک گرم‌منفی است.

به گفته دکتر هیرش، اگر این بیماری در برابر تمام آنتی‌بیوتیکها مقاوم شود، شرایط مشابه دهه ۱۸۰۰ تکرار خواهد شد.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ جمعه ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ ] [ 11:49 AM ] [ محسن آزاد ]

بهترین راه جهت تشخیص سل : بهترین راه شناخته شده برای تشخیص بیماری سل استفاده از مشتقات پروتئین خالص استاندارد (آزمون PPD) می باشد. محلول حاوی اجزای خاص باکتری سل در زیر لایه فوقانی پوست تزریق می شود. اگر یک فرد مبتلا به سل باشد، تزریق یک واکنش پوستی تاخیری را تولید کند.

ابتلا به سل باعث تولید سلول های تخصصی سیستم ایمنی بدن می شود، که به عنوان سلولهای T شناخته می شوند و وظیفه تشخیص باکتری را به عهده دارند. بنابراین ، هنگامی که سلولها در معرض PPD قرار می گیرند، واکنش پوستی در محل تزریق بروز می یابد.


نحوه انجام : سرنگی با سوزن بسیار ظریف با 0.1 میلی لیتر از محلول PPD پر شده می شود و سپس PPD بین لایه های پوست ساعد تزریق می شود. بر خلاف واکسیناسیون که به عمق ماهیچه ای تزریق می شود ، تزریق PPD سطحی است که لکه (کهیر) ناشی از تزریق مشخص باشد. اگر در اثر تزریق هیچ گونه لکه ای نمایان نشد، تست را اباید مجدد انجام داد. لکه پوستی به صورت خود به خود در طول چند ساعت از بین می رود. تزریق باید در ناحیه ای از بازو انجام شو د که عاری از زخم یا وریده باشد.

.PPD skin test

Positive ppd skin test

خواندن تست PPD پوستی:

واکنش پوستی در زمانی که شخص مبتلا به سل است بسیار بارزو مختص به همین تست می باشد. بنابراین ، می توان این تست را به عنوان یک راه قابل اعتماد جهت شناسایی افرادی که به سل مبتلا شده اند استفاده نمود. واکنش در حدود 48 تا 72 ساعت پس از تزریق PPD به اوج خود می رسد ، این مدت زمان اصلی بررسی ناحیه مورد تزریق می باشد. خواندن تست در زمان بیش از حد طولانی و یا کوتاهتر ممکن است باعث اشتباه خواندن واکنش شود. علائم زیر در واکنش مثبت در محل تزریق دیده می شود :


• قرمزی
• خارش
• ضخیم شدن لایه پوست (معروف به عنوان سفتی)
وجود یا عدم وجود سفتی ، و همچنین اندازه سفتی ، شاخص کلیدی است که نتیجه مثبت را از منفی متمایز می کند. میزان قرمزی یا کبودی در تعیین نتایج تست سل در نظر گرفته نمی شود. تاول یا ضایعات مایع ایجاد شده نیز از نشانه های تست مثبت می باشد.

ملاحظات زمان خواندن تست TB : اندازه سفتی پوست که نشان دهنده تست مثبت می تواند تحت شرایط خاصی متفاوت باشد :
• بدنی با سیستم ایمنی سالم -- 15mm
• بدنی با سیستم ایمنی تضعیف شده--


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ ] [ 12:22 PM ] [ محسن آزاد ]

 از میان عوامل موثر در افزایش بیماریهای منتقله از غذا نقل وانتقال جمعیتی اهمیت بیشتری از بقیه دارد .

اطلاعات حاصل از تجزیه وتحلیل وضعیت بیماریهای منتقله از غذا در نهایت در اختیار بخشهای مختلف از جمله مسئولین حفظ سلامت غذا از مزرعه تا سفره قرار گرفته تا با به کار گیری اقدامات مداخله ای لازم از بروز بیماری در زنجیره غذایی مردم پیشگیری شود.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ ] [ 23:54 PM ] [ محسن آزاد ]

رعايت نكات ساده در خريد و پخت‌ و پز مواد غذايي مي‌تواند ابتلاي به بيماري‌ها را به صفر برساند. بوتوليسم، بيماري كشنده‌اي كه نوعي مسموميت غذايي است، اما از آن چندپله خطرناك‌تر است و مي‌تواند در فاصله فقط يك شبانه‌روز تا مرگ برود.به گزارش جام جم آنلاين، شايد شما هم خبر مسموميت يك خانواده مسافر را با سوسيس وكالباس شنيده باشيد كه طي چند ساعت، سه عضو آن جان باختند يا دختر دانشجويي كه به خاطر استفاده از كنسرو تن ماهي، مغلوب بوتوليسم شد.پزشكان مي‌گويند، بوتوليسم بر اثر مصرف مواد غذايي مانند سوسيس ، كالباس، كنسرو ماهي، كنسرو ذرت، كنسرو لوبيا، كشك خام و عسل طبيعي كه در شرايط نامناسب و غيربهداشتي تهيه و نگهداري شده‌اند ايجاد مي‌شود. در صورت مصرف مواد غذايي آلوده به سم بوتوليسم، سيستم عصبي مصرف‌كننده فلج مي‌شود؛ زيرا سم بوتوليسم روي سيستم عصبي اثر مي‌گذارد.

همچنين تاربيني (دوبيني)، ضعف عمومي، اختلالات بلعي و تنفسي كه مي‌تواند منجر به مرگ شود، از ديگر علائم بوتوليسم است.

نخستين علامت بوتوليسم اطفال، يبوست است كه متأسفانه چندان مورد توجه والدين قرار نمي‌گيرد. والدين كمتر كودك خود را به خاطر يبوست نزد پزشك مي‌برند تا اين‌كه ساير علائم مانند خواب‌آلودگي، نخوردن غذا، تغيير صدا و در نهايت از دست دادن كنترل سر ظاهر مي‌شود.براي پيشگيري از ابتلا به اين بيماري كشنده، پزشكان نكات ساده‌اي توصيه مي‌كنند كه رعايت آن بويژه هنگام تهيه غذاهاي سريع و آماده الزامي است.تمام غذاهاي كنسرو شده و نگهداري شده بايد بدرستي آماده‌سازي و پروسس شده باشد. از مصرف كنسروهاي متورم شده بايد بشدت خودداري كرد.مواد غذايي داراي بوي نامطلوب نبايد خورده يا حتي چشيده شوند. همچنين كنسروهاي تجاري كه در آنها متورم است، بايد به فروشنده بازگردانده شود.اگر شما كنسرو خانگي تهيه مي‌كنيد، بايد مطمئن باشيد كه از لوازم صحيح و ظروف مناسب كنسرو استفاده شده است؛ ضمن اين كه روش توليد آن بايد به‌روز باشد.قبل از مصرف غذاهاي خانگي كنسرو شده، بايد به مدت 10 تا 20 دقيقه آنها را جوشاند تا هر سمي در ماده غذايي نابود شود. در اين زمينه رعايت نكات زير ضروري است:

غذاهاي خام يا پخته شده‌اي را كه علامتي از فساد دارند، دور بريزيد. از مصرف غذاهاي كنسرو شده‌اي كه ظرف متورم يا فررفته بوده يا در شيشه آنها متورم است، خودداري كنيد.

غذاهاي كم اسيد كنسرو شده را كه ظرف آنها متورم است يا غذاي آن كف‌آلود مي‌باشد يا بوي بدي دارد، هرگز نخوريد و حتي از آن نچشيد.

براي تهيه كنسرو غذاهاي كم‌اسيد بايد با توجه به اندازه قوطي، دماي حرارت پيشنهادي را مدنظر قرار دهيد.

غذاهاي كم‌اسيد كنسرو شده خانگي را قبل از مصرف به مدت 20 دقيقه بجوشانيد. چنانچه به سلامت غذا شك كرديد، بي‌درنگ آن را دور بريزيد.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ ] [ 13:8 PM ] [ محسن آزاد ]

در ميان اسرار پزشكي كه متخصصان بيماري‌هاي عفوني را سردرگم ساخته، يك راز اين است كه چگونه باكتري كشنده يرسينا پستيس دقيقا در اولين روزهاي عفونت ريه، خود را به‌گونه‌اي پنهان مي‌سازد كه پس از تشخيص ديگر براي درمان‌هاي پزشكي دير شده است.

به گزارش جام جم آنلاين، تحقيقات جديد محققان دانشگاه كاروليناي شمالي در دانشكده پزشكي چاپل هيل دريچه‌اي جديد براي رسيدن به جواب اين سوال گشوده است.

اين تحقيقات كه به سرپرستي پروفسور ويليام گلدمن، استاد ميكروبيولوژي و ايمونولوژي دانشگاه كارولينا انجام شده، نشان مي‌دهد باكتري طاعون سينه‌پهلويي، ريه‌ها را از محيطي زننده و نامطبوع براي ميكروب‌ها تبديل به محلي براي نشو و نما مي‌كند.

گلدمن متذكر شده اكثر ميكروب‌هايي كه ريه را آلوده مي‌كنند طي چند ساعت پس از آلودگي باعث برانگيختن يك واكنش ضدميكروبي مي‌شوند.

معمولا اين واكنش التهابي اوليه با ظهور علائم تنفسي تقريبا خفيفي همراه بوده و براي از بين بردن ميكروارگانيسم‌ها كافي است.

در مورد يرسينا پستيس بايد گفت 36 ساعت پس از عفونت، ريه‌ها كاملا عادي بوده، التهابي مشاهده نشده و هيچ علائمي مبني بر ظهور بيماري وجود ندارد اما در 36 ساعت اول عفونت، باكتري طاعون فرصت دارد تا بدون علائم ظهور بيماري يا تغييرات قابل اندازه‌گيري در بافت ريه 2برابر، 100 برابر، 100هزار برابر و بيشتر شود.

پس از اين مدت علائم نسبتا به‌طور ناگهاني ظاهر مي‌شوند.

آنها بسرعت در حال پيشرفت به سمت نقطه‌اي هستند كه شما متوجه مي‌شويد اين علائم فقط يك سرماخوردگي و يك آنفلوآنزا نيست. اما پس از آن بيماري به‌قدري پيشرفت مي‌كند كه مداخلات پزشكي كارساز نبوده و به احتمال زياد ظرف يك يا 2 روز بعد مرگ پديدار مي‌شود.

هنگامي كه شخصي دچار طاعون سينه‌پهلويي مي‌شود، باكتري‌ها از طريق تنفس شخص مريض به افرادي كه با او در تماس نزديك هستند، منتشر مي‌شود.

مركز كنترل و پيشگيري از بيماري‌هاي ايالات متحده متذكر مي‌شود در فاصله‌اي كه شخص در معرض باكتري طاعون قرار مي‌گيرد تا زماني‌كه به‌شكل جدي بيمار مي‌شود، مي‌تواند در فواصل زيادي سفر كرده و كنترل آلودگي را بيش از پيش سخت‌تر مي‌كند.

در اينجا محققان به سوالي برخوردند كه مي‌خواستند جواب آن را بدانند. آيا ارگانيسمي مانع كشف باكتري شده يا واقعا چيز ديگري مانع از واكنش ايمني ريه‌ها مي‌شود؟ بررسي‌ها نشان مي‌داد موضوع دوم در اين داستان نقش دارد.

طي مطالعات انجام گرفته محققان يك زنجيره سمي(مهلك) يرسينا پستيس را با يك زنجيره جهش‌يافته كه فاقد اجزاي لازم براي تبديل‌شدن به پاتوژن را داشت، تركيب كرده و اين تركيب را به يك حيوان آزمايشگاهي تزريق كردند.

محققان انتظار داشتند باكتري كشنده بخوبي وظيفه‌اش را انجام داده و بدن ميزبان را عفوني كند و باكتري دوم توسط مكانيزم‌هاي بدن ميزبان شناسايي شود و از بين برود. اما نتايج طبق پيش‌بيني‌ها نبود و باكتري دوم رشد واقعا خوبي داشت و شيوعش تقريبا به همان اندازه باكتري مهلك بود.

پس از اين آزمايش، محققان ميكروب‌هاي ديگري شامل پاتوژن‌هاي مختلف و مجموعه‌اي تصادفي از ميكروب‌هاي ديگر شامل ارگانيسم‌هايي كه همواره از طريق تنفس وارد بدن شده و براحتي توسط مكانيزم بدن قابل دفع شدن هستند را آزمايش كردند.

نتايج نشان مي‌داد تا زماني كه باكتري‌هاي كشنده در ريه‌ها وجود دارند ارگانيسم‌هاي معمولي هم قادر به رشد هستند. غير از باكتري طاعون شايد هيچ ميكروب ديگري چنين عملكردي نداشته باشد.

هيچ ارگانيسم ديگري كه از طريق تنفس وارد بدن مي‌شود قادر نيست كه ظرف چند دقيقه يا چند ساعت ريه‌ها را تبديل به محيطي مطلوب براي رشد و تكثير ميكروب‌ها كند.

اين در حالي است كه فاصله تكاملي چندان زيادي بين يرسينا پستيس و نزديك‌ترين جدش كه باعث بيماري‌هاي بسيار خفيف‌تري مي‌شود، وجود ندارد.

مطالعات نشان مي‌دهد كه از اين دو گونه تنها يرسينا پستيس مي‌تواند ريه‌ها را طي يك دوره طولاني و نامحدود تبديل به محيطي براي رشد ميكروب‌ها بدون هيچ نشانه يا علائمي بكند.

