MOHSEN AZAD
قـــــــــــــــــارچ شناســـــــــــــــــــــی پزشکــــــــــــــــــــی

نمونه برداری 

آزمایش مستقیم 

تهیه گسترش و رنگ‌آمیزی 

کشت 

تست‌های سرولوژی

 تست‌های بیولوژیک 

تلقیح به حیوانات حساس آزمایشگاهی موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ دوشنبه 1393/07/07 ] [ 1:22 PM ] [ محسن آزاد ]
رده‌بندی قارچ‌ها
 
 
یکی از راه‌های رده‌بندی قارچ‌ها براساس نوع ساختارهای تولید مثلی است که در فرآیند تولید مثل جنسی در آن‌ها ظاهر می‌شود. بر این اساس قارچ‌ها را به سه شاخه گروه‌بندی کرده‌اند. چهارمین شاخه که دئوترومیکوتا نام دارند، ساختارهای مربوط به تولید مثل جنسی ندارند.

موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1393/07/03 ] [ 4:27 PM ] [ محسن آزاد ]

قارچ ها

تعریف قارچ ها

Fungi=قارچقارچ ها=Fungus

قارچ ها ارگانیسم های یوکاریوتیک(Eukaryotic) تک سلولی و یا چند سلولی بوده که در محیط های مرطوب و تاریک بهتر رشد می کنند.

از نظر شکل، ساختمان و اندازه با باکتری ها تفاوت دارند.
از نظر اندازه از باکتری ها بزرگترهستند.
به شکل رشته ای، گرد یا بیضی و ... می باشند.
قارچ ها بر خلاف باکتری ها مورد تهاجم باکتریوفاژها قرارنمی گیرند.

قارچ‌ها نه جانورند و نه گیاه؛ بلکه دسته‌ای جداگانه از یوکاریوت‌ها را تشکیل می‌دهند. این دسته همگی دگرخوار (هتروتروف) بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی جهت اخذ انرژی و کربن نیاز دارند. قارچها هوازی یا ناهوازی اختیاری هستند. اکثر قارچها گندروی (ساپروتروف) بوده، در خاک و آب به سر می‌برند و در این نواحی، بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می‌کنند. قارچها مانند باکتری‌ها در تجزیهٔ مواد و گردش عناصر در طبیعت دخالت داشته، حائز اهمیتند. علم مطالعهٔ قارچ‌های انگل برای انسان را قارچ‌شناسی پزشکی گویند (این انگلها بیماریهای زیادی را به وجود می‌آورند).

قارچ‌ها تأثیر زیادی در طبیعت دارند. گونه‌ای از قارچ‌ها با تخمیر انگور آن را تبدیل به شراب می‌کند. گونه‌ای دیگر انگورها را بر روی تاک می‌کُشد. گونه‌ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی‌های حمام می‌شود و گونه‌های دیگر قارچ، باعث ایجاد یا درمان بیماری می‌شوند یا باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوبارهٔ ریشهٔ گیاه می‌شوند.[۱] قارچ‌ها بر خلاف گیاهان نمی‌توانند خوراک خود را تولید کنند؛ بنابر این برای ادامهٔ زندگی ناچارند مصرف کننده باشند (هتروتروف)

قارچ در لغت فرس هم معنی با «کارز» آورده شده که تلفظ دیگر رایج در فارسی بود. نام دیگر آن سماروغ بوده‌است. مردم عادی به آن «کلاه دیوان» و «چتر مار» هم می‌گویند.

دسته‌بندی:

قارچها انواع خوراکی نیز دارند. قارچهایی که در مناطق صحرایی می‌رویند، اغلب خوردنی‌اند. سلسلهٔ قارچها به دو شاخهٔ قارچ‌های کاذب و قارچ‌های حقیقی تقسیم بندی می‌شوند. قارچ‌های حقیقی خود به پنج زیر شاخه تقسیم می‌شوند که عبارتند از: ماستیگومایکوتا، زیگومایکوتا، آسکومایکوتا، بازیدیومایکوتا و دئوترومایست. قارچ‌های خوراکی جزء زیرشاخه بازیدیومایکوتا هستند. بعضی از قارچ‌ها با تثبیت نیتروژن به گیاهان کمک می‌کنند و بعضی دیگر به خاطره داشتن این ویژگی با گیاهان به طور همزیست زنگی می‌کنند.

قارچهای خوراکی از لحاظ نوع تغذیه‌شان به دو دستهٔ: تجزیه‌کنندهای اولیه و تجزیه‌کنندههای ثانویه تقسیم می‌شوند:

تجزیه‌کننده‌های اولیه به دسته‌ای از قارچها اطلاق می‌گردد که توانایی تجزیهٔ سلولز و بقایای مردهٔ گیاهی را دارند؛ اما تجزیه‌کننده‌های ثانویه برای رشد و تغذیه به محیطی احتیاج دارند که قبلا توسط ریزسازواره‌ها تجزیه شده باشند.

طبق طبقه‌بندی فوق قارچهای Agaricus SPP. و Volvariella SPP. در دستهٔ قارچهای تجزیه کنندهٔ ثانویه و Polurotus SPP.

و (Shitake)Lentinus SPP. در دسته قارچهای تجزیه کنندهٔ اولیه قرار می‌گیرند. قارچ‌های سمی متعددی نیز در طبیعت رویش دارند. تغذیه از این قارچ‌ها منجر به بروز علایم متعدد روانی و جسمی تا مرگ می‌گردد

بیماری‌های قارچی:

قارچها (به خصوص مخمرها) موجب برخی بیماریها در انسان مانند کچلی مو و ناخن، کریپتوکوکوزیس و کاندیدیازیس می‌شوند.

 

تقسیم بندی قارچ ها از نظر مورفولوژی

 

الف- قارچ های رشته ای (Molds) در زیر میکروسکوپ به صورت رشته هایی به نام (Hyphae) دیده می شوند. مجموعه رشته های هیف را میسلیوم (Mycelium)
می نامند که دارای انشعابات زیادی می
باشد.
قارچ های رشته ایبه دو دسته تقسیم می شوند
:
1- قارچ
های رشته ای بدون تیغه میانی (Aseptate hyphae) یازایگومیست ها
2- قارچ های رشته ای با تیغه میانی
(Septate hyphae )
ب
- مخمرها (Yeasts): ارگانیسم های تک سلولی، گرد، بیضی و دارای دیواره سلولی نازک یا ضخیم می باشند که به دو روش جوانه زدن و تقسیم دوتایی که نوعی روش تولید مثل غیر جنسی است، تکیثر می نمایند. مخمرها کلنی خامه ای دارند و از طریق جوانه زدن تولید بلاستوکوونیدی می نمایند که از پهلوی هم قرار گرفتن بلاستوکونیدی یا طویل شدن آنها در صورت کاهش آکسیژن محیط،، کاهش قند و یا در حضور پروتئین ها به فرم رشته ای تبدیل می شوند که به آنهاهیف کاذب (Pseudohyphae) می گویند. مثل کاندیدا ها که بیماریزا می باشند.

 

اهمیت اقتصادی قارچ
قارچ هاوجوه مشترک فراوانی با گیاهان و آغازیان دارنداما قارچها از بسیاری جهات چنان با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار می‌دهند. قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزی دارند. تقریبا در همه زیستگاههای در دسترس که روی زمین وجود دارد، یافت می‌شوند و بسیاری از آنها از لحاظ اقتصادی و پزشکی حائز اهمیت می باشند.

جنبه‌های مفید قارچها

قارچها همراه با باکتریها می توانند قندها، آمینواسیدها و پروتئین ها را تجزیه کنند.
عده‌ای از
قارچهای کلاهک ‌دارخوراکی(Mushroom) در تغذیه نقش مهمی دارند.

اهمیت قارچ
ها در صنایع دارویی:کشف خواص آنتی بیوتیکی پنی سیلین اولین بار در سال 1925 توسط الکساندر فلیمینگ که در بیمارستان سنت ماری در لندن روی قــــارچ پنی سیلیوم نوتاتوم تحقیق می‌کرد، صورت گرفت. پس از آن از قارچ ها در ساختن آنتی بیوتیک هایی نظیر پنی سیلیوم نوتاتوم(P.nutatum)در ساخت پنی سیلین، پنی سیلیوم گریزئوفولومP.griseofulvum)) در ساختداروی ضد قارچی گریزئوفولـوین (Griseofulvin) استفاده شد و از پنیسیلیوم کریزوژنوم آنتی بیوتیکی استخراج شد که قادر به مهار رشداستافیلوکوک ها می باشد
 

نحوه زندگی قارچ ها:

 

1 .زندگی همزیستی:

سیمبیوزیس(Symbiosis) زندگی مسالمت آمیز با دیگرموجودات مثل همزیستی قارچ با جلبک و قارچ با غلات که منجر به جذب و تثبیت نیتروژن و مواد معدنی و آلی در گیاهان می گردد.

2.زندگی همسفرگی: کومنسالیسم(Commensalism): شکلی از همزیستی که دو ارگانیسم به طوری درارتباطند که یکی سود می برد و دیگری نه سود و نه ضرر مثل مخمرهای دستگاه گوارش.

3.زندگی ساپروفیتی: اکثر قارچها ساپروفیت هستند و در خاک و آب بسر برده و مواد غذایی خود را از مواد آلی که روی آن زندگی می کنند بدست می آورند.

4-زندگی انگلی:که در خارج یا داخل بدن میزبان می توانند زندگی کنند در نتیجه ممکن است موجب بیماری شوند.

ادامه مطلب اهمیت قارچ ها در صنایع دارویی:


قارچها در فرایندهای صنعتی وغذایی نظیر تهیه نان و پنیر نقش مهمی دارند بطوری که از پنی سیلیومکاممبرتی ( P. camemberti) در تهیه پنیرهای خوش طعم کاممبرتاستفاده می شود. قارچهایی که مواد قندی را تخمیر می کنند، قارچ های قندی یا ساکارومیست(Saccharomycet) نامیده می شوند. از قدرت تخمیری قارچهای قندی در ایجاد الکل، گازکربنیکو تخمیر مواد در صنایع استفاده می شود.

ارزش غذایی مخمرها به علت داشتن مقدار قابل توجهی اسیدهایآمینه، ازت، فسفر، ویتامینهای C و D است. در کشور چین به عنوان جبران مواد پروتئینی، به جیره غذایی افراد از این قارچها اضافه می‌کنند. امروزه ازآسپرژیلوس نیجر(Aspergillus niger)در ساخت الکل و اسید سیتریک استفاده می شود.

فرآورده‌های مختلفی از قارچها نظیر اسید هایآلی (اسید سیتریک، اسید گلوکونیک) بدست می‌آید.همچنین از قارچها در تهیه هورمونها وویتامینهایی از قبیل ریبوفلاوین، بتاکاروتن و در تهیه آنزیمهایی نظیر پروتئازها ، آمیلازها و پکتینازها استفاده می‌شود. ماده دارویی افدرین نیز از قارچها تهیه می‌شود.

برخیاز قارچها با انجام فعالیتهای شیمیایی و تجزیه مواد در خاک اقدام به Detoxification) سم‌زدایی(می‌کنند.

اختلاف هیف حقیقی در قارچ های رشته ای و هیف کاذب در مخمرها:


هیف کاذب در نتیجه طویل شدن بلاستوکونیدی (جوانه) بدون جدا شدن از سلول مادرایجاد
می گردد.
در شاخه های جانبی هیف کاذب،جدارعرضیدر نقطه انشعاب وجود دارد.

سلول انتهایی هیف کاذب معمولاً گرد می باشد.

بین سلول های هیف کاذب جریان سیتوپلاسمیک برقرار نمی باشد.

در صورتی که هیف حقیقی در نتیجه طویل شدن لوله زایا که از رویش اسپور حاصل می شود،
ایجاد می گردد.

در شاخه های جانبی هیف حقیقیجدارعرضیدورترازمحل انشعاب قرارگیرد.

بین سلول های هیف حقیقی جریان سیتوپلاسمیک برقرار می باشد.

سلول انتهایی هیف حقیقی معمولا“ استوانه ای شکل است.

ج- قارچ های دوشکلی (Dimorphic): این قارچ ها بالقوه بیماریزا هستند و نیاز به شرایط خاصی ندارند. این قارچ ها هم به صورت مخمری و هم به صورت رشته ای دیده می شوند به طوری که در بدن جانداران، محیط های کشت غنی و c370 به فرم مخمری و در خارج از بدن جانداران، محیط های کشت ساده و دمای اتاق (C270-25) به فرم رشته ای درمی آیند مثل قارچ های دو شکلی هیستوپلاسما کپسولاتوم و اسپوروتریکس شنکئی.
درقارچ های دیمورفیک Dimorphic فرم مخمری بیماریزا است درصورتی که درمخمرها فرم رشته ای بیماریزا است.

کلنی قارچها

-1ماکروسکوپیکلنی رشته ای: به فرم های پنبه ای، پرزی، پشمی، مخملی و

کرکی در رنگ های
مختلف.
کلنی مخمری
: نرم، خامه ای، سفید یا کرم رنگ با رشد سریع.