شايد نگاهي به تفاوت‌هاي ژنتيكي اين دو باكتري بتواند مكانيزم به وجودآورنده اين پديده منحصربه‌فرد را آشكار كرده و منجر به استراتژي‌هاي جديد براي درمان طاعون سينه‌پهلويي شود.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ ] [ 13:3 PM ] [ محسن آزاد ]

UBT جدید ترین روش تشخیص زخم معده

   هلیکوباکتر پیلوری که برای اولین بار در سال 1982 از بدن انسان جدا شد یک باسیل گرم منفی خمیده و به شدت متحرک است که در بین لایه های مخاطی معده و گاهی در دوازدهه و مری یافت می شود. آنچه که موجب توجه خاص به این باکتری شده است این است که آنرا عامل زخم معده و عوارض بعد از آن می دانند. کاشفین این باکتری در سال 2005 جایزه نوبل پزشکی را از آن خود کردند . آلودگی با این میکروب با سن و موقعیت جغرافیایی در ارتباط است و تفاوتی بین زنان و مردان از این نظر وجود ندارد. در بیشتر جوامع الودگی در دوران طفولیت اتفاق می افتد . در کشور های در حال توسعه 70% افراد تا سن 10 سالگی و تقریبا 100% افراد تا سن 20 سالگی آلوده هستند . آلودگی الزاما به معنی ضخم معده نیست بلکه تحت شرایطی فعالیت شدید باکتری باعث ترشح موادی که برای بافت انسان سمی هستند شده و علائمی نظیر تهوع درد در ناحیه فوقانی شکم و استفراغ و تب می شود هفته ها بعد از این علائم اولیه گاستریت شدید بروز می کند که در صورت عدم تشخیص صحیح و درمان مناسب منجر به زخم اثنی عشر و معده می شود .

گاستریت مزمن یکی از عوامل شناخته شده کارسینوم (سرطان ) معده است لذا فعالیت این باکتری را نیز یکی از عوامل سرطان معده دانسته اند .

   تشخیص:

   وجود هلیکو باکتر پیلوری را با روش های تهاجمی مانند اندوسکوپی و بیوپسی یا روش های غیر تهاجمی مانند روش های سرولوژیک (آزمایش خون) و یا تست تنفسی اوره می توان تشخیص داد.

همه ی این روش ها دارای مزایا و معایبی هستند مثلا آندوسکوپی و بیوپسی هم تهاجمی و هم گران قیمت هستند. روش های سرولوژیک بسیار ارزان قیمت هستند ولی بعد از درمان 6 ماه  تا 1 سال بعد نیز کمکان این تست ها مثبت باقی می مانند .

   تست تنفسی اوره هم قیمت متوسطی دارد حدود 35 هزار تومان و هم غیر تهاجمی بوده و هم نتیجه ای صحیح و سریعی به دست می دهد . برای انجام این تست فرد باید ناشتا بوده و به مدت 2 تا 3 هفته از دارو های ضد اسید و ضد زخم معده استفاده نکرده باشد. سپس  به او یک کپسول حاوی یک میکرو کوری اوره کربن ایزتپ 14 می دهیم. حدود 10 تا 15 دقیقه بعد هوای بازدمی فرد در کیسه مخصوص به نام کارت تنفسی جمع شده و با دستگاه مخصوصی از نظر وجود گاز کربنیک دارای کربن 14 مورد بررسی قرار می گیرد .

  لازم به ذکر است با این روش مثبت شدن تست قطعا به معنی وجود هلیکو باکتر می باشد و منفی شدن آن در صورتی که تست یک تا سه ماه بعد از درمان صورت گرفته باشد به معنی درمان کامل واز بین رفتن کامل میکرب در معده می باشد .

   لذا سریعترین کم خطرترین و مناسب ترین تست از نظر تشخیص ابتلا و تشخیص درمان هلیکوباکتر پیلوری (عامل زخم معده و اثنی عشر) می باشد.

    کربن 14 یک ماده رادیو اکتیو کم خطر می باشد به گونه ای که مصرف یک میکرو کومری از این ماده به منظور انجام UBT حتی در زنان باردار و اطفال مجاز تشخیص داده شده است.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ ] [ 13:8 PM ] [ محسن آزاد ]

هنگامیکه غذا جویده و بلعیده می شود از مری عبور کرده و سپس وارد قسمت فوقانی و حجیم معده شده، در معده مواد غذایی توسط شیره معده (که مرکب از آنزیمهای هضم کننده و اسید هیدروکلریک است) شکسته می شوند و در عین حال میکرو ارگانیسمهای وارد شده به بدن توسط شیره مذکور از بین می روند.

لازم به ذکر است که روزانه درون معده با حدود نیم گالن عصاره معده شستشو داده شده و در واقع معده محلی استریل و کاملا بدون میکروب می باشد.

جهت محافظت ماهیچه های عضلانی معده در مقابل تخریب توسط شیره بسیار قوی معده، لایه مخاطی ضخیمی درون معده بوجود آمده است.

بلع موادی همچون داروهای ورم مفاصل، ایبوپروفن، آسپیرین و الکل لایه مخاطی معده را در برخی نقاط تخریب کرده و همین امر سبب زخم شدن سلولهای لایه اپیتلیوم موجود در زیر موکوس می گردد. عواملی همچون کورتیکو استروئیدها، سیگار کشیدن و استرس موجب تشدید دردهای معده میگردند.

مهمترین عامل جهت ایجاد زخم معده باکتری Helicobacter pylori شناخته شده است.

Helicobacter pylori:

Hbp باکتری است مارپیچی شکل / گرم منفی / کم هوازی / تاژکدار / متحرک

همانطور که گفتیم هلیکو باکترپیلوری باکتری است گرم منفی و حضور آن را می توان توسط رنگ آمیزی گرم به اثبات رساند.

* هلیکوباکترپیلوری و معده:
همانطور که ذکر شد مهمترین عامل در ایجاد زخم و التهابات معده ای هلیکو باکتر میباشد.

هلیکو باکتر پیلوری می تواند با استقرار در بخش آنتروم (بخش انتهایی معده با ماهیچه های ضخیم و قوی ) سبب عفونت طولانی مدت این ناحیه شود.

در واقع تنها باکتری که می تواند در محیط خشن معده و در مقابل حضور شیره معده زندگی و رشد نماید هلیکوباکترپیلوری می باشد.

این باکتری با استفاده از غذا یا آب آلوده از راه دهان وارد معده شده و کافی است یکبار بتواند در موکوس معده پنهان شود , در این حال باکتری مذکور در لایه مخاطی معده مستقر شده و توسط تازکهای برآمده, خود را در میان سلولهای لایه مخاطی جای میدهد و یا در صورت بروز زخم معده در ناحیه فاقد لایه مخاطی و در واقع بر روی سلولهای اپیتلیوم معده استقرار یافته و تاژکهای خود را در آن ناحیه فرو می برد.

برای مقابله با هلیکوباکترپیلوری سیستم ایمنی بدن فعال می شود.

سلولهای سیستم ایمنی به آسانی به علت موکوس ضخیم معده به این ناحیه نمیرسند.

در واقع هنگامیکه لایه موکوسی نازک شده و گلبولهای سفید وارد این ناحیه میشوند نمیتوانند از آن خارج شوند. به سبب درگیری سلولهای ایمنی با هلیکو باکتر آنتی بادیهای موجود در سرم خون که IgG & IgA می باشند بالا میروند.

اگرچه در روند مذکور خود هلیکوباکتر ممکن است عامل ایجاد زخم نباشد اما التهاب لایه آستری معده که توسط هلیکوباکتر ایجاد میشود زمینه ساز بروز زخم یا حتی ایجاد سرطان معده می باشد.

علایم احتمالی حضور هلیکوباکترپیلوریسوء هاضمه / سوزش سر دل / نفخ / حالت تهوع / التهاب معده / بروز زخم اثنی عشر /

درد در ناحیه بالای شکم که یک ساعت یا بیشتر بعد از صرف غذا مشاهده میشود.

نشانه های مذکور توسط مصرف آنتی اسیدها یا شیر و یا داروهای کاهنده اسیدیته معده کاهش می یابند.موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ ] [ 0:32 AM ] [ محسن آزاد ]
بيماري جذام در طول تاريخ بشر، همواره بيش از هر بيماري ديگري وحشت انسانها و انزواي اجتماعي بيماران مبتلا را به دنبال داشت، ولي اكنون با تغيير اين ديدگاهها، جذام ديگر بيماري نفرين شده به شمار نمي رود.

در گذشته از خوره يا جذام بعنوان بيماري نفرين ياد مي كردند و بر اين باور بودند كه مبتلايان به اين بيماري بر اثر نفرين به آن مبتلا شده اند!

جذاميان از گذشته تا به امروز با احساساتي چون طردشدگي و خطرناك بودن براي ديگران دست به گريبانند، احساس و عقيده اي كه اصلا درست نيست.

از اين رو يكي از ضروري ترين اقدامات كه براي امدادرساني در خصوص اين بيماري بايد انجام گيرد، اطلاع رساني و شناسايي اين بيماري به ساير افراد جامعه است تا نگاه مردم به اين قشر نيازمند تغيير يابد و راههاي امدادرساني معنوي به اين بيماران تسهيل شود.

اين بيماران بيش از آنكه به كمك هاي مالي ديگران نياز داشته باشند به لبخندي مهرآميز و دوستانه نيازمندند...

اما براستي اين بيماري چيست و چه علايمي دارد و همه بدون آنكه آن را خوب بشناسند از آن واهمه دارند!

طبق گفته كارشناس بيماريهاي واگير مركز بهداشت استان كرمانشاه جذام يك بيماري عفوني مزمن است كه پوست و اعصاب محيطي را درگير مي‌كند و يك بيماري قابل درمان است، اما بر اثر بينش غلط در برخي جوامع به يك مشكل حاد اجتماعي و انزواي مبتلايان به اين بيماري تبديل گشته است.

دكتر حسين بيگلري در گفت و گو با ايرنا، با بيان اينكه 95 درصد افراد جامعه نسبت به اين بيماري ايمني طبيعي دارند و هرگز به آن مبتلا نمي شوند، افزود: فقط حدود يك تا دو ميليون نفر در دنيا از عوارض اين بيماري رنج مي برند.

وي ادامه داد: بيش از 80 درصد موارد بيماري جذام جهان مربوط به پنج كشور هند، برزيل، ماداگاسكار، نپال و موزامبيك است.

بيگلري افزود: هم اكنون كشور ما از جمله كشورهايي است كه به هدف حذف بيماري جذام دست يافته و شيوع اين بيماري در كشور در روستاهاي دور دست استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، كرمانشاه، زنجان و كردستان مشاهده مي شود.

وي عامل اين بيماري را نوعي باكتري با عنوان مايكوباكتريوم لپره عنوان و اضافه كرد: اين باكتري رشدي بسيار آهسته دارد.

اين پزشك كرمانشاهي درخصوص انتقال بيماري جذام نيز اظهار كرد: انتقال جذام تنها در ارتباطات نزديك طولاني مدت در يك محيط سربسته ممكن است آن هم به شرطي كه شخص بيمار تحت درمان نباشد.

وي با بيان اينكه فرد بيمار از طريق عطسه يا سرفه در فضاي محدود، بيماري را انتقال مي دهد، گفت: اين بيماري از طريق آميزشي و از مادر به جنين در بارداري منتقل نمي شود.

دكتر بيگلري درباره علايم اين بيماري نيز گفت: اولين علامت بيماري در نقاطي از پوست ظاهر مي شود كه كمي قرمز و سياه تر و يا كم رنگ تر از پوست طبيعي است. وي با اشاره به اينكه اين نقاط ممكن است بي حسي و عدم رويش مو در محل را به همراه داشته باشند، افزود: در بعضي از بيماران امكان دارد تنها انگشتان دستها و پاها ، دچار بي حسي گردند.

وي اضافه كرد: در صورت عدم درمان، باعث بي حسي دستها و پاها مي شود به طوري كه در سوختن يا بريدنهاي مكرر شخص احساس درد نمي كند و از اين رو ضايعات دايمي در پوست فرد ايجاد و به دنبال آن عفونت نيز به اين زخمها افزوده مي شود تا جاييكه گاهي حتي نياز به قطع عضو مي باشد.

وي حمله به اعصاب چشم توسط باكتري جذام را از ديگر موارد عدم درمان اين بيماري خواند و گفت: اين امر باعث از بين رفتن رفلكس پلك زدن شده و به اين ترتيب محافظ اصلي چشم در مقابل صدمات و خشك شدن چشم از ميان برداشته مي شود كه در ادامه ممكن است شخص دچار كوري گردد.دكتر بيگلري تاكيد كرد: همچنين عدم درمان اين بيماري به صورت فرد آسيب وارد مي كند، به اين ترتيب كه تخريب مخاط بيني به تدريج منجر به از بين رفتن حالت طبيعي بيني و صورت مي شود.

اين پزشك در ادامه اظهار كرد: جذام كاملاً قابل درمان است و اگر در مراحل ابتدايي بيماري درمان صورت پذيرد هيچ گونه عارضه اي را براي فرد مبتلا ، بوجود نمي آورد.

بيگلري گفت: از سال 1981 سازمان جهاني بهداشت درمان تركيبي جذام كه داروي سه گانه اي به نام ' MDT ' است را به بازار معرفي كرده و اين امر سبب شده كه خوشبختانه تعداد موارد ابتلا به بيماري جذام به سرعت كاهش يابد.