 

2-میکروسکوپی کلنی رشته ای: سلولهای مکعبی به دنبال هم به نام Hyphae.
کلنی مخمری
: سلول های گرد یا بیضی شکل، با جوانه یا بدون
جوانه
.
ساختمان
میکروسکوپی قارچ های رشته ای ساپروفیت:
الف
- هیفومیست های شفاف (Hyaline) که به دو دسته تقسیم می شوند:
- هیفومیست های شفاف با تیغه میانی: (Septate hyphae
)
- هیفومیست های شفاف بدون تیغه میانی: (Non septate hyphae
)
ب- هیفومیست های تیره (رنگی) با تیغه میانی: دماشیاسئوسیافائوهایفومایست ها Dematiaceous

 

 

ساختمان اندامهای رویشی قارچ ها :اندام های رویشی در قارچ های رشته ای در محیط رشد به اشکال مختلفی دیده می شوند که معرف قارچ ها می باشند.

1.میسلیوم راکتی فرم “Racqet mycelium” این نوع میسلیوم در درماتوفیت ها شایع می باشد.2.اجسام گره ای “Nodular organ”3.فنری فرم ” “Spiral4.مارپیچی فرم ” Coil“5.اجسام شانه ای (دندانه ای) فرم ” “Pectinal6.اجسام ریشه ای فرم ” ریزوئید“7.Stolon :هایف های کمانی شکل بین دو ریزوئید را گویند.8.شاخ گوزنی ” “Chandelier9.کلامیدوکونیدی :Chlamidoconidia فرم مقاوم قارچ ها وقتی که در شرایط نامساعد قرار می گیرند. (فرم خفته)


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ پنجشنبه 1393/07/03 ] [ 1:45 PM ] [ محسن آزاد ]
آفت دهانی یک بیماری دردناک و عود کننده مخاط دهان بوده که به صورت زخم‌های کوچک و بزرگ، گرد و کم عمق هستند که در داخل دهان شکل می‌گیرند. آفت دهانی زخم‌های دردناکی هستند که درون دهان و اغلب در پایه لثه، درون گونه‌ها یا لب‌ها، روی کام نرم یا روی زبان به وجود می‌آیند. مکانیسم دقیق ایجاد آفت هنوز به درستی روشن نیست اما به نظر می‌رسد واکنش‌های ایمنی بدن بیمار در ایجاد آن دخیل باشد. زخم‌های آفتی زمانی ایجاد می‌شود که به دلایل نامشخص سیستم ایمنی بیمار وجود یک مولکول ناشناخته را اعلام می‌دارد، حضور این مولکول سبب حمله لنفوسیت خواهد شد نتیجه این فرآیند پیدایش زخم‌های آفتی خواهد بود.

● آفت چه حسی دارد؟

گزگز یا سوزش، ممکن است یک روز قبل از بروز ضایعه آفت وجود داشته باشد. در ۲ تا ۳ روز اول، ضایعات به شدت دردناک هستند و فرد مبتلا در خوردن و صحبت کردن مشکل خواهد داشت.

● چه می بینید؟

آفت به شکل ضایعه ای منفرد یا متعدد، کوچک، سطحی و با لبه های کاملا مشخص است که با یک لایه خاکستری رنگ پوشیده شده و هاله ای قرمز در اطراف دارد.

● چه بیماری هایی شبیه آفت هستند؟

برخی از ضایعات ممکن است شبیه آفت باشند مانند تبخال، برفک، آنژین ونسان (که نوعی عفونت و آبسه گلو است)، زخم ناشی از ضربه و آسیب و ضایعات ناشی از کمبود ویتامین B۱۲، اسیدفولیک یا آهن. خوب است بدانید که کمبود ویتامین های B۱، B۲ و B۶ از عوامل تشدید کننده آفت هستند.

● با آفت دهان چه کار کنیم؟

هدف از درمان، کنترل درد، کوتاه کردن زمان بهبود ضایعات و جلوگیری از ایجاد ضایعات جدید است.
بهترین روش برای پیشگیری از ضایعات و کوتاه کردن دوره بیماری، سرکوب باکتری استرپتوکوک با آنتی بیوتیک های موضعی است که پزشک تجویز می کند. بسیاری از افراد خودسرانه کورتون خوراکی مصرف می کنند اما باید این دارو را پزشک پس از معاینه در صورت لزوم تجویز کند. متاسفانه بیماری بسیاری از بیماران پس از قطع درمان، عود می کند. این گروه از بیماران باید در پی عارضه و مشکلی اصلی باشند که باعث ضعف دستگاه ایمنی شده است و با تقویت دستگاه ایمنی و پرهیز از استرس، احتمال بروز آفت را کمتر کنند.

● بخور نخورهای آفت دهان

هرچند درمان قطعی برای آفت وجود ندارد اما روش‌هایی وجود دارد که در کاهش مدت زمان حضور زخم و نیز کاهش درد و ناراحتی و تسریع بهبودی بیمار موثر است، این روش‌ها شامل بکار گیری نکات تغذیه‌ای و غیر تغذیه‌ای است.

- مصرف گلوتن گندم، فلفل، لیمو، آب لیمو، پرتقال، گوجه‌فرنگی، رب گوجه‌فرنگی، توت‌فرنگی، شکلات و گردو ایجاد آفت دهان را تشدید می‌کند. مصرف بادمجان نیز بروز آفت دهان را تشدید می‌کند.

- مصرف مرتب و روزانه ماست، گنجاندن مواد غذایی سرشار از آهن، اسیدفولیک، و ویتامین ب ۱۲ در رژیم غذایی موجب از بین رفتن آن می‌شود.

از آنجایی که یکی از دلایل بروز آفت می‌تواند کمبود دریافت ریزمغذی‌ها باشد، خوردن موادی همچون غذاهای دریایی، گوشت قرمز کم چربی، لوبیای خشک، حبوبات، سبزیجات دارای برگ‌های سبز تیره و پهن و زرده تخم‌مرغ که بهترین منابع آهن هستند در بهبود این مشکل موثر است.

● کمبود ویتامین B12 و آهن از مهم‌ترین علل آفت دهان

بهترین روش جبران کمبود ویتامین B12 و آهن در این افراد رعایت یک رژیم غذایی مناسب همراه با گوشت قرمز است و مکمل‌های آهن به عنوان روش درمانی به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

تغییرات هورمونی در زنان یکی دیگر از عوامل این بیماری است. ایام قبل از قاعدگی و دیگر عوامل تغییرات هورمونی خصوصاً افزایش هورمون استروژن در بروز ضایعات آفتی موثر است. آزمایش خون C.B.C، جهت بررسی میزان آهن کافی، اسیدفولیک و ویتامین B12 لازم است انجام شود. اگر فردی به دلیل کمبودهای تغذیه‌ای و نقایص خونی دچار آفت دهانی شود بهترین روش درمانی این افراد تجویز رژیم غذایی مناسب است و مکمل‌های آهن به علت اینکه در بدن ذخیره نمی‌شوند به هیچ‌وجه مناسب نیست.

● افراد مستعد آفت دهان از مصرف غذاهای تند و سخت اجتناب کنند

افراد مبتلا و یا مستعد به آفت دهان را از مصرف غذاهای کنسرو شده‌ی تیز و تند و غذاهای دارای سفتی بیش از حد اجتناب کنند، مصرف غذاهای سخت باعث ضربه و تروما به دهان و غذاهای تند میزان بروز آفت دهان را افزایش می‌دهند.

آفت دهان ساده‌ترین ضایعه دهانی است. از آنجایی که هر نوع ضایعه‌ای در دهان به شکل زخم ظاهر می‌شود، بنابراین توصیه می‌شود هر نوع زخم در دهان به عنوان آفت شناخته نشود، ولی با این حال در اسرع وقت باید به پزشک معالج نشان داده شود. آفت دهان، زخم‌های منفرد با پایه و بنیاد ژنتیک است و این بیماری گاهاً در برخی خانواده‌ها شایع‌تر است. آفت دهانی بعد از سنین ۱۰ سالگی شیوع بیشتری پیدا می‌کند.

تغذیه نادرست یکی از عوامل مستعد کننده بروز آفت دهان است؛ مصرف مقدار کم ویتامین ب که در سبزیجات و میوه‌ها موجود است، کاهش مصرف غذاهایی که منبع آهن می‌باشند از جمله گوشت و تخم‌مرغ، بیماری کم خونی و سنین بلوغ به ویژه در دختران، عوامل مستعد کننده بروز بیماری آفت دهان می‌باشند.

ضربه یا تروما از دیگر علل بروز بیماری آفت است و افرادی که مستعد بیماری آفت دهان می‌باشند می‌بایست از مصرف غذاهای تند و تیز و سخت اجتناب کنند؛ چرا که گاز گرفتن و مصرف این نوع غذاها منجر به ایجاد ضربه به دهان و بروز آفت در دهان می‌شود.

افرادی که بیش از دو مرتبه در طول یک ماه به یک نوع آفت در دهان دچار می‌شوند، با توجه به این که برخی بیماری‌های روماتولوژی به صورت زخم‌های دهانی تظاهر می‌یابند، بیمار حتماً با یک متخصص روماتولوژی نیز مشورت نماید.

بیماری آفت دهان، تغذیه فرد را مختل می‌کند؛ بنابراین به منظور درمان آن می‌توان از روش هوتو شیمیایی استفاده نمود که در این روش با استفاده از ماده‌ای اسیدی ناحیه آفت سوزانده و زخم بهبود می‌یابد. بهترین روش درمان آفت دهان مصرف کپسول آنتی‌بیوتیک و تتراسایکلین است و استفاده از دهان‌شویه‌های محتوی کورتون نیز می‌تواند آفت دهان را بهبود بخشد.

● داروی طبیعی رفع آفت دهان

“تانن” موجود در انار خواص ضد باکتریایی و ضدعفونی کننده دارد و برای رفع آفت دهان موثر است. رب انار از تغلیظ آب انار جوشانده حاصل می‌شود و در صورت تهیه از انار مرغوب و فرایند بهداشتی، مصرف آن مفید است. در طی تهیه رب انار، میزان ویتامین c موجود در انار کاهش می‌یابد، اما “پلی‌فنول‌ها”‌ و “اسید الایژیک”‌ انار در رب انار نیز محفوظ می‌ماند. مصرف سیب و خرمالو نیز در درمان آفت دهان تأثیرگذارند.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ دوشنبه 1393/04/02 ] [ 8:31 AM ] [ محسن آزاد ]
مقدمه :
بیماری های قارچی در میان شترهائی که در محیط های خشک کویری زندگی می کنند کمتر گزارش شده است زیرا که در چنین محیط هائی کاهش شدید رطوبت محیط وتابش مستقیم آفتاب وبالا بودن دمای محیط وپراکندگی شترها باعث کاهش تماس بین شترهای آلوده وشترهای سالم می گردد . اما به هرحال این گونه بیماری ها در محیط های غیر صحرائی ومعتدل در بین شترها گزارش شده است وما در این جا به بررسی بیماری های قارچی گزارش شده در شتر می پردازیم :


بیماری درماتوفیتوز ( کچلی) Ring Worm ) Dermatophytosis ):

بیماری قارچی واگیری است که عرب ها به آن « داء القرع » می گویند . این بیماری همه حیوانات اهلی واز آن جمله شترها را مبتلا می سازد . این بیماری به انسان نیز منتقل می گردد . تمامی حیوانات اهلی به این بیماری حساس هستند وقارچ ها در تمامی مناطق دنیا پراکنده می باشند .در شترها بیماری با ظهور جراحاتی دایره ای شکل بر روی پوست ، همراه با پوسته ضخیم وخالی از مو مشخص می شود .
این بیماری معمولاٌ شترها را در سن کمتر از سه سالگی مبتلا می کند وهمان طور که ذکر شد با جراحاتی دایره ای شکل مشخص می شود که قطرآن ها بین یک تا دو سانتی متر است ودر جاهای مختلفی از بدن مشاهده می گردد وبیشتر بر روی سر ، گردن ،شانه ها ، پاها وپهلوها دیده می شود .

عامل مسبب بیماری :
گونه های مختلفی از تریکوفیتون ها Trichophyton spp معمولاٌ عامل مسبب بیماری می باشند . البته گزارش های دیگری نیز وجود دارند که عامل مسبب بیماری را میکروسپورم Microsporum می دانند .
بیش از 28 گونه تا کنون شناخته شده است که می توانند بیماری درماتوفیتوز را در حیوانات مختلف به وجود آورند ، که این عوامل بیماری زا را می توان در دو گروه عمده تریکوفیتون ها و میکروسپورم ها دسته بندی کرد .


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 1393/02/31 ] [ 8:28 PM ] [ محسن آزاد ]
پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ كارینی‌ ـ pneumonia pneumocystis carinii

 

پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ كارینی‌ التهاب‌ ریه‌ها ناشی‌ از یك‌ تك‌ یاخته‌ (یك‌ موجود میكروسكوپی‌ تك‌ سلولی‌). این‌ تك‌ یاخته‌ موجودی‌ فرصت‌طلب‌ است‌ كه‌ در شرایط‌ طبیعی‌، بدن‌ مانع‌ تهاجم‌ آن‌ می‌گردد ولی‌ در شرایط‌ ضعف‌ یا نارسایی‌ ایمنی‌ مثلاً در جریان‌ بیماری‌ ایدز، هوجكین‌ و سایر بیماری‌های‌ تضعیف‌ كننده‌ دستگاه‌ ایمنی‌ به‌ بدن‌ تهاجم‌ كرده‌ و عفونت‌ ایجاد می‌كنند.
 