وي اضافه كرد: اين درمان شامل مصرف چند آنتي بيوتيك به مدت شش تا 12 ماه است.

بيگلري افزود: بايد توجه داشت پس از شروع درمان، اين بيماري حتي به كسانيكه مستعد ابتلا به آن نيز هستند ( پنج درصد جامعه ) منتقل نمي شود.

اين پزشك كرمانشاهي با اشاره به شيوع كم اين بيماري در ايران، گفت: در آخرين سرشماري، تنها 38 نفر از مبتلا به بيماري جذام در طول يكسال در كشور شناسايي شد كه از اين تعداد، شش مورد آن مربوط به استان كرمانشاه بود كه عمدتا' در نقاط دور دست استان نيز زندگي مي كردند.

بيگلري خاطرنشان كرد: با توجه به پيوستگي جذام و فقر مي توان انتظار داشت كه در روستاهاي دوردست كه دسترسي به امكانات كمتر وجود دارد ، آثار اين بيماري را يافت.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ] [ 0:1 AM ] [ محسن آزاد ]

                 ای کلای مولد اسهال را می توانند براساس تست های سروتیپی به چند گروه تقسیم بندی کرد که مهمترین آنها عبارتند از:

1- ENTEROPATHOGENIC(EPEC)

2- ENTEROTOXIGENIC(ETEC)

3- ENTEROINVASVE(EIEC)

4- ENTEROHEMORRHAGIC(EHEC)

5- ENTEROAGGREGATIVE(EAGGEC)

۱- EPEC:

عمدتا باعث تولید اسهال در نوزادان می شود. مشخصات بیماری که این نژاد ایجاد می کند یک بیماری با تب نسبتا ضعیف احساس کسالت، اسهال ، وجود مقدار زیاد موکوس در مدفوع وعدم حضور خون در مدفوع می باشد.

۲- ETEC:

توکسین اگزوژنیک تولید می کند ایجاد اسهال در نوزادان ونیز بزرگسالان بخصوص در آب وهوای گرمسیری ونیمه گرمسیری می شوند. همه جای جهان وبیشتر کشورهای در حال توسعه بیشتر است. به اسهال مسافرتی هم معروف است عفونت معمولاً از طریق مصرف غذا یا آب آلوده اتفاق می افتد وعدم رعایت می تواند یکی از دلایل آلودگی غذا یا آب توسط این نژاد باشد. اسهال که توسط این سویه ایجاد می شوند یک بیماری خود محدود شونده است. اسهال آبکی وفاقد خون در مدفوع می باشد. احساس تهوع دردهای شکمی (Abdominal Cramps) از مشخصات آن تب معمولا پایین است. این سویه دو توکسین (1- LT حساس به حرارت) ، 2- ST(پایدار به حرارت) عمل توکسین LT مشابه توکسین است که ویبریوکلرا ایجاد می کند ومعمولا اشرشی از طریق CAMP اعمال می شود.

۳- EIEC:

این نژاد متفاوت با دو تای قبلی می باشد اسهال های بسیار شدید که در آنها تخریب لومن روده ای اتفاق افتاده حادث می شود. اسهال مشابه اسهال شیگلا است. وچه در بزرگسالان وچه در نوزادان وخردسالان علائم یکی است.

تب شدید کرامپ های شدید عضلانی در ناحیه شکم، احساس کسالت وتوکسمیا (ورود توکسین به خون) وعلائم آن دیده می شود. مدفوع معمولا حاوی چرک، موکوس وخون است ومعمولا بعد از این دوره با یک اسهال ادامه می یابد.

۴- EHEC:

این نژاد در سال 1983 شناسایی شد O157H7 بارزترین سروتیپ این نژاد است. معمولا باعث بروز اسهال های خونی - کولیت وهمین طور سندرم همولیتیک پورمیک را ایجاد می کند. ونهایتا منجر به کم خونی همولیتیک ونارسایی کلیوی می شود. ابتدا با اسهال آبکی شروع شده پیشرفت می کندوبه یک اسهال خونی که توام است با کرامپهای شدید شکمی ولی با تب پایین یا بدون تب باشد. توکسین معروفی که ایجاد می کند Verotoxin می گویند. اثر سایتوپاتیک روی سلولهای Vero دارد.

۵- EAggEC:

اسهال ایجاد شده توسط این نژاد با اتصال E.Coli به لایه موکوسی روده به شکل توده ای شروع می شود. اسهال آبکی، استفراغ، دهیدارتاسیون، دردهای شکمی از علائم این نوع اسهال هستند. سلفیمتینگ است.(بهبود خود به خودی). ولی طول دوره بیماری ممکن است تا 2 هفته به درازا بکشد.

نکته: E.Coli علاوه بر موارد بالا می تواند عفونتهای دستگاه ادراری - پستی سمی ومننژیت هم ایجاد کند.

 

+

 

باکتری شناسی اختصاصی

خواص بیوشیمیایی E.coli:

1- تخمیر گلوکز، لاکتوز، ترهالوز وزایلوز.

2- تست ایندول ومتیل رد مثبت.

3- تست DNAaseوفنیل آلانین دآمیناز(pheynilalainen deaminase).

4- توانایی تولید H2Sندارد.

5- تست KCNمنفی- دحضور پتاسیم سیانید رشد نمی کند.

6- تست سیترات منفی(به عنوان تنها منشا کربن نمی تواند استفاده کند)

7- متحرک یا غیرمتحرک

8- تست VPمنفی(Voges proskauer)است.

تشخیص آزمایشگاهی خانواده به ویژه E.coli:

نکته مهم در جمع آوری نمونه وانتقال بایستی توجه داشته باشیم که از محیط های انتقالی مناسب مثل محیط کری بلیر(Cary-Blair). محیط آمیس(Amies)یا استوارت(Stuart)برای حمل این باکتریها بایستی استفاده کرد.(حاوی آب واملاح).

فاصله بین اخذ نمونه تا انجام آزمایش باید کوتاه باشد. معمولا زیر 6ساعت در غیر اینصورت یا در محیط نگهدارنده ویا در یخچال نگهداری شود.

 


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ ] [ 23:19 PM ] [ محسن آزاد ]
  واکسنها به سیستم دفاعی بدن یاد می دهند تا به عفونت حمله کنند. مثلا اگر فردی کزار بگیرد، واکسن در بدن فرد مبتلا، پادتن می سازد تا سمی که در باکتری وجود دارد را از بین برد.

دکتر “روری بودن”، یکی از محققان دانشگاه آکسفورد می گوید: “واکسنهای زیادی وجود دارند که به خوبی کار می کنند چرا که باکتری و ویروس آنها تغییر شکل نمی دهد.”

اما باکتری پنموکوکوس ۹۰ نوع گوناگون دارد. فعالیت هر کدام از آنها در سیستم دفاعی بدن متفاوت است و هر کدام به واکسن خود احتیاج دارند.
سیستم دفاعی

ساخت ۹۰ نوع مختلف واکسن امکان پذیر نیست اما در سال ۲۰۰۰، مقامهای آمریکایی واکسینه کردن در برابر هفت نوع از بیشترین باکتریها را شروع کردند. نتیجه اینکه ابتلا به مننژیت و ذات الریه به سرعت کاسته شد.

در سال ۲۰۰۷، ۷۶ درصد بیماریهای ذات الریه و مننژیت در کودکان زیر پنج سال کمتر شد.

هر سال بیش از ۸۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در دنیا به دلیل ابتلا به این بیماری ها جان خود را از دست می دهند.

برخی از این باکتریها پوشش خود را با جمع آوری دی ان ای باکتریهای مرده تغییر می دهند، تا از خود در برابر واکسنها دفاع کنند. به این تغییر “تعویض پوشش” (Capsule Change) می گویند.

محققان با تحلیل ژن این باکتری، پنج مورد تعویض پوشش را در این باکتری ها پیدا کردند.

یکی از آنها پی وان (P1) نام دارد که به سرعت در سال ۲۰۰۷ از شرق به غرب آمریکا شیوع پیدا کرد.

به تازگی واکسن جدیدی ساخته شده است که ۱۳ نوع از این باکتریها را در بر دارد. دکتر “بودن” می گوید: “واکسن آرمانی، واکسنی خواهد بود که همه انواع باکتری نموکاکس را در بر داشته باشد.”

پروفسور دریک کروک از دانشگاه آکسفورد می گوید: “باید فهمید چه چیز باعث موفقیت یک واکسن و چه چیز باعث شکست آن می شود.”

پروفسور کروک می افزاید: “پژوهشهای ما نشان می دهد که تحقیقهای امروزی برای ساخت واکسنهای جدید، در اکثر موارد موفقیت آمیز بوده است. اما همان طور که انتظار می رود تاثیر واکسنها در طولانی مدت از بین می رود.”

دکتر برنارد بیل از مرکز کنترل و جلوگیری از بیماریها در آمریکا می گوید:” واکسن های جدید بسیار موثرند. اما مشاهدات ما نشان می دهد که باکتری ها خودشان را با شرایط جدید وفق می دهند و موفق هم می شوند.”

محققان می گویند که این تحقیق کمک می کند تا برای ساخت واکسن های جدید روش های بهتری پیدا شود.

نتایج این تحقیق در مجله علمی نیچر ژنتیکز (Nature Genetics) چاپ شده است .


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ ] [ 17:26 PM ] [ محسن آزاد ]
به‌نظر مى‌رسد لپتوسپیروز گسترده‌ترین بیمارى مشترک بین انسان و حیوان در سرتاسر جهان است و حداقل ۱۶۰ گونه پستاندار را مبتلا مى‌سازد. عفونت در انسان عمدتاً در تابستان و پائیز در کشورهاى غربى و در مناطق استوائى اتفاق مى‌افتد.

ابتلاء به لپتوسپیروز در اثر تماس اتفاقى با آب آلوده (دوسوم موارد) یا ادرار یا یافت‌هاى حیوانات آلوده اتفاق میظافتد. لیپتوسپیرا از طریق غشاءهاى مخاطى یا پوست خراشیده وارد بدن مى‌شود. بعضى از شغل‌ها به‌طور ویژه پرخطر هستند مثل دامپزشکان، کشاورزان، کارگران در تماس با فاضلاب، و کارکنان کشتارگاه و شیلات.

عفونتهای لپتوسپیرایی معمولا در اثر تماس غیرمستقیم انسان یا دام با آب، خاک یا غذای آلوده شده توسط ادرار آلوده تعداد زیادی از حیوانات وحشی یا اهلی حامل (Carrier) حاصل میشود.

همچنین در اثر تماس مستقیم با ادرار یا بافتهای حیوانات مبتلا، بیماری منتقل میشود.  اجرام بیماریزای لپتوسپیرا از طریق زخم یا خراشهای ایجاد شده برروی پوست بدن، سطوح مخاطی، بافت ملتحمه چشم، تنفس قطرات ریز و معلق (آئروسل) مایعاتی که واجد اجرام لپتوسپیرا هستند وارد بدن میشوند.

اجرام لپتوسپیرا بلافاصله وارد جریان خون شده و شروع به تزاید میکنند و بدینصورت مرحله حضور اجرام لپتوسپیرایی در خون (Leptospiremia) که ۷ تا ۱۰ روز پس از شروع بیماری ادامه می یابد فرا میرسد.  در طی این مرحله از بیماری اجرام لپتوسپیرایی را به آسانی میتوان از خون جدا نمود.

۱۰ روز پس از شروع بیماری و زمانی که پادتنها را میتوان اندازه گیری نمود، اجرام لپتوسپیرایی که در لوله های کلیوی جایگزین شده اند از طریق ادرار دفع میشوند (Leptospiruria)  .

این مرحله از بیماری (لپتوسپیروریا) ممکن است تا مدتها دوام داشته باشد.  در طی این مرحله میتوان اجرام لپتوسپیرایی را از ادرار یا بافت کلیه (حیوانات تلف شده) جدا نمود.

دوره کمون از ۲۶-۲ روز متفاوت است.

به‌طور تیپیک لپتوسپیروز دو فاز دارد به‌طورى‌که پس از فاز حاد لپتوسپیرمی، فاز ایمن لپتوسپیرورى پدید مى‌آید.

فاز ابتدائى لپتوسپیرمى با شروع ناگهانى سردرد (معمولاً فرونتال)، دردهاى عضلانى شدید (مخصوصاً در ران‌ها و کمر)، هیپرستزى پوست، لرز، و تب مشخص مى‌شود.

شایع‌ترین یافته‌هاى بالینى تب و پرخونى (Suffusion) ملتحمه هستند.

یافته‌هاى کمتر شایع شامل حساسیت عضلات، لنفادنوپاتی، هپاتواسپلنومگالی، پرخونى (Injection) حلق، و راش‌هاى پوستى مى‌باشد.

اکثر بیماران طى یک هفته بدون علامت مى‌شوند.

فاز ایمن پس از ۳-۱ روز دوره بدون علامت قبلى است؛ علائم و نشانه‌هاى مننژیت در ۱۵ درصد از موارد دیده مى‌شود.

حتى در غیاب نشانه‌هاى مننژه، پلئوسیتوز CSF پس از ۷ روز در ۹۰-۵۰ درصد از موارد وجود دارد. در فاز دوم تب ممکن است ایجاد شود ولى غالباً شدت کمترى دارد و معمولاً فقط ۳-۱ روز طول مى‌کشد.