 
ـ علایم‌ شایع‌:
۱. بروز تدریجی‌ سرفه‌ خشك‌ بدون‌ خلط‌
۲. تب‌
۳. احساس‌ كمبود هوا
۴. كوتاهی‌ نفس‌
۵. تندی‌ ضربان‌ قلب‌
۶. اضطراب‌
۷. ارغوانی‌ شدن‌ لب‌ها و انگشتان‌ دست‌
 
ـ علل‌ بیماری:
تك‌یاخته‌ پنوموسیتیس‌ كارینی‌ از فرد به‌ فرد منتقل‌ می‌شود.
 
ـ عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر:
۱. ایدز
۲. بیماری‌ هوچكین‌
۳. شیمی‌ درمانی‌ برای‌ سرطان‌ها
۴. مصرف‌ كورتیزون‌ یا داروهای‌ كورتیكواستروییدی‌
۵. تزریق‌ خون‌
۶. اشعه‌درمانی‌
 
ـ پیشگیری‌:
پیشگیری‌ آن‌ به‌ عوامل‌ خطر ساز این‌ عفونت‌ و سابقه‌ قلبی‌ پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ كارینی‌ بستگی‌ دارد (به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ كنید).
 
ـ عواقب مورد انتظار:
درمان موفقیت آمیز پلورزی بستگی به درمان موفق اختلال ایجاد كننده آن دارد، اغلب علائم بدون ایجاد عارضه ای به صورت كامل و خود به خودی در طی 2 هفته فروكش می كند.
 
ـ عوارض‌ احتمالی‌:
مزمن‌ شدن‌ بیماری‌ كه‌ گاهی‌ كشنده‌ است‌. عوارض‌ جانبی‌ داروهای‌ تجویز شده‌ برای‌ این‌ عفونت‌، به‌ خصوص‌ بثورات‌ پوستی‌ و پایین‌ بودن‌ تعداد گویچه‌های‌ سفید خون.‌
 
ـ درمان‌:
بررسی‌های‌ تشخیصی‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ بررسی‌ گازهای‌ خونی‌ شریانی‌، عكس‌ ساده‌ قفسه‌ سینه‌ و بررسی‌ آزمایشگاهی‌ نمونه‌ خلط‌ (به‌ دست‌ آمده‌ از برونكوسكوپی‌ یا نمونه‌برداری‌ ریه‌) جهت‌ شناسایی‌ عامل‌ عفونت‌ باشد. در موارد خفیف‌ ممكن‌ است‌ درمان‌ در منزل‌ انجام‌ گیرد ولی‌ موارد متوسط‌ تا شدید در بیمارستان‌ بستری‌ می‌گردند. ممكن‌ است‌ حیات‌ تنفسی‌ با دستگاه‌ تهویه‌ مكانیكی‌ ضرورت‌ یابد.
 
ـ داروها:
۱. كورتیكو استروییدها ممكن‌ است‌ تجویز شوند
 
۲. داروهای‌ ضد سرفه‌ جهت‌ مهار سرفه‌
 
۳. داروهای‌ جدید در این‌ زمینه‌ در حال‌ حاضر تحت‌ بررسی‌ قرار دارند.
 
۴. آنتی‌بیوتیك‌ها، نظیرتری‌متوپریم، سولفامتوكسازول‌، یا پنتامیدین‌ (به‌ شكل‌ خوراكی‌ یا بخور)
 
۵. داروهای‌ ضد احتقان‌ به‌ اشكال‌ قطره‌ بینی‌، اسپری‌ خوراكی‌ برای‌ كاهش‌ احتقان‌ در دستگاه‌ تنفسی‌ فوقانی‌
 
ـ فعالیت‌:
تا هنگام‌ فروكش‌ تب‌ استراحت‌ در بستر ضروری‌ است‌. پس‌ از آن‌ فعالیت‌های‌ طبیعی‌ را می‌توان‌ به‌ تدریج‌ از سر رفت‌.
 
ـ رژیم‌ غذائی‌:
رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌. مصرف‌ مایعات‌ را تا مقدار حداقل‌ یك‌ لیوان‌ آب‌ یا آشامیدنی‌های‌ دیگر در هر ساعت‌ افزایش‌ دهید. افزایش‌ مصرف‌ مایعات‌ به‌ رقیق‌تر شدن‌ ترشحات‌ ریوی‌ و در نتیجه‌ آسانتر شدن‌ تخلیه‌ آنها با سرفه‌ كمك‌ می‌كند.
 
ـ در این‌ شرایط‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ نمائید:
۱. تب‌
۲. درد غیرقابل‌ تسكین‌ با گرم‌ كردن‌ یا داروهای‌ تجویز شده‌
۳. تشدید كوتاهی‌ نفس‌
۴. تیرگی‌ یا كبودی‌ ناخن‌های‌ دست‌ و پا یا پوست‌
۵. خلط‌ خونی‌
۶. تهوع‌، استفراغ‌ یا اسهال‌
۷. اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید‌. داروهای‌ تجویزی‌ ممكن‌ است‌ با عوارض‌ جانبی‌ همراه‌ باشند.

موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ شنبه 1393/02/27 ] [ 5:21 PM ] [ محسن آزاد ]

AMPHOTERICIN B

 موارد مصرف‌: آمفوتريسين‌ B در درمان‌آسپرژيلوز، بلاستوميكوز، كانديديازمنتشر، كوكسيديوئيدوميكوز،كريپتوكوكوز، اندوكارديت‌ قارچي‌،كانديدياز داخلي‌ چشم‌، هيستوپلاسموز،سالك‌، مننژيت‌ قارچي‌، موكورميكوز،سپتي‌ سمي‌ قارچي‌، اسپوروتريكوزمنتشر، عفونتهاي‌ قارچي‌ دستگاه‌ ادراري‌و مننگوآنسفاليت‌ آميبي‌ اوليه‌ مصرف‌مي‌شود.
  مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با اتصال‌ به‌استرولهاي‌ غشاي‌ سلولي‌ قارچ‌ و تغيير درقابليت‌ نفوذ اين‌ غشاء و در نتيجه‌ از دست‌رفتن‌ پتاسيم‌ و ملكولهاي‌ كوچك‌ از درون‌سلول‌، اثر ضد قارچي‌ خود را اعمال‌مي‌كند.

اشكال‌ دارويي‌:
For Injection: 50mg

 CLOTRIMAZOLE

موارد مصرف‌: كلوتريمازول‌ در درمان‌كانديدياز ناشي‌ از كانديدا آلبيكنس‌ و سايرگونه‌هاي‌ كانديدا، كچلي‌ بدن‌ و ران‌ و پاناشي‌ از تريكوفيتون‌ روبروم‌، تريكوفيتون‌منتاگروفيس‌، اپيدرموفيتون‌ فلوكوزوم‌ وميكروسپوروم‌ كانيس‌، تيناورسيكالر(ناشي‌ از پيتي‌روسپوروم‌)، اريپكولار(مالاسزيا فورفور) و در درمان‌ عفونت‌قارچي‌ اطراف‌ ناخن‌ و كچلي‌ ريش‌ و سرمصرف‌ مي‌شود.

 مكانيسم‌ اثر: كلوتريمازول‌ ساخت‌ارگوسترول‌ را مهار كرده‌ و با آسيب‌رساندن‌ به‌ غشاء سلولي‌ قارچ‌ و تغيير درنفوذپذيري‌ آن‌، باعث‌ خروج‌ عناصرضروري‌ داخل‌ سلولي‌ مي‌گردد. اين‌ داروهمچنين‌ ساخت‌ تري‌گليسيريدها وفسفوليپيدها را توسط قارچ‌ مهار مي‌كند.كلوتريمازول‌ باعث‌ افزايش‌ غلظت‌هيدروژن‌ پراكسايد داخل‌ سلول‌ قارچ‌ شده‌كه‌ باعث‌ نكروز سلولي‌ و از بين‌ رفتن‌عناصر داخل‌ سلولي‌ مي‌شود. اين‌ دارومانع‌ تبديل‌ بلاستوسپورها به‌ شكل‌ ميسلي‌فعال‌ در كانديدا آلبيكنس‌ مي‌شود.

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Cream: 1%

Topical Solution: 1%

Vaginal Cream: 1%

Vaginal Tablet: 100mg

FLUCONAZOLE

موارد مصرف‌: فلوكونازول‌ در درمان‌عفونتهاي‌ قارچي‌ دهان‌ و حلق‌، مري‌، واژن‌و عفونتهاي‌ سيستميك‌ ناشي‌ از كانديداآلبيكنس‌ و در درمان‌ عفونتهاي‌ قارچي‌پوست‌ مصرف‌ مي‌شود. اين‌ دارو ممكن‌است‌ به‌ عنوان‌ جايگزين‌ آمفوتريسين‌ دردرمان‌ عفونتهاي‌ كريپتوكوكي‌ نيز مصرف‌شود. فلوكونازول‌ همچنين‌ براي‌ پيشگيري‌از عود مننژيت‌ كريپتوكوكي‌ در بيماران‌مبتلا به‌ ايدز و پيشگيري‌ از بروز عفونتهاي‌قارچي‌ در بيماران‌ تحت‌ درمان‌ با پرتودرماني‌ يا داروهاي‌ سيتوتوكسيك‌ مصرف‌مي‌شود.
مكانيسم‌ اثر: فلوكونازول‌ در قارچهاي‌حساس‌ به‌ دارو، آنزيم‌هاي‌ وابسته‌ به‌ راسيتوكروم‌ بيوسنتز p-450 مهار مي‌نمايد وديواره‌ سلولي‌ را مختل‌ مي‌كند.
اشكال‌ دارويي‌:
Capsule or Tablet: 50mg, 100mg, 150mg

كتوكونازول ‌Nizoral

موارد مصرف‌: كتوكونازول‌ در درمان‌بلاستوميكوزيس‌ ريوي‌ و منتشر،كانديدياز مري‌، حلق‌ و دهان‌، عفونت‌هاي‌كانديدايايي‌ دستگاه‌ ادراري‌، پنوموني‌،كانديدياز شديد مزمن‌ مخاط پوستي‌ وكانديدياز مهبلي‌ ـ فرجي‌ مصرف‌ مي‌شود.كتوكونازول‌ در درمان‌ پيتي‌ريازيس‌ورسيكالر، كچلي‌ بدن‌، كروموميكوزيس‌ وكوكسيديوايد و ميكوزيس‌ شديد به‌عنوان‌انتخاب‌ دوم‌، كچلي‌ اندامهاي‌ تحتاني‌ و پاي‌مقاوم‌ به‌ گريزئوفولوين‌، ليشمانيوز جلدي‌عفونت‌هاي‌ قارچي‌ ناخن‌ و اطراف‌ آن‌ وپنوموني‌ قارچي‌، سپتي‌ سمي‌ قارچي‌ واسپوروتريكوزيس‌ منتشر مصرف‌مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: كتوكونازول‌ بيوسنتزارگوسترول‌ يا ديگر استرول‌ها را مهارمي‌كند و باعث‌ آسيب‌ به‌ غشاء سلول‌ قارچ‌شده‌ و نفوذپذيري‌ آن‌ را تغيير مي‌دهد كه‌در نهايت‌ منجر به‌ از دست‌ رفتن‌ عناصرضروري‌ داخل‌ سلولي‌ مي‌گردد.كتوكونازول‌ همچنين‌ بيوسنتزتري‌گليسيريدها و فسفوليپيدها را مهارمي‌كند و فعاليت‌ آنزيم‌ اكسيداتيو وپراكسيداتيو را مختل‌ مي‌كند. كتوكونازول‌تبديل‌ بلاستوسپورها را به‌ شكل‌ ميسلي‌مهاجم‌ در كانديدا آلبيكنس‌ متوقف‌ مي‌كند.

 اشكال‌ دارويي‌:

Scored Tablet: 200mg

Shampoo: 2%

Topical Cream: 2%

NYSTATIN

موارد مصرف‌: نيستاتين‌ در درمان‌كانديدياز ناشي‌ از كانديدا آلبيكانس‌ وساير گونه‌هاي‌ كانديدا مصرف‌ مي‌شود.نيستاتين‌ در درمان‌ كچلي‌ ريش‌ و سر هم‌مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: نيستاتين‌ با اتصال‌ به‌استرول‌هاي‌ موجود در غشاء سلولي‌ قارچ‌باعث‌ تغيير در نفوذپذيري‌ غشاء شده‌ وباعث‌ مي‌شود كه‌ محتويات‌ ضروري‌ داخل‌سلولي‌ قارچ‌ از آن‌ خارج‌ شوند.