سندرم ویل (Weil’s syndrome) شدیدترین شکل لپتوسپیروز است و در ۱۰-۵ درصد از موارد اتفاق مى‌افتد و با زردی، اختلال عملکرد کلیه، استعداد به خونریزی، و مرگ و میر بالا مشخص مى‌شود.

اتیولوژی

عامل بیماری ، باکتری از نوع اسپیروکت ، به نام لپتوسپیرا بوده که در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه بیماریزا و غیر بیماریزا تقسیم بندی می شوند .

لپتوسپیراها هوازی اجباری اند و هنگامی که در یک محیط مناسب و در دمای ۳۰- درجه سانتیگراد کشت داده شوند، دوره تولیدمثل و تکثیر آنها ۷ تا ۱۲ ساعت است.  در محیط کشت نیمه جامد محتوی ۰۲/۰ درصد آگار، رشد باکتری بصورت حلقه هایی در پایین سطح محیط به راحتی قابل مشاهده است.

رشد حلقه ای ممکن است در کشتهای اولیه که بمنظور جداسازی اجرام لپتوسپیرایی فراهم میشوند، حتی بعد از گذشت مدت زمان زیاد هم مشاهده نشود.  مشاهده و اثبات حضور اجرام لپتوسپیرا در محیط های کشت منوط است به مشاهده متناوب توسط میکروسکوپ زمینه تاریک.

از آنجایی که خواص کشت و مورفولوژی (شکل ظاهری) لپتوسپیراها بسیار شبیه هم میباشد، طبقه بندی اجرام جدا  شده بستگی به خواص سرولوژیکی آنها دارد.  براساس آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپیک (MAT) که در آن از آنتی سرم اختصاصی استفاده میشود، سروتیپهایی که دارای آگلوتیناسیون اصلی مشترک دارند جهت سهولت کار در یک سروگروپ طبقه بندی میشوند.

آنتی سرمی که بیشترین واکنش متقاطع را در یک سروگروپ نشان دهد معرف همان سروگروپ خواهد بود و برای تشخیص کشتهای ناشناخته از آن استفاده میشود.

طبقه بندی اسپیروکتهای لپتوسپیرا ، طی سالیان متمادی دچار تغییرات فراوان شده است و در شرایط موجود طبقه بندی لپتوسپیراها بر دو اساس صورت می پذیرد :

ـ بر اساس نوع آنتی ژنهای آگلوتینان
در این روش ۲۳ ( SEROGROUP ) شناسایی گردیده که بیش از ۲۵۰ ( SEROVAR ) در میان آنها طبقه بندی می گردند .
ـ بر اساس مطالعات زنجیره DNA
در این روش ۸ ( GENOMOSPECIES ) شناسایی گردیــده که حـدود ۲۵۰ ( SEROVAR ) در میان آن طبقه بندی می گردند .

اپیدمیولوژی

از مهمترین عوامل مؤثر در بقای لپتوسپیرا در طبیعت و انتقال آن به حیوانات می توان به موارد زیر اشاره نمود :


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ ] [ 14:40 PM ] [ محسن آزاد ]
برخی پلاسمیدها خطی هستند
پلاسمیدهای خطی سالها پیش از کروموزومهای خطی در سال 1979 در باکتری Streptomyces rochei کشف شد. در آن هنگام در این باکتری خصوصیاتی مشاهده شد، که با توجه به توارث آنها، ژنهای عامل آن صفات می بایست بر روی پلاسمید قرار می گرفتند. اما بکمک روشهای عادی جداسازی پلاسمید ، در باکتری هیچ پلاسمیدی مشاهده نشد. پس جستجوهای متعدد سرانجام دانشمندان توانستند بوسیله روش PFGE (ژل- الکتروفورز با میدان الکتریکی متناوب)از باکتری پلاسمیدهایی را جداسازی کنند. اما باکمال تعجب ، با استفاده از روشهایی مانند نقشه برداری فیزیکی (با اثر دادن اندوکلئازهای محدود کننده بر روی پلاسمیدها)، الکتروفورز به روش SSCP(single -standrd conformationol poly mophism) و میکروسکوپ الکترونی مشخص شد که این پلاسمیدها، خطی هستند.این نوع پلاسمیدها همچنین دربرخی از جنسهای خانوادهای آکتینومیستالها (همانندRhodococcus opacus )استریتومایسس ها (مانندS.laurentli, S.roche, S.lasalensis, S.coelicor, S.Lividans) ومایکوباکتریهایی مانند M.avium, M.brander, M.telomeric دیده شده است. کروموزومهای خطیبدنبال شناسایی پلاسمیدهای خطی، در موارد بسیاری وجود کروموزومهای خطی در باکتریها گزارش شد.. کروموزومهای خطی دربرخی گونه های بورلیا مانندB.borgdorferi,B.afzelii,B.bermsii برخی از گونه های استرپتومایسس مانند:
S.lesalins, S.avermitilis, S.caviuligarus, S.rimosus, Srochei, S.coelicre, S.lividans, S.ambofaciens, S.lividans, S.coelicore, S.rimosus, S.Calviuligarus و برخی گونه های رودوکوکوس مانند R.fascens, R.erithropolis, R.globerulus دیده شده است. وجود کروموزومها و پلاسمیدهای خطی در باکتریها سوال بزرگی را برای دانشمندان مطرح ساخت و آن سوال این بود: انتهای کروموزومهای خطی چگونه محافظت میشود؟همانطور که میدانید در یوکاریوتها (وبرخی ویروسها) که دارای کروموزومهای خطی هستند ، در دوانتهای کروموزومها ساختارهایی بنا م تلومر وجود دارد که دو انتهای کروموزوم را از آسیبهای مختلف محافظت میکند.در صورت نبودن تلومرها انتهای کروموزومهای مختلف بوسیله لیگازهای موجود در سلول به هم متصل میشد. همچنین ، تلومرها با ایجاد توالیهای DNA اضافه ، کاهش مقداری از توالی های کروموزوم که در اثر حذف پرایمر پس از هربار همانند سازی ایجاد میشود را ، جبران میکنند.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ] [ 16:0 PM ] [ محسن آزاد ]
بيماري لپتوسپيروز يكي از گسترش يافته ترين بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوانات است. چهره باليني اين بيماري آنقدر متغير است كه هرگز نميتوان تنها بر پايه علائم و نشانيهاي بيماري، آن را تشخيص داد. به همين دليل تشخيص بيشتر بر پايه اعتماد به آزمايشگاه در نشان دادن و مشاهده عامل بيماري و دقت روشهاي سرولوژيكي استوار است.
موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ ] [ 16:39 PM ] [ محسن آزاد ]


عفونت هليکوباکتر پيلوري


آقاي 29 ساله‌اي با ناراحتي متناوب ناحيه اپيگاستر، بدون کاهش وزن يا شواهد خونريزي گوارشي مراجعه مي‌کند....

سابقه‌اي از مصرف آسپيرين يا داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي (NSAIDs) نمي‌دهد. در معاينه شکم، تندرنس اپيگاستر مشهود است. آزمون سرولوژيک براي هليکوباکتر پيلوري مثبت است، و يک دوره 10 روزه درمان سه دارويي (اومپرازول، آموکسي‌سيلين و کلاريترومايسين) براي وي تجويز مي‌شود. شش هفته بعد، بيمار با علايم مشابه برمي‌گردد. اين فرد چگونه بايد ارزيابي و درمان شود؟
مشکل باليني

هليکوباکتر پيلوري، يک باکتري گرم منفي که در سطح مجرايي پوشش معده ديده مي‌شود، اولين بار در سال 1983 توسط وارن (Warren) و مارشال (Marshall) يافت شد (شکل 1). اين باکتري التهاب مزمن مخاط زيرين را القا مي‌کند (شکل 2). عفونت معمولاً در سال‌هاي اول عمر کسب مي‌شود و در صورت عدم درمان، پايدار مي‌ماند. شيوع عفونت در سنين بالاتر و در افرادي که کودکي خود را در وضعيت اجتماعي- اقتصادي پايين سپري کرده‌اند، بيشتر است و بنابراين در نقاط مختلف جهان بسيار گوناگون است. تصور مي‌شود شيوع بالاتر در سنين بالاتر، نتيجه اثر همگروهي(1) ناشي از شرايط پايين‌تر زندگي کودکان در دهه‌هاي گذشته باشد. حداقل 50 جمعيت انساني جهان، عفونت هليکوباکتر پيلوري دارند. اين ارگانيسم قادر است در محيط اسيدي معده زنده بماند. بخشي از اين توانايي، محصول فعاليت بسيار بالاي اوره‌آزي باکتري است؛ اوره‌آز، اوره موجود در شيره معده را به آمونياک قليايي و دي اکسيد کربن تبديل مي‌کند.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ ] [ 16:36 PM ] [ محسن آزاد ]

1- هدف:

كمك در تشخيص پروتئوس، مورگانلا و پروويدنسيا از ساير باكتري هاي گرم منفي

2- اساس آزمايش:

فنيل آلانين اسيد آمينه اي است كه ضمن دآمنيه شدن به فنيل پيروويك اسيد تبديل مي شود، اين اسيد با افزودن كلرورفريك 10% و ايجاد رنگ سبز مشخص مي شود.

3- مواد و ابزار لازم :

- لوله حاوي فنيل الانين آگار

- كلرورفريك 10 درصد

4- مراحل انجام كار:

- سطح محيط با كلني ايزوله تلقيح شده ، در لوله به صورت شل بسته شود.

- بعد از انكوباسيون محیط در c °35به مدت 24-18 ساعت يا تا هرزمان كه رشد واضحي مشاهده گردد ، (cc5/0 ) 5-4 قطره كلرورفريك 10% مستقيماً به سطح آگار اضافه مي كنيم. لوله را مي چرخانيم تا كلني ها در آن غوطه ور شوند.

5- تفسير:

ظهور بلافاصله رنگ سبز بعد از ريختن معرف، بيانگر مثبت بودن اين تست است. در عرض 10 دقيقه رنگ سبز، كم رنگ تر مي شود، که با افزودن مقادير اضافي معرف، دوباره رنگ سبز ايجاد مي شود.

بعضي گونه ها به قدري سريع فنيل آلانين را دآمينه مي كنند كه بعد از 4 ساعت انكوباسيون محيط كشت، نيز تست مثبت مي شود.

6- كنترل كيفي:

كنترل مثبت: پروتئوس ولگاريس ATCC 33420

كنترل منفي: ATCC 25922 Ecoli

- كنترل كيفي فوق بايد براي هر سري ساخت جديد محيط يا معرف انجام گيرد.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ] [ 13:56 PM ] [ محسن آزاد ]

سالمونلا ازطریق دهان وارد روده انسان حیوانات وپرندگان می شود وسبب مسمومیتهای غذایی - سپتی سمی وتب روده ای (حصبه یا تیفوئید)می گردد

این باکتری باسیل گرم منفی - بدون اسپور - فاقد کپسول - متحرک ودارای فلازل پری تریش است . در این جنس فقط سالمونلا گالیناروم وپولوروم بدون حرکت می باشند . سالمونلا ها هوازی و بی هوازی اختیاری هستند

تشخیص آزمایشگاهی

بررسی میکروسکوپی مستقیم

در عفونت گاستروآنتریت سالمونلایی درصورتیکه اسمیر مستقیم مدفوع بررسی شود گلبولهای سفید درمدفوع اسهالی دیده می شود