اشكال‌ دارويي‌:

Vaginal Tablet: 100,000 U

Coated Tablet: 500,000 U

For Suspension Drops: 100,000 U/ml

Topical Ointment: 100,000 U/g


GRISEOFULVIN

موارد مصرف‌: گريزئوفولوين‌ در درمان‌كچلي‌هاي‌ ريش‌، مو، سر، بدن‌، ران‌، پاها،ناخن‌ و اندام‌ تحتاني‌ ناشي‌ از تريكوفيتون‌،ميكروسپوروم‌ و اپي‌درموفيتون‌فلوكوزوم‌ مصرف‌ مي‌شود.گريزئوفولوين‌ در عفونت‌هاي‌ جزيي‌ كه‌تنها با ضد قارچهاي‌ موضعي‌ قابل‌ درمان‌است‌، مصرف‌ نمي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: گريزئوفولوين‌ از ميتوزسلول‌ قارچ‌ جلوگيري‌ كرده‌ و با اين‌ عمل‌تقسيم‌ سلولي‌ را در مرحله‌ متافاز متوقف‌مي‌كند. اين‌ دارو با مقادير متفاوت‌ درسلولهاي‌ پيش‌ساز كراتين‌ پوست‌، مو وناخنها رسوب‌ مي‌كند و اين‌ سلولها را درمقابل‌ تهاجم‌ قارچ‌ مقاوم‌ مي‌سازد و بدين‌ترتيب‌ با ريزش‌ كراتين‌ آلوده‌ بافت‌ سالم‌جانشين‌ آن‌ مي‌شود.

اشكال‌ دارويي‌:

Scored Tablet: 500mg

Tablet: 125mg

FLUCYTOSINE

موارد مصرف‌: فلوسيتوزين‌ در درمان‌عفونتهاي‌ قارچي‌ و مخمري‌ سيستميك‌،همراه‌ با آمفوتريسين‌ يا فلوكونازول‌ دردرمان‌ مننژيت‌ كرپيتوكوكي‌، كانديديازشديد و سيستميك‌ ناشي‌ از كانديداآلبيكنس‌ (اندوكارديت‌، پنوموني‌، سپتي‌سمي‌ و عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار) و همراه‌ باآمفوتريسين‌ در درمان‌ ساير عفونتهاي‌طولاني‌ مدت‌ و شديد مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: فلوسيتوزين‌ پس‌ از نفوذ درسلولهاي‌ قارچي‌، به‌ فلوئورواوراسيل‌ كه‌يك‌ آنتي‌متابوليت‌ است‌، تبديل‌ مي‌شود. اين‌تركيب‌ به‌ نوبه‌ خود در متابوليسم‌پيريميدن‌ وارد مي‌گردد و بيوسنتزاسيدهاي‌ نوكلئيك‌ و پروتئين‌ها را مختل‌مي‌سازد.

اشكال‌ دارويي‌:

Scored Tablet: 500mg

 میکونازول

 برای درمان بیماریهای قارچی پوست مانند تنیا ورسی کالر تجویز می‌شود.مایکونازول در درمان کاندیدیاز جلدی و مهبلی-فرجی ناشی از کاندیدا آلبیکنس و سایر گونه‌های کاندیدا، درمان کچلی بدن، کشاله ران و پا ناشی از ترکوفیتون روبروم، تریکوفیتون منتاگروفیس و اپیدرموفیتون فلکوزوم، درمان تینه آورسیکالر ناشی از مالاسزیا فورفور و درمان کچلی سر، ریش و پارونشیا مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر [ویرایش]مایکونازول یک ایمیدازول متوقف کننده رشد قارچ است که با توجه به غلظت ممکن است باعث مرگ قارچ نیز گرددد. دارو بیوسنتز ارگوسترول یا سایر استرول‌ها را مهار می‌کند وباعث ایجاد آسیب در غشاء سلولی قارچ و تغییر نفوذپذیری آن می‌شود که می‌تواند به از دست دادن اجزا ضروری داخل سلول منجر شود. همچنین دارو بیوسنتز تری گلیسرید و فسفولیپیدهای قارچ را مهار می‌نماید. به علاوه با مهار فعالیت آنزیم‌های اکسداتیو و پراکسیداتیو باعث افزایش غلظت داخل سلولی پراکسید هیدروژن تا حد سمی می‌شود که این امر ممکن است به مرگ سلول کمک نماید. این دارو تبدیل بلاستوسپورها را به شکل میسلی مهاجم در کاندیدا آلبیکنس متوقف می‌کند.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ شنبه 1393/02/27 ] [ 5:20 PM ] [ محسن آزاد ]

 

بیماریهای قارچی شایع پوست به دودسته تقسیم می شوند که عبارتند از بیماری تینئا وبیماری کاندیدیازیس تینئا را کچلی ترجمه کرده اند که خیلی کلمه رسایی نیست زیرا کچلی بیشتر طاسی سر را به ذهن متبادرمی سازد در صورتی که بیماری کچلی ، پوست دیگر نقاط مانند کشاله ران ، دست ، پا ، صورت و... را نیز درگیر می کند ولزوما" تنها به معنی از بین رفتن مو نیست .

 

عامل ایجاد تینئا ها قارچی میکروسکوپی بنام درماتوفیت می باشد که سه خانواده بزرگ از این قارچ وجود دارد که عبارتند از تریکوفیتون ها ، میکروسپوروم ها و اپیدرموفیتون ها . براساس محل ایجاد بیماری ، تینئا ها پسوند می گیرند مثلا" کچلی سر را تینئا کاپیتیس می گویند که تینئا همان بیماری قارچی و کاپیتیس به معنی سر می باشد . درماتوفیتها براساس محل زندگی شان به انواع خاک دوست ، حیوان دوست وانسان دوست تقسیم می شوند که این به معنی آن است که هرگروه از این قارچها تمایل به زندگی در آن محیط بخصوص را دارند ودر صورتی که در محیطی غیر از محیط خاص مورد علاقه خود رشد کنند می توانند در میزبان خود باعث التهاب زیادی شوند که این بعلت پاسخ شدید سیستم ایمنی میزبان به قارچ است .

 

بطورکلی هرچه محیط قارچ بیماری زا از محیط طبیعی زندگی قارچ دورتر باشد التهاب ایجاد شده نیز شدیدتر است بنابراین قارچهای خاک دوست بیش از حیوان دوست واینها بیش از انسان دوست ها باعث التهاب درپوست انسان می شوند .

 

 

کچلی سر

 

بیماری کچلی سر بیماری کودکان است که بیشتر درسنین دبستان رخ می دهد . این بیماری بعلت درماتوفیتهای حیوان دوست ویا انسان دوست ایجاد می شود . کچلی سر می تواند به شکل التهابی ویا غیر التهابی رخ دهد . درنوع التهابی که بیشتر به علت قارچهای حیوان دوست رخ می دهد ودرمناطق روستایی شایعتراست ضایعات شدیدا" التهابی به شکل کیستهای چرکی وگاه دردناک همراه با ترشح چرک و خون می باشد که پس از مدتی باعث ریختن موها درمنطقه مبتلا می گردد واین ریزش مو به صورتی است که دیگر برگشت پذیر نبوده وبرای همیشه باعث طاسی آن ناحیه می شود به همین علت تشخیص این بیماری باید خیلی سریع داده شود ودرمان شروع گردد تا از این عارضه بد شکل کننده همیشگی جلوگیری شود .