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ] [ 13:37 PM ] [ محسن آزاد ]
شيگلا باكتري شناس ژاپني براي اولين بار در سال 1896اولين نوع اين گروه را جدا نمود و آن را باسيل ديسانتري ناميد . محل اصلي هجوم باكتري و ضايعات ايجاد شده در انتهاي روده كوچك و سراسر كولون است. بيشتر كودكان 1 تا 10 سال مبتلا مي شوند و با افزايش سن درصد ابتلا كاهش يابد.
موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ ] [ 13:47 PM ] [ محسن آزاد ]
ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ ] [ 11:58 AM ] [ محسن آزاد ]
باكتريهاي سودوموناس (Pesudomonas Bacteria): باكتري‌هاي سودوموناس باكتري‌هاي خاكزي هستند كه در خاك سبب ترشح سيدروفور شده و جذب آهن و برخي ديگر از عناصر ريزمغذي نظير روي را امكان‌پذير مي‌سازد. باکتريهای جنس سودوموناس، از خانواده Pseudomonadaceae كه به شکل ميله‌اي راست يا كمي خميده، دارای تاژك قطبي، بدون اسپور و گرم منفي مي‌باشند. اين باكتري‌ها هوازي و از نظر منبع انرژي و كربن كموارگانوتروف‌ هستند. از نظر نيازهای غذايی گونه های سودوموناس نياز غذايی بسيار ساده ای دارند. در شرايط آزمايشگاهی در محيط‌های حاوی مقداری ماده آلی در pH خنثی بخوبی رشد می کنند. از مهمترين اين محيطها King'B است. متابوليسم گونه‌های سودوموناس تنفسی بوده وحالت تخميری ندارند. اين باکتريها قادرند از 150 ترکيب آلی بعنوان منبع کربن وانرژی استفاده نمايند. در سالهاي گذشته گونه‌هاي سودوموناس طبق طبقه‌بندي محققين باكتري‌هاي جنس سودوموناس را بر اساس مطالعات همساني rRNA/DNA به پنج گروه تقسيم‌بندي كردند. از پنج گروه مذكور اخيرا فقط گروه I در جنس سودوموناس ابقا شده و بقيه در جنسهاي جديد ويا موجود قبلي جاي گرفته اند. گروه I ، بعنوان بزرگترين گروه انواع فلورسنت را در خود جای داده است. وجه تمايز سودوموناس‌های فلورسنت از ساير سودوموناس‌ها، توليد پيگمانهايی است که در برابر نور طول موج کوتاه فرابنفش (254 نانومتر) بويژه در شرايط کمبود آهن خاصيت فلورسانس دارند. به اين پيگمان‌هاي با خاصيت فلورسنت و محلول در آب سيدروفور (siderophore) و اختصاصاً در مورد سودوموناس‌ها پيووردين يا سودوباكتين گفته مي‌شود. از مهمترين گونه های فلورسنت مي‌توان به P. fluorescens ، P. putida، P. aeruginosa و همچنين پاتوژنهای گياهی نظير P. syringae و P. cichorii اشاره نمود. براي افتراق گونه‌هاي فلورسنت پاتوژن‌هاي گياهي از ساير فلورسنت‌ها از آزمون آرژينين‌دي‌هيدرولاز استفاده مي‌شود، كه پاتوژن‌هاي گياهي آرژينين‌دي‌هيدرولاز منفي مي‌باشند. آزمون‌هاي ذوب ژلاتين، استفاده از قند ترهالوز، رشد در دماهاي 41 و 4 درجه سانتي‌گراد از مهمترين شاخص‌هاي تفكيك گونه‌هاي P. fluorescens ، P. putida و P. aeruginosa است
موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ ] [ 11:53 AM ] [ محسن آزاد ]
گلوکز را تخمیر می کنند واز تخمیر قند لاکتوز عاجزند . از خصوصیات مهم پروتئوس ها ایجاد سوارمینگ در سطح محیط جامد و تجزیه اوره وهمچنین ایجادSH2 میباشد
موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ ] [ 11:48 AM ] [ محسن آزاد ]
جهت‌ايزوله كردن گنوكوك نمونه‌ها ممكن است مستقيماً به محيط كشت تلقيح شوند، كه نياز به محيطهاي ترانسپورت را برطرف مي‌كند.بسياري از ميكروبيولوژيست‌ها نمونه را مستقيماً به يك پليت استاندارد تلقيح مي‌كنند (در صورت فراهم بودن انكوباتور). محيط كشت اصلاح شده تايرمارتين (MTM) معمولا بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ادامه مطلب توجه کنید...


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ ] [ 11:42 AM ] [ محسن آزاد ]

در این خانواده چهار جنس از باکتریها وجود دارد

1 - نایسریا 2-آسینتو باکتر 3-کینگلا 4- موراکسلا

نایسریا :Neisseria

نایسریاها کوکوسهای گرم منفی بدون اسپور وبی حرکت هستند که معمولا به صورت دوتایی شبیه لوبیا یا دانه قهوه دیده می شود . دربررسی میکروسکوپی این باکتریها به صورت داخل سلولی وخارج سلولی در داخل لوکوسیتها جند هسته ای دیده می شوند

این باکتری هوازی بوده ودرحضور 5 تا 10 درصد دی اکسید کربن بهتر رشد می کند . برای کشت معمولا از محیطهای کشت آگار خوندار - آگار شکلاتی -تایر مارتین و MTM می توان استفده کرد. تست اکسیداز وکاتالاز در این جنس مثبت است

جنس نایسریا منحصرا در انسان ایجاد بیماری میکند .در جنس نایسریا دوگونه بیماریزا وجود دارد

نایسریا مننزیتیدیس (منگوکوک)

Neisseria meningitidis

مننگوکوک انگل اجباری انسان است واغلب در حلق وبینی انسان زندگی می کند

تشخیص آزمایشگاهی: نمونه های مورد آزمایش معمولا مایع مغزی نخاعی (CSF) خون - سواب ازگلو - بینی - حلق و ترشح پوستی می باشد .

1- اسمیر مستقیم : مایع مغزی نخاعی را سانتریفوز نموده از رسوب آن اسمیر مستقیم تهیه وبه روش گرم ویامتیلن بلو رنگ آمیزی کنید . دراین اسمیر دیپلوکوکهایی در داخل لوکوسیتهای پلی مورفو نوکلئر دیده می شود که دررنگ آمیزی گرم - گرم منفی رنگ خواهند شد

2- کشت : نمونه مشکوک به عفونت مننگوکوکی باید سریعا بروی محیطهای لازم کشت شوند ودرصورت تاخیر از محیط انتقالی (استوارت) استفاده شود .رسوب حاصله از سانتریفوز مایع نخاع را روی محیطهای ازقبیل آگار خوندار یا شکلاتی کشت داده ودر 5تا10درصد CO2نگهداری می کنند . کلنیهای این باکتری پس از 24 ساعت به صورت کوچک - خاکستری - شفاف به قطره حدود 1 میلی متر ظاهر می گردند .

بهترین محیطی که برای جدا کردن نایسریا به کارمی رود محیط تایر مارتین است که حاوی هموگلوبین وآنتی بیوتیکهای وانکومایسین - کلیستین ونیستاتین می باشد (V.C.N)

وانکومایسین از رشد باکتریهای گرم مثبت - کلیستین از رشد باکتریهای گرم منفی ونیستاتین از رشد قارچها جلوگیری می کند .


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ ] [ 11:40 AM ] [ محسن آزاد ]

XLD Agar

محیط (XLD Agar یا (Xylose-Lysine-Desoxycholate Agar برای جداسازی اولیه شیگلا و سالمونلا بسیار مؤثر شناخته شده است. XLD Agar محیطی اختصاصی، افتراقی و مهار کننده برای میکروارگانیزم های گرم مثبت است. تخمیر زایلوز، دکربوکسیلاسیون لیزین و تولید H2S، سویه های سالمونلا را از شیگلا متمایز می کند.


(سالمونلا شیگلا آگار)Salmonella Shigella Agar

یا SS Agar محیطی انتخابی است که به ویژه برای جداسازی سویه های سالمونلا مؤثر است. به علت اختصاصیت نسبتا بالا، ممکن است رشد برخی سویه های شیگلا روی SS Agar مهار شود. SS Agar را می­بایستی همواره در ترکیب با XLD Agar یا Hektoen Enteric Agar به کار برد تا حداکثر بازده را برای رشد سویه های سالمونلا و شیگلا داشته باشد.


محیط لیزین آیرون آگار(LIA)

از این محیط برای بررسی توانایی باکتری در دکربوکسیلاسیون و دامیناسیون لیزین استفاده میشود.محیط مزبور را پس از تهیه در لوله های استریل تقسیم نموده و لوله را به صورت شیب دار قرار دهید تا محیط به آرامی سرد و منجمد شود


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ ] [ 17:0 PM ] [ محسن آزاد ]

تست پوستی توبرکولین جهت تشخیص آلودگی افراد با باسیل کخ(مایکوباکتریوم توبرکلوزیس) که عامل بیماری سل است به کار می رود.

تاریخچه:

در سال 1882 میلادی باسیل سل توسط رابرت کخ کشف گردید و 8 سال بعد در سال 1890 از کشف باسیل سل در محیط غذایی،از اتولیز باسیل ،ماده ای حاصل شد که توبرکولین نام گرفت.این دانشمند ابتدا برای درمان مسلولین از این ماده استفاده می نمود به زودی متوجه ناتوانی آن در درمان شد و دریافت که تزریق زیر جلدی آن در افراد سالم واکنش ندارد،ولی در فرد مسلول،تب و لرز و تهوع و استفراغ ایجاد می کند.پس از مدتی در سال 1907 اولین آزمایش پوستی بر روی انسان توسط فون پیر که انجام شد.ولی از محلول خام توبرکولین به عنوان آنتی ژن تست پوستی توبرکولین استفاده نمود.

انتی ژن های مورد استفاده از تست توبرکولین

1-توبرکولین خام یا قدیمی:از محیط کشت آبگوشت،گلیسرینه پس از نیم ساعت جوشاندن و سپس صاف کردن به دست می آید.به علت ناخالصی ناشی از موادی نظیر املاح معدنی،پپتین،آلبومین،گلیسرین،اسید نوکلئیک و... واکنش کاذب و غیر حقیقی زیاد مشاهده می شود.

2-توبرکولین تصفیه شده:فعالیت توبرکولین سل به علت مواد پروتئینی این باسیل می باشد و لذا برای جدا کردن و تهیه خالص تر پروتئین های سل،واکنش های اختصاصی تری انجام می شود.توبرکولین تصفیه شده نسبت به توبرکولین خام توانایی بیشتری داشته ولی چون موجب حساس شدن میزبان در تزریقات مکرر می گردد کاربرد چندانی نیافت.

تشخیص پروتئین خالص شده یا PPD :

در سال 1934 زاپیرت موفق شد پروتئین خالص با وزن مولکولی کم تهیه کند؛ بدون آنکه باعث حساسیت میزبان گردد.PPD پودر سفید رنگ بی شکلی است که می توان ان را به نسبت های مورد نظر با محلول های ایزوتونیک نمکی رقیق نمود.

محلول غلیظ توبرکولین در برابر عواملی مثل نور و حرارت مقاوم بوده ولی محلول رقیق شده به نور حساس بوده و باید دور از نور مستقیم نگهداری شود.در ضمن باید در حرارت کمتر از 20 درجه سانتیگراد نگهداری شود.بهترین حرارت برای نگهداری آن 2 تا 8 درجه سانتیگراد است.

توبرکولین به لوله چسبندگی پیدا می کند و جهت جلوگیری از چسبندگی آن را با ماده Tween80 مخلوط می کنند.

محتوای PPD 1/92% پروتئین،2% نوکلئیک 9/5 % پلی ساکارید می باشد.یک میلی گرم PPD فعالیتی برابر 50 سانتی گرم توبرکولین دارد و یک واحد PPD معادل 1% میلی گرم یا یک واحد بین المللی توبرکولین است.

روش های جستجوی حساسیت توبرکولینی:

1-روش کیفی:روش ساده ای است اما دقت زیادی ندارد.

الف:روش پوستی فون پیرکه:در سطح خارجی بازو یک قطره توبرکولین ریخته و با واکسینوتیل خراشی 8 تا 10 میلی متری ایجاد می کنند و 5 سانتی متر بالاتر خراشی به عنوان شاهد ایجاد می کنند.3 تا 5 روز بعد،نتیجه آزمایش خوانده می شود.قرمزی بیش از 4 میلی متر مثبت تلقی می شود ولی در محل شاهد واکنشی مشاهده نمی گردد.

ب:روش مورو:روش ساده ای می باشد.به این ترتیب که قطعه ای مشمع طبی که وسط آن مقداری محلول توبرکولین مالیده شده است را حوالی سینه یا سطح قدامی بازو می چسبانندفپس از 24 ساعت مشمع را کنده ونتیجه را 3 روز بعد می خوانند.با پیدایش حداقل 3 ندول قرمز واکنش مثبت تلقی می گردد.

پ:روش چند سوزنه:از عیوب این روش کثرت موارد منفی کاذب به علت یکسان نبودن لایه توبرکولینی که از سوزن ها انتقال می یابد،است.

3 نوع معمول این روش عبارتند از:

1-Tine test :دستگاه دارای 4 سوراخ است.فشار از 4 نقطه توبرکولین خشک وارد می شود.(ورود 5 واحد بین المللی به داخل پوست) و عرض بیش از 2میلی متر مثبت تلقی می شود.

2- :IMOدر این روش،توبرکولین از 9 نقطه وارد می شود و عرض بیش از 3 میلی متر مثبت تلقی می شود.

Heaf test:دستگاه با 6 سوزن کار می کند.پوست را از روی قطره محلول PPD رقیق نشده سوراخ می کنند.از مزایای این آزمون این است که PPD رقیق نشده فوق العاده با دوام است.

روش تست:

*با استفاده از قطره چکان یک قطره از PPD را روی پوست تمیز و خشک در حد فاصل 3/1 فوقانی و 3/1 میانی قسمت قدامی ساعد می ریزیم.

*محلول سوزن را تنظیم می کنیم(1 میلی متر برای بزرگسالان و 1 میلی متر برای کودکان خردسال)

*صفحه و سوزن طپانچه را در ظرف محتوی الکل می گذاریم،سپس آن را روی چراغ الکلی حرارت می دهیم.

*مدت 10 ثانیه یا بیشتر آن را خشک می کنیم.

*صفحه را محکم روی روی قطره توبرکولین قرار می دهیم.

*ماشه طپانچه را می کشیم تا سوزن ها آزاد شده و پوست را سوراخ کنند.(دقت شود که دست بیمار نسوزد)

خواندن وتفسیر نتایج:

بعد از 48 تا 72 ساعت نتیجه آزمون خوانده می شود.گرچه در برخی موارد واکنش های شدید را حتی بعد از یک هفته نیز می توان تفسیر کرد.

درجه 0:بدون واکنش

درجه1:سفتی قابل لمس (پاپول) در ظرف حداقل 4 ورودی سوزن

درجه2:پاپول ها به هم چسبیده و حلقه ایجاد می کنند.

درجه3:ناحیه سفت یکپارچه تشکیل شده است.

درجه4:روی ناحیه سفت یکپارچه،وزیکول هایی دیده می شود.ممکن است در ناحیه سفت،قرمزی به وجود آید.

2-روش کمی(تلقیح داخل جلدی):شارل مانتو پزشک فرانسوی درسال 1908 واکنش داخل جلدی را شرح داد و ارزش تشخیصی آن را بیان کرد.اصل مهم ان،مقدار توبرکولین تزریقی مشخص می باشد.آزمون جلدی مانتو در اصول تلقیح،خواندن نتیجه و تفسیر ازمایش کاملا استاندارد گردیده و روش انتخابی توجیه شده و معتبر سازمان بهداشت جهانی می باشد.


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ ] [ 11:13 AM ] [ محسن آزاد ]

جنس

مرفولوژي

کشت

صفات بیوشیمیایی

استافيلوكوك

كوكسي - گرم مثبت – خوشه انگور- غیر متحرک - بدون اسپور – برخی دارای کپسول یا لایه لعابی – همه‌جا هستند – جایگاه طبیعی سطح بدن پستانداران

بی‌هوازی اختیاری – رشد روی آگار خون‌دار و غذایی - °37 – کلونی کروی محدب سطح صاف و حاشیه منظم با قوام کره‌ای- mm 4 – 1 - رشد در غلظت بالای نمک (7.5٪) و 1٪ مانیتول

اورئوس: کلونی‌های زرد طلایی (پیگمان‌های کاروتنوئید) - همولیز بتا

اپیدرمیدیس: کلونی‌های سفید رنگ - برخی سوش‌ها همولیز بتا

ساپروفیتیکوس: کلونی‌های سفید تا زرد لیمویی

کاتالاز مثبت

اورئوس: کواگولاز+ (انعقاد پلاسما)- تخمیر قند مانیتول (تغییر رنگ محیط از قرمز به زرد) - DNase مثبت - حساس به نووبیوسین

اپیدرمیدیس: کواگولاز منفی - عدم تخمیر مانیتول - DNase منفی -حساس به نووبیوسین

ساپروفیتیکوس: کواگولاز منفی - DNase منفی - مقاوم به نووبیوسین

استرپتوكوك

كوكسي – گرم مثبت – زنجيره‌اي – غیر متحرک - بدون اسپور – برخی سوش‌های جوان کپسول‌دار – همه‌جا هستند – فلور نرمال مخاط دستگاه تنفسی، گوارشی و ادراری تناسلی – (پنوموکوک: دیپلوکوک کپسول‌دار شعله شمعی)

بی‌هوازی اختیاری – رشد سریع‌تر مجاور CO2 10٪ - °37 – آگار خون‌دار - کلونی‌های محدب، خاکستری صیقلی مات و حاشیه منظم – mm 1 – 0.5 - کپسول‌دار←موکوئید←از دست دادن آب ← مات

پنوموکوک: کلونی‌های بی‌رنگ محدب – کپسول‌دارها بزرگتر و عسلی - دیپلوکوک شعله شمعی

کاتالاز منفی – اکسیداز منفی

استرپتوکوک ویریدانس: همولیز آلفا

پنوموکوک: لیز خود‌به‌خودی مجاور نمک‌های صفراوی – ئیدرولیز اینولین - حساس به اپتوشین

نیسریا

کوکسی – گرم منفی - لوبیا شکل و دوتایی - غیر متحرک – بدون اسپور – فقط در انسان

هوازی – مرگ سریع در شرایط نامناسب – رشد خوب در اکسیژن و 10-5٪ CO2 – نیاز به محیط کشت حاوی آهن نشاسته کلسترول و آلبومین – محیط انتخابی تایر مارتین اصلاح شده (MTM) – کلونی محدب کروی شفاف خاکستری موکوئید

کاتالاز مثبت - اکسیداز مثبت

کورینه باکتریوم

باسیل‌ گرم مثبت چماقی شکل - بهترین روش رنگ‌آمیزی آلبرت ← باسیل‌ها سبز رنگ و گرانول‌های متاکروماتیک آبی مایل به سیاه – نمای شبیه حروف چینی – اغلب غیر بیماریزا و کومنسال در دهان، گلو، مجرای ادرار و واژن (دیفتروئیدها)

در گروه CNM (کورینه باکتریوم، نوکاردیا، مایکوباکتریوم) هستند به خاطر داشتن اسید میکولیک

بی‌هوازی اختیاری – محیط‌های انتخابی کورینه باکتریوم دیفتریه: 1. محیط سرم منعقده لوفلر: کلونی‌های سفید مایل به خاکستری کوچک 2. محیط تلوریت پتاسیم: کلونی‌های خاکستری تا سیاه در سه تیپ گراویس، میتیس، اینترمدیوس 3. محیط تینسدال: برای متمایز کردن کورینه باکتریوم دیفتریه از بقیه دیفتروئیدها

کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی

اکسیداسیون و تخمیر قند با تولید اسید و بدون گاز

تخمیر دکستروز و مالتوز – عدم تخمیر سوکروز و تری‌هالوز

تست اوره‌آز برای تمایز

لیستریا

انگل اختیاری داخل سلولی – باسیل گرم مثبت کوچک – فلاژله‌دار و متحرک – بدون اسپور – بدون کپسول – زنجیره 5-3 باسیل در اسمیر مستقیم – توزیع وسیع در طبیعت

هوازی تا بی‌هوازی اختیاری- °37- رشد آهسته در 4 درجه(اساس روش غنی سازی در سرما) - کلونی‌های کوچک سطح صاف و نیمه شفاف با حاشیه باریک از همولیز بتا – در نور مایل به رنگ سبز آبی

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت

اکسید گلوکز و تری‌هالوز

اوره و اندل منفی

ميكوباكتريوم

باسيل‌هاي مستقیم با کمی خمیدگی – غیر متحرک – بدون کپسول – بدون اسپور – رنگ آمیزی Acid fast (مثل زیل.نلسون) ← قرمز در زمینه آبی – دیواره متفاوت از گرم منفی‌ها و گرم مثبت‌ها، شامل چربی زیاد، ساختمان اصلی پپتیدوگلیکان و آرابینوگالاکتان با اسید میکولیک‌های متصل به برخی از آن‌ها، لیپوپروتئین و گلیکوپروتئین بالا

هوازی اجباری - °37 – رشد آهسته – محیط کشت انتخابی: لوین.اشتاین جانسون – محیط با پایه آگار – کلونی‌های کوچک زرد نخودی قوام خشک و ظاهر فلسی – پوست نازک در سطح محیط کشت مایع (مربوط به ترکیبات چربی سطح باکتری)

میکوباکتریوم بوویس: مستقیم‌تر، کوتاه‌تر و چاق‌تر از Tb و رنگ‌گیری یکنواخت – رشد آهسته با کلونی کوچک‌تر

میکوباکتریوم لپره: °30 – عدم رشد در محیط آزمایشگاه – رشد در تزریق به پاشنه آرمادیلو – رشد آهسته‌تر

کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت

تست نیاسین: تولید بیشتر نیاسین توسط توبرکلوزیس و زرد کردن نوار‌های تست

تست احیای نیتریت: بسیاری گونه‌ها احیای نیترات به نیتریت – مثبت شدن نوار‌های تست مجاور باسیل سل

تست آریل سولفاتاز: شناسایی پاتوژن‌های سریع‌الرشد

لپره: رنگ گیری منظم – باسیل‌های مستقیم با کمی انحنا یا گرانول دار با نمای دانه تسبیحی


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ ] [ 11:44 AM ] [ محسن آزاد ]
تست TSI يا Triple Sugar Iron Agar برای بررسی نحوه مصرف قندهای گلوکز ، لاکتوز و سوکرز ، و همچنين توليد گاز و توليد H2s توسط باکتری استفاده می شود.

انتروباکترياسه با مصرف قندها توليد متابوليت اسيدی نموده که سبب ايجاد رنگ زرد در محيط TSI می شوند. لوله های شکل سمت چپ زيربه ترتيب از چپ به راست به اين صورت تفسير می شوند :

لوله کنترل ( کشت داده نشده ) ، باکتری غير تخميری ( هيچکدام از قند ها را تخمير نکرده ) ، باکتری لاکتوز منفي ( قرمز/زرد)، باکتری لاکتوز مثبت با توليد گاز (يا سوکروز مثبت) ( زرد/زرد) ، باکتری لاکتوز مثبت با توليد H2S ( رسوب سياهرنگ)،باکتری لاکتوز منفی با توليد H2S ( رسوب سياهرنگ).

AWT IMAGE

AWT IMAGE


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ ] [ 10:53 AM ] [ محسن آزاد ]
قطعه اي كوچك ازبافت حيوان مبتلا به سياه زخم را پس از ساييدن درهاون با4 تا 5 برابر سرم فيزيولوژي به مدت 5 دقيقه بجوشانيد . پس سرد شدن آن راصاف كرده درلوله حاوي سرم ضد سياه زخم بريزيد . درصورت ظهور حلقه كدري درسطح لوله آزمايش مثبت تلقي مي شود .
موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ ] [ 12:5 PM ] [ محسن آزاد ]
محیط کشت افتراقی

نظر فراموش نشه!!


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ] [ 11:17 AM ] [ محسن آزاد ]

دراینجا به معرفی باسیل های گرم مثبت هوازی / بی هوازی اختیاری بدون اسپورکاتالاز مثبت مهم یعنی جنس های ”کورینه باکتریوم“ و ”لیستریا “می پردازیم . کورینه باکتریوم ها برخلاف لیستریا ها ، بایل اسکولین (بجز C.kutscheri ) وحرکت (در c˚25) منفی هستند . خصوصیات هر دو جنس و نیز وجوه افتراقی گونه های مربوطه، جداگانه توضیح داده می شود:

جنس کورینه باکتریوم (Corynebacterium):

باکتری های میله ای شکل گرم مثبت هستند که گاهی واجد دانه های قطبی یاگرانول های متاکروماتیک پلی متا فسفات می باشند . باسیل ها مستقیم یا کمی خمیده اند و ممکن است به شکل بیضی با انتهای نوک تیز یا گرزی شکل به صورت منفرد یا جفت شبیه حرف V و Lیا در گروههای چند تایی موازی و شبیه حروف چینی دیده میشوند . این باکتری ها بدون اسپور بوده ، بی هوازی اختیاری ، کاتالاز مثبت ، بدون کپسول، بی حرکت(بجزگونه های C.aquaticumکه نام جدید آنLeifsonia aquatica است؛و C. matruchotii) ؛ و غیر اسید فست هستند . دمای رشد مناسب آنها35 تا 37 درجه سانتی گراد می باشد . تاکنون42گونه مختلف ازکورینه باکتریوم هاراشناسایی نموده اند که اغلب آنها واجدمقادیرکمی اسیدمایکولیک (mycolic acid) در دیواره سلولی خود هستند و برخی فاقداین ماده می باشند . عده ای ازمیکروب شناسان نظیر Barreauو De Brielمعتقدند که باکتری های فاقد اسید مایکولیک را نمی توان در جنس کورینه باکتریوم قرار داد . چنین باکتری هایی را که از نظر شکل و برخی خصوصیات بسیار شبیه کورینه باکتریوم ها هستند ، تحت عنوان باکتری های کورینه فرم(Coryneform ) که معادل اصطلاح «دیفتروئید» (Diphtheroid)است،نامگذاری نموده اند مانند جنس های Arthrobacter , Brevibacterium Microbacterium , Turicella , Cellulomonas , Leifsonia , Kurthia , Exiguobacterium , Dermabacter,و گروه CDC .


اغلب کورینه باکتریوم ها می توانند در محیطهای کشت خوندار مثل بلاد آگاد و شکلات آگار و یا در محیط کشت تیوگلیکولات یا BHI بخوبی رشد کنند ، ولی از رشد در محیط مکانکی آگار عاجزند. شاخص ترین گونه بیماریزای این جنس ،
کورینه باکتریوم دیفتریه(C.diphtheriae) عامل بیماری ” دیفتری“ یا”خناق“ است . در موارد مشکوک به دیفتری ،
معمولاً از روشهای محیط کشت انتخابی نظیر” سیستین تلوریت بلادآگار“ و ”تینسدال آگار اصلاح شده “ استفاده می گردد . این محیطها را پس از تلقیح باکتری حداقل به مدت 48 ساعت در cº35 نگهداری می کنند .همچنین محیط کشت ” لوفلر “ حاوی سرم و تخم مرغ،رشدکورینه باکتریوم دیفتریه و تشکیل دانه های متاکروماتیک در داخل جسم باکتری را تقویت میکند. تلقیح نمونه برداشتی ازگلو توسط سواب به سطح محیط ” لوفلر“ و انتقال هر گونه رشد از آن، پس از یک شب انکوباسیون به محیط کشت ”سیستین تلوریت بلاد آگار“امکان جداسازی کورینه باکتریوم دیفتریه را افزایش می دهد . این باکتری در محیط کشت” سیستین تلوریت بلاد آگار“ کلنی های سیاه یا خاکستری رنگ و در محیط” تینسدال آگار“ کلنی های سیاه رنگ با هاله قهوه ای تیره ایجاد می کند. منظره خاص کلنی ها ی کورینه باکتریوم دیفتریه در محیط” تینسدال آگار“ و نیز عدم همولیزاوره ،از وجوه افتراق این گونه باکتری از سایرگونه ها محسوب میشود .

باسیل دیفتری ، فرمانتاتیو بوده و دارای چهار زیر گونه یا بیوتیپ است . وجوه تمایز این زیر گونه ها یابیوتیپ ها و همچنین دیگرکورینه باکتریوم ها ی هم گروه یعنی
C.pseudotuberculosis
و C.ulcerans که هما نند باسیل دیفتری ،فرمانتاتیو، غیر چربی دوست و تینسدال مثبت هستند، در جدول نشان داده شده است . دو گونه مذکور حاوی فعالیت فسفو لیپاز D هستند و بدین وسیله از بقیه گونه ها متمایز می گردند .موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ] [ 11:15 AM ] [ محسن آزاد ]
تاژک و کموتاکسی
موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ ] [ 17:39 PM ] [ محسن آزاد ]

كورينه در زبان يوناني بمعناي كرز است . نوع غير بيماريزاي ان راديفتروئيد مي نامند

تشخيص كورينه باكتريوم ديفتريه :

1 - اسمير مستقيم : بااستفاده ازسواب ازحلق ياترشحات سطح غشاي كاذب اسمير مستقيم تهيه مي شود وبارنك اميزي البرت , بلودومتيلن يا كرم اسمير رامورد بررسي قرار مي دهند

بهترين روش رنك اميزي استفاده ازرنك اميزي البرت است دراين رنك اميزي باسيلها به رنك سبز وكرانولهاي متاكروماتيك (ولوتين) به رنك قهواي مايل به سياه مشاهده مي شود در رنك اميزي بلودومتيلن باكتري به صورت يكنواخت رنك نمي كيرد . دررنك اميزي كرم باسيل ها كرم مثبت وبه صورت الفباي جيني ديده مي شوند

نكته : درديفتروئيدهاي غيربيماريزادانه هاي ولوتين ديده نمي شود

نكته:باسيلهاي ديفتري رنك خود رابه سرعت درمجاورت محلول بي رنك كننده ازدست مي دهند بنابراين درهنكام رنك اميزي نبايد لام راز ياددرمجاورت الكل استن قرار داد

نكته : كلنيهاي كورينه باكتريومها به راحتي دراب ياسرم فزيولوزي حل نمي شوند

كشت : كورينه باكتريوم بي هوازي اختياري است وبراي جداسازي به محيطهاي غني شده نياز دارد براي كشت ازمحيطهاي زير استفاده مي شود :

- اكار خوندار : كلني به شكلهاي مختلف مشاهده مي شود وهاله بسيار ضعيف هموليز دراطراف كلني ديده مي شود .

تلوريت بتاسيم : اين محيط اكارخونداري است كه به نسبت 4./. به ان تلوريت اضافه شده است برروي اين محيط باسيل ديفتري وبعضي ازديفتروئسدها وكوكسيها قادربه رشدند . كلني كورينه باكتريوم ديفتريه بعد 24 ساعت به صورت خاكستري تاسياه مشاهده مي شود .

3 - لوفلر : بهترين محيط كشت مي باشد كلني بعد24 ساعت در37 درجهبصورت كلني هاي محدب كرمي رنك وبه اندازه 1 ميليمتر ظاهر مي شود .

4 - تينيسيدال : براي متمايز كردن كورينه باكتريوم ديفتريه از ديفتروئيدها استفاده مي شود كلنيها به رنك سياه باهاله خاكستري ظاهر مي شود .


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ] [ 17:14 PM ] [ محسن آزاد ]

1.استرپتوکک گروه B یک ماده شبه پروتئینی به نام فاکتور CAMP تولید میکنند که با بتا توکسین ایجاد شده توسط برخی از سویه ای استافیلوکوکوس اورئوس حالت سینرژیسم داشته و همولیز قوی ایجاد می کند

.روش کار:

۱.در وسط پلیت بلاد آگار یک سوش همولیتیک s.aureus را به صورت یک خط مستقیم کشت دهید.

۲.باکتری مشکوک به استرپتوکک گروه B را به صورت عمود بر خط کشت استافیلوکک کشت دهید.البته بین دو خط کشت فاصله باید باشد وبا هم تلاقی نکنند

۳.پلیت را به مدت یک شب در ۳۵-۳۷ و یا به مدت شش ساعت در جار شمع در همانحرارت قرار دهید قرار دادن در محیط بدون co2 اختصاصی بودن تست را افزایش میدهد

۴.در صورتی که باکتری مورد آزمایش استرپتوکک گروه B باشد در مجاورت خط کشت استافیلوکک همولیز تشدید می شود و به شکل سر پیکان مشاهده می شود

حدود ۹۵ درصد استرپتوکک های گروه B و سوش های نادری از گروههای دیگر دارای تست کمپ مثبت هستند.

کنترل مثبت: استرپتوکک گروه B

کنترل منفی: استرپتوکک گروهA


موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ جمعه ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ ] [ 12:15 PM ] [ محسن آزاد ]

سلام خدمت دانشجويان عزيز پزشكي و پيرا پزشكي

در نهايت كتاب باكتريولوژي پزشكي منتشر شد..
اين كتاب توسط جمعي از دانشجويان علوم ازمايشگاهي و با ويرايش استاد محترم جناب آقاي دكتر محمد دخيلي به چاپ رسيد.

لازم به ذكر است كه اين كتاب در انتشاراتي قاصدك (رو به روي دانشگاه) قابل تهيه مي باشد.
موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
[ شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ] [ 0:58 AM ] [ محسن آزاد ]

محیط کشت آگار خوندار Blood agar

محیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جدا سازی باکتریهای بیماریزا بخصوص باکتریهایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند، بکار می رود.بعلاوه در این محیط وجود همولیزین در باکتریها را نیز می توان کاوش کرد.

پس از اتوکلاو محیط پایه هنگامی که درجه آن تا حدود 50 درجه سانتیگرا د رسید، خون دفیبرینه گاو را به نسبت 5 تا 7 درصد به آن اضافه نموده و با رعایت شرایط استریل در پلیتهای استریل می ریزیم.

ممکن است بسته به نوع باکتری یکی از سه حالت ذیل مشاهده گردد.

1-همولیز کاملβ:باکتری واجد آنزیم همولیزین بوده واطراف پرگنه منطقه شفافی ایجاد میگردد.

2- همولیز ناقصα:باکتری واجد آنزیم همولیزین بوده ولی نسبت لیز کمتر از 50 درصد می باشد و اطراف پرگنه هاله سبز رنگ ایجاد می گردد.

3-عدم همولیزγ :باکتری فاقد آنزیم همولیزین می باشد

محیط کشت آگار شکلاته Chocolate agar

اگر به محیط پایه آگار خوندار هنگامی که درجه حرارت آن بعد از اتوکلاو درحدود 80-70 درجه سانتیگراد باشد ، خون دفیبرینه گاو اضافه کنیم ، محیط کشت آگار شکلاته بدست می آید.

در این محیط بعلت اینکه گلبولهای قرمز خون در اثر حرارت متلاشی شده و اجزای آن خارج گشته ، برای رشد باکتریهایی نظیر هموفیلوس و نایسریاها که نیاز بیشتری به مواد غذایی آماده دارند مناسب می باشد.

همانند محیط کشت آگار خوندار Blood agar بسته به نوع باکتری همولیز ویا همولیز ناقص وعدم همولیز ایجاد میگردد.

محیط کشت بریلیانت گرین آگار Briliant green agar

محیطی است انتخابی و برای جداسازی گونه های سالمونلا بکار می رود. این محیط از رشد بسیاری از باکتریها ی روده ای (انتروباکتریاسه) به جز سالمونلا جلوگیری می نماید. در صورتی که Ecoli ،کلبسیلا و پروتئوس و سایر انترو باکتریاسه ها رشد نمایند ، به دلیل اینکه قند لاکتوز ویا سوکروز ویا هر دو را تخمیر می نمایند و تولید اسید می کنند، در مجاورت معرف رنگی فنل رد به رنگ زرد در می آیند .در صورتی که باکتری های لاکتوز منفی مانند سالمونلا رشد نمایند ، به دلیل عدم تخمیر قند در مجاورت معرف ، محیط به رنگ ارغوانی در می آید.

محیط کشت مک کانکی آگار Macconkey agar

محیط انتخابی است که برای جداسازی و تعیین هویت باکتریهای گرم منفی می باشد. املاح صفراوی و کریستال ویوله مانع از رشد باکتریهای گرم مثبت می شوند. باکتریهای تخمیر کننده ی لاکتوز (لاکتوز مثبتها) کلنیهایی به رنگ ارغوانی و باکتریهاییی که قادر به تخمیر نیستند (لاکتوز منفیها )کلنیهایی بی رنگ ایجاد می نمایند.

رنگ ارغوانی کلنیهای باکتریهای لاکتوز مثبت مربوط به واکنش اسیدی است که در نتیجه تخمیر قند لاکتوز در مجاورت املاح صفراوی و جذب نوترال رد حاصل شده است.

معرف نوترال رد در محیط قلیایی بی رنگ و در محیط اسیدی قرمز رنگ است.

محیط کشت سابور دکستروز آگار Saborad Dextrose agar

محیط انتخابی برای تکثیر قارچها می باشد،که بسیاری از باکتریها نیز در این محیط رشد می کنند . انتخابی بودن این محیط برای قارچها بر اساس PH پایین و همچنین مواد غذایی ناچیز آن است .

محیط کشت DNASE

باکتریهایی که حاوی آنزیم دی اکسی رایبو نوکلئاز باشند ، هاله صورتی رنگی اطراف کلنیها پدید می آورند. تولوئیدن آبی در حضور DNA سالم به رنگ آبی است. ولی در صورت ریختن HCL ی نرمال موجب تخریب مولکول DNA شده و این ترکیب به رنگ صورتی در می آید.

محیط کشت مولر هینتون آگار Mueller hinton agar

کاربرد اصلی این محیط جهت تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریها ( آنتی بیوگرام ) به روش دیسک می باشد .بسیاری از باکتریها یی که سخت رشد Fastisious می باشند نظیر Neisseria meningitides N.gonorrhoeae در آن رشد می یابند.

محیط کشت فلچر Fleche’s medium

این محیط برای جداسازی و نگهداری لپتوسپیراها بکار می رود. پس از استریلیزه کردن و خنک نمودن محیط ، به آن 80 میلی لیتر سرم خرگوش استریل اضافه نموده ، سپس به مقدار 7-5 میلی لیتر در لوله های استریل ریخته به مدت 30 دقیقه در حرارت 56 درجه سانتیگراد قرار می دهیم، تا عامل مکمل موجود در سرم غیر فعال گردد.

برای جداسازی لپتوسپیرا، نمونه های خون-ادرار و نسج مشکوک رادر این محیط کشت داده ودر حرارت 29درجه سانتیگراد به مدت 30 روز انکوبه می نماییم. متناوبا از کشت گسترش تهیه کرده وبوسیله میکروسکوپ با زمینه تاریک کشت را کنترل می نماییم.

در اثر تکثیر لپتوسپراها کدورت جزئی در محیط به وجود می آورند که پیدایش یک حلقه شیری رنگ در قسمت بالای محیط می تواند حاکی از رشد لپتوسپرا باشد.

محیط کشت متیل رد – وژوسپروسکار Methylred-Vegesproskaure broth (MR-VP)

این محیط ملاک آزمایشی می باشد برای تفکیک مسیرهای تخمیر گلوکز و نهایتا ایجاد ترکیبات اسیدهای آلی بوتاندیول یا بوتیلن گلایکول بوده که از این آزمایش در تفکیک و تشخیص کلی فرمها از هم مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در تمایز بین استافیلوکوک و میکروکوک و گونه های آن از این محیط استفاده می شود.

آزمایش MR: پس از انجام کشت و انکوباسیون 37 درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت ، مقدار 6/0 میلی لیتر معرف رنگی متیل رد اضافه نموده و در صورت ظهور رنگ قرمز آزمایش MR مثبت می باشد. در صورت پیدایش رنگ نارنجی آزمایش MR مثبت ضعیف می باشد و در صورت عدم تغییر و پایداری رنگ زرد آزمایش MR منفی می باشد.

نتیجه: ظهور رنگ قرمز---------آزمایش مثبت (PH=4/4)

ظهور رنگ نارنجی-------آزمایش مثبت ضعیف(PH=5/3)

ظهور رنگ زرد ---------آزمایش منفی (PH=5/3)

طرز تهیه معرف :MR

1-متیل رد -------- 04/0 گرم

2-اتانول -------- 40 میلی لیتر

3-|آب مقطر -------- 100 میلی لیتر

متیل رد را در اتانول حل نموده و به حجم 100 میلی لیتر می رسانیم .

آزمایش VP: به لوله کشت داده شده و انکوبه شده حدود6/0 میلی لیتر معرف آلفا نفتول (معرف A) و مقدار 2/0 میلی لیتر محلول پتاس (معرف B) اضافه کرده و خوب تکان می دهیم. اگر تغییر رنگ صورت نگرفت آنرا به مدت سی دقیقه به حال خود گذاشته و در صورتی که ظهور رنگ صورتی تا قرمز پدیدار شود، آزمایش VP مثبت ،واگر تغییر رنگی صورت نپذیرد ، آزمایش VP منفی خواهد بود.

نتیجه: مثبت= ظهور رنگ صورتی تا قرمز

منفی= تغییر رنگی صورت نمی گیرد.

طرز تهیه معرف VP:

معرف A :

1-آلفانفتول ------------- 5 گرم

2-الکل اتلیک مطلق------- 100 میلی لیتر

محلول نباید تیره تر از رنگ کاه(نی) شود در صورت لزوم باید مجددا تقطیر گردد.

معرف B :

1-هیدروکسید پتاسیم ----- 40 گرم

2-آب مقطر ------------ 100 میلی لیتر

محیط کشت سلنیت F براث Selenite F broth

محیط مغذی است برای جدا سازی گونه های سالمونلاها .که یک محیط غنی کننده Enrichment می باشد که حاوی سلنیت سدیم است که یک نمک صفراوی است و مانع از رشد باکتری های گرم مثبت و بسیاری از باکتری های گرم منفی میگردد.میزان تکثیر سالمونلا در این محیط طی 24-12 ساعت اول از رشد هر یک از باکتریهای روده ای سریعتر است .بنابر این کشت ثانوی باکتری در محیطهای دیگر باید ظرف همان روز (24-12 ساعت) انجام گردد.

باید توجه داشت این محیط در صورت ماندن و کهنه شدن خراب شده و رنگ آن به صورتی می گراید. بنابر این هرچه کم رنگتر باشد ، تازه تر و برای کشت مناسبتر خواهد بود.

محیط کشت SIM ((Sulfide-Indol-Motility

با استفاده از این محیط سه خصوصیت مختلف باکتری را می توان سنجید و در تمام باکتری ها می توان بکار برد. به طریقه Stab تا یک سانتی متری انتهای لوله به وسیله آنس نوک تیز در این محیط کشت می دهیم.

اساس آزمایش:مواد اولیه تولید اندول یعنی اسید آمینه تریپتوفان در پپتونهای محیط موجود است. هیدروژن سولفوره و سولفات نیز در محیط موجود است.قوام نیمه جامد بودن محیط نیز اجازه پخش شدن و در نتیجه کدر نمودن محیط را به باکتری های متحرک می دهد.

ایجاد هیدروژن سولفوره توسط باکتری به صورت سیاه شدن محیط ظاهر می گردد و درصورت متحرک بودن باکتری کشت شده، سیاهی نیز تمام محیطی که باکتری پخش گردیده است ،انتشار می یابد .سیاه شدن محصول واکنش هیدروزن سولفوره تولید شده با سولفات آهن و تشکیل رسوب سولفوره آهن سیاه رنگ می باشد.با اضافه کردن یک میلی لیتر معرف کواکس Covacs و یک میلی لیتر کلروفرم به کشت 24 ساعته، ظهور رنگ ارغوانی در سطح کشت دلیل بر تولید ایندول توسط باکتری است .باکتریهای که حاوی مجموعه آنزیمهایی که اصطلاحا تریپتوفاناز نامیده می گردند ،باشند قادرند طی سری واکنشهای شیمیایی تریپتوفان را اکسیده و اندول استیک تولید نمایند.

حرکت باکتری بواسطه پخش شدن آن از مسیر خط کشت به اطراف و کدر نمودن محیط مشخص می گردد.باکتریهای فاقد حرکت تنها مسیر خط کشت را که نمایان است،کدر می کنند.برای تعیین تولید اندول می توان از محیط تریپتوز نیز استفاده نمود.

روش آماده سازی معرف کواکس جهت تست اندول :

فسفو دی متیل آمینو بنزآلدئید ------------------ 5 گرم

ایزو آمیل الکل ------------------- 75 میلی لیتر

اسید کلریدریک ------------------- 25 میلی لیتر

آلدئید را در الکل به آرامی حل نموده واز بنماری 55-50 درجه سانتیگراد استفاده نموده و به آن اسید اضافه رده و دور از نور و در 4 درجه سانتیگراد نگهداری می نماییم .رنگ معرف باید از زرد روشن تا قهوهای روشن باشد. بعضی از نمونه ها آمیل الکل کافی نیست و با آلدئید رنگ سیاه می دهد.

محیط آبگوشت حاوی 5/6 درصد نمک 6.5% Nacl broth))

استرپتوکوکهای روده ای را که غلظت زیاد نمک را تحمل می کنند، می توان به کمک این محیط از سایر استرپتوکوکها تشخیص داد.

تفسیر آزمایش:از آنجا که تمام استرپتوکوکها از تخمیر گلوکز اسید تولید می کنند در صورتی که این غلظت نمک را تحمل کنند و در این محیط رشد و تکثیر نمایند ،از تخمیر گلوکز اسید تولید و محیط را به رنگ زرد در می آورند عدم تغییر رنگ دلیل بر عدم تحمل نمک و عدم تکثیر باکتری است.

نتیجه:ظهور رنگ زرد ----- مثبت

بدون تغییر رنگ------- منفی

محیط کشت لیزین دکربوکسیلاز Lysine decarboxylase broth

این محیط توان باکتری را در دکربوکسیله نمودن اسید آمینه لیزین ،تعیین می نماید. حاصل این واکنش تولید آلکالین آمین و کادوارین می باشد. به عنوان محیط تفریقی در تمایز بین آنتروباکتریاسه ها به کار برده می شود.

تفسیر آزمایش:از آنجا که همه آنتروباکتریاسه ها در نتیجه تخمیر قند گلوکز ،اسید تولید نموده و محیط را به رنگ زرد در می آورند ،محیط به رنگ زرد باقی خواهد ماند ،مگر آنکه باکتری اسید آمینه مورد نظر را نیز دکربوکسیله کند. در این صورت قلیائیت حاصله، محیط به رنگ بنفش (قلیایی) در خواهد آمد.

نتیجه:رنگ بنفش -------- مثبت

رنگ زرد --------- منفی

محیط کشت گزیلوز لیزین دزوکسی کولات آگار (XLD) Xylose-lysin-decarboxycholate-agar

محیطی است انتخابی که از آن برای جدا سازی گونه های Shigella و سایر باکتریهای پاتوژن روده ای بکار می رود.

کلی فرم ها و دیگر باکتریها یی که قادر به تخمیر یک یا هر دو قند موجود در محیط باشند، کلنی هایی به رنگ زرد پدید می آورند.(اسید) تخمیر کننده های گزیلوز که لاکتوز و سوکروز منفی هستند مانند Proteus mirabilis واکنش اسیدی خفیفی (نارنجی-کهربایی) ایجاد می کنند .گونه ها Shigella که عموما هیچیک از این قندها را تخمیر نمی کنند،سرتاسر محیط لوله را به حالت قلیایی (قرمز-تیره) در می آورند.

گونه های Salmonella اگر چه معمولا گزیلوز مثبت هستند،ولی به واسطه برتری داشتن دکربوکسیلاسیون لیزین بر اسیدیته تخمیر گزیلوز ،محیط کاملا به رنگ قرمز (قلیایی)در می آید.کلنی های همه باکتری هایی که H2S تولید می کنند،بدون توجه به اسیدیته ، مرکزی سیاه دارند.

.

محیط کشت برد پارکرآگار Baird parker agar

یک محیط ( Medium) انتخابی است که حاوی تلوریت پتاسیم و تلوریت لیتیم می باشد. تلوریت محیط از رشد کلی فرم ها ممانعت می نماید. استافیلوکوک اورئوس میتواند تلوریت را به تلورید تبدیل نموده و باعث ایجاد کلنی های سیاه بر روی محیط گردد. زرده ی اضافه شده به محیط نیز باعث ایجاد دو واکنش در محیط می گردد. یکی تولید لسیتینازمنجر به ناحیه کدر ودیگری تولید لیپاز که منجر به ناحیه شفاف در اطراف ناحیه کدر می شود. در انتها کلنی های مشکوک به استافیلوکوک اورئوس باید تست کواگولاز انجام گردد.

محیط کشت اسکولین براث Esculin broth

محیط کشت تفریقی است که در تعیین هویت عده ای از باکتری ها مانند انترو باکتریاسه،اکتینوباسیلوسها، از آن استفاده می شود.

بعضی از باکتری ها قادرند اسکولین را که نوعی گلیکوزید می باشد هیدرولیز کرده و آنرا به گلوکز،آگلایکن وآسکولتین تبدیل نمایند. در این فرایند آهن موجود در محیط واکنش نشان داده و ترکیبی به رنگ قهوه ای مایل به سیاه ایجاد می نماید.بنابراین تغییر رنگ محیط از زرد شفاف به سیاه ویا قهوه ای به معنی مثبت بودن آزمایش آسکولین می باشد.

محیط کشت آبگوشت نیترات Nitrate broth

از این محیط می توان در تعیین توان باکتری در احیای نیترات و تبدیل ان به نیتریت و مواد احیا شده دیگر بکار برد. بسیاری از باکتری ها را می توان از این جهت مورد آزمایش قرار داد، از جمله کورینه باکتریها ، باسیلوسها و اکتینومایستهاو...

پس از کشت باید به مدت 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه نموده و پس از آن از هر یک از معرفهای ذیل 5 قطره به محیط اضافه نموده به طوریکه متوجه ظهور رنگ قرمز باشیم.

تفسیر ازمایش: رنگ قرمز مربوط به پارا سولفور بنزن و آزونفتیل آمین می باشد،که نوعی رنگ آزو(Azo dye)است که در نتیجه دیازوتیازاسیون اسید سولفانیلیک به وسیله نیتریت و همچنین در اثر ترکیب نفتیل آمین با اتم انتهایی آزوتیازید ،اسید سولفانیلیک حاصل می گردد. در صورتی که احیای نیترات از حد نیتریت هم گذشته و به مراحل تولید گاز ازت N2 یا آمونیاک3 NH رسیده باشد، به علت عدم وجود نیتریت در محیط با افزودن معرفهای ذیل تغییر رنگی ظاهر نمی شود. در حقیقت نتیجه آزمایش منفی کاذب است.به منظور تمایز منفی کاذب از منفی حقیقی، به محیط (پس از افزودن معرفها و منفی شدن)کمی پودر روی اضافه نموده، در صورتی که نیترات در محیط باقی مانده باشد یعنی باکتری آنرا به نیتریت تبدیل نکرده باشد، پودر روی ،نیترات را به نیتریت احیا و رنگ قرمز ظاهر می گردد. عدم تغییر رنگ در این مرحله حاکی از عدم وجود نیترات در محیط است. و این به آن معنی است که باکتری نیترات را از مرز نیتریت هم بیشتر احیا نموده و به گازهای ازت و آمونیاک تبدیل کرده است.

نتیجه پس از افزودن پودر روی:

1- ظهور رنگ قرمز -------------- نیترات منفی

2-عدم تغییر رنگ --------------- نیترات مثب .

معرف تست نیتریت ( Nitrit test reagent)

محلول (A):

-اسید سولفانیلیک : 8 گرم

-اسید استیک (5نرمال) : 1 قسمت اسید استیک گلاسیال و 5/2 قسمت آب مقطر

محلول (B) :

-دی متیل 1-آلفا-1 نفتال آمین : 5 گرم

-اسید استیک (5نرمال) : 1000 میلی لیتر

.موضوعات مرتبط: باكتريولوژي
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ] [ 17:14 PM ] [ محسن آزاد ]
درباره وبلاگ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامی
به گــــــــــــرمی نـــــــــــــفسهاتون..
محسن 24ساله دانشــــجوی
فــــــــــوق لیســــــــــــانس
قارچ شناســـــــــی پزشـــکی
و ســـــــــــــاکن شهر تهـــــــــــــــــران
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم.
امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوارم که
لحظـــــــــــــــــات خـــــــــوب و خوشی
را در وبـــــــلاگم سپـــــــــــــــری نمایید.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.

.
.
بيا نترس من باهـــــــــــــــــــــاتم...
..
.
.
.
.

.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
بيا پايــــــــــــــــــــــــين تر..
بيا حـــــــــــــالا..
..
.
.
.
بــــــه وبـــــــــــــــلاگم خــــــــوش آمدید.
----------------------------------------
بهـ دنبالـ ظواهر نرو؛ شاید فریبـ بخوریـ

بهـ دنبالـ ثروتـ نرو؛ اینـ همـ ماندنیـ نیستـ

بهـ دنبالـ کسیـ باشـ کهـ بهـ لبانتـ لبخند بنشاند

چونـ فقطـ یکـ لبخند میـ تواند

شبـ سیاهـ را نورانیـ کند

کسیـ را پیدا کنـ کهـ دلتـ را بخنداند...
-----------------------------------------------
نمی دونم از کــجا شروع کنم قصه تلخ ســـــادگیمـــو

نمی دونم چرا قسمت می کنم روزای خوب زندگیمو

چــــــرا تو اول قصه همه دوســـــــــم مــــــــــــی دارن

وسط قــــــــــصه می شه سر به سر من مـــی ذارن

تا می خواد قـــــصه تموم شه همه تنهام مــی ذارن

مــــــی تونم مثل همه دورنگ بـــــاشم دل نــــبازم

مــــــی تونم مثل همه یه عـــــشق بادی بــــسازم

تا با یک نـــــیش زبــــــون بترکه و خراب بـــــــــــشه

تا بـــــــیان جمعش کنن حباب دل ســــــــراب بشه

مــــــی تونم بازی کنم با عشق و احساس کسی

مـــــــی تونم درست کنم تـــــــرس دل و دلواپسی

مــــــــی تونم دروغ بگم تا خودمو شــــــــیرین کنم

مــــــــی تونم پشت دلا قایم بشم کــــــــمین کنم

ولی با این همه حــــــــرفا باز مـــــــــــنم مثل اونام

یه دروغگو مـــــــی شم همیشه ورد زبــــــــــــــونا

یه نفر پیدا بـــــــشه به مـــــــــن بگه چیکار کــــنم

با چه تیری اونی که دوسش دارم شکار کنم ؟؟؟؟

من باید از چی بفهمم چه کسی دوسم داره ؟؟؟

توی دنیا اصلا عشق واقعی وجود داره .........؟؟؟
امکانات وب

دریافت كد ساعت
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

جوان تولز - ابزار وبلاگنویسان جوان