 

طاسی بوجود آمده دراثراین بیماری معمولا" کمتر ازآن چیزی است که درابتدای بیماری انتظار می رود وغالبا" ازبین ضایعات موهایی بصورت دسته دسته دوباره رویش می کند که این بستگی به شروع سریع درمان دارد . درمان این نوع کچلی با داروی خوراکی گریزئوفولوین می باشد وطول درمان نیز حداقل 6 هفته است . این دارو را باید همراه غذا مصرف نمود تا جذب آن بهتر شود و می توان دردو نوبت آن را مصرف نمود . پایان درمان را می توان بر اساس بهبودی ضایعات تعیین نمود وبهتر است که آزمایش قارچ شناسی پس از درمان نیز انجام گیرد تا از نبود عوامل قارچی درضایعات نیز اطمینان حاصل شود .

 

 

کچلی بدن

 

این نوع کچلی قارچی درتنه واندامها رخ می دهد و می تواند بعلت قارچهای حیوان دوست ویا انسان دوست رخ دهد . ضایعات مشخصه آن به شکل تغییر رنگ گرد وهمراه با پوسته ریزی وخشکی درحاشیه ضایعات می باشد . این ضایعات از اطراف بزرگ شده ودروسط بهبودی نشان می دهند که به این نوع ضایعات ، آنولر گفته می شود . تعداد این ها می تواند یک ویا چند عدد باشد واندازه آنها نیز از کوچک تا خیلی بزرگ متفاوت است . این ضایعات معمولا" خیلی خارش دارنیستند وتنها وجود ضایعات پوستی باعث مراجعه بیمار به پزشک می گردد. گاهی این نوع کچلی درباشگاههای ورزشی بخصوص باشگاههای کشتی شایع می شود که این بعلت تماس پوست به پوست ورزشکاران با هم است . درمان کچلی بدن نیز استفاده از داروهای موضعی ضد قارچ مانند کلوتریمازول ومیکونازول است اما بهتر است از داروهای خوراکی ضد قارچ استفاده شود تا پاسخ بهتری بگیریم .

 

 

کچلی کشاله ران

 

این نوع بیماری قارچی در آقایان ودر ناحیه کشاله ها رخ می دهد و در ورزشکاران شایعتر است . ضایعات به شکل تغییر رنگ با حدود مشخص بصورت دو طرفه در کشاله هاست که می تواند بخصوص در مناطق گرم همراه خارش زیاد وحتی افزایش ضخامت پوست در اثر خارش گردد. این نوع کچلی از انواع شایع در تابستانها بوده و انتقال ازطریق پوست به پوست ویا استفاده از لباسها ویا حوله فرد مبتلا می باشد و در استخرها می تواند این انتقال راحتتر انجام شود . در درمان این بیماری نیز از داروهای ضد قارچ خوراکی مانند گریزئوفولوین ، تربینافین ویا ایتراکونازول می توان استفاده نمود . البته گاه این بیماری با درمانهای موضعی نیز قابل درمان است اما درمان خوراکی بهتر وسریعتر باعث بهبودی می گردد .

 

 

کچلی پا

 

این نوع کچلی نیز درتابستانها ودرکسانی که از استخرهای عمومی استفاده می کنند ویا مدت زمان زیادی از روز باید از کفشهای بسته استفاده کنند شایعتر است . ضایعات به چند شکل می تواند رخ دهد . گاهی این بیماری تنها با پوسته ریزی مرطوب بین انگشتان پاها بروز می کند و حتی بیمار نیز متوجه آن نمی شود . گاه به شکل ضایعات پوستی قرمز رنگ همراه پوسته ریزی خشک وبدون خارش درکناره وکف پاها بروز می کند . گاه نیز به شکل تاولهای بزرگ وکوچک در کف پاها بروز می کند که می تواند همراه خارش نیز باشد در این شرایط گاه بعلت کلفتی پوست کف پا تاولهای سالم بزرگی ایجاد می شود که سقف این تاولها سفت می باشد .

 

کچلی پا را بیماری پای ورزشکاران نیز می گویند که این شیوع بیشتر درورزشکاران بعلت تعریق واستفاده از کفشهای بسته لاستیکی می باشد که درمدت طولانی می تواند باعث تسهیل ورود قارچ به پوست می گردد . درمان این نوع کچلی نیز استفاده از داروهای ضد قارچ خوراکی بوده وجهت پیشگیری نیز باید استفاده از کفشهای باز و خشک نمودن پاها پس از شستشو را مورد توجه قرارداد .

 

 

انواع دیگر کچلی

 

کچلی دست ، کچلی ناخن ، کچلی صورت از انواع دیگر کچلی می باشد که در مورد کچلی صورت و دست تقریبا" شبیه همان کچلی بدن بوده با این تفاوت که درصورت احتمال افزایش شدت بیماری با آفتاب وجود دارد ودر مورد دست نیز شباهت این بیماری با بیماری اگزمای دست ویا همان حساسیت پوست دست می تواند درتشخیص ایجاد اشکال کند . کچلی ناخن نیز با تغییر رنگ ناخن و جدایی صفحه ناخن از بستر آن خود را نشان می دهد وبا آزمایش مستقیم قارچ شناسی می توان به تشخیص این بیماری رسید و به درمان پرداخت که درمان این نوع کچلی نسبت به بقیه موارد طولانی تر است .

 

 

کاندیدیازیس

 

این بیماری توسط یک نوع قارچ مخمر بنام کاندیدا آلبیکانس ایجاد می شود . این قارچ گاهی به شکل غیربیماریزا در دهان ، واژن ، کشاله ران وزیربغل ودیگر مناطق مرطوب پوست وجود دارد . شایعترین کاندیدیازیس همان بیماری برفک شیرخواران ونوزادان می باشد که نوزاد بعلت عبوراز کانال زایمانی وبعلت وجود کاندیدا درآنجا دچار این بیماری می شود . برفک به شکل برجستگیهای سفید خاکستری درروی مخاط دهان وزبان بروز کرده که با کندن این ضایعات مناطق خونریزی دهنده ایجاد می شود . درمان این نوع برفک استفاده از داروهای ضد کاندیدا مانند نیستاتین می باشد که به صورت قطره نیز وجود دارد .

 

برفک دربزرگسالان معمولا" رخ نمی دهد مگر در موارد نقص ایمنی که باید علت این نقص ایمنی حتما" بررسی شود . گاهی کاندیدیازیس دهانی با کاهش پرزهای زبانی بروز می کند که به این نوع ، کاندیدیازیس آتروفیک می گوییم . گاهی نیز بصورت برجستگیهای سفت وچسبنده وشبیه سنگ در مخاط دهان رخ می دهد که به آن لوکوپلاکی کاندیدایی ویا کاندیدیازیس هیپرتروفیک می گوییم . البته علل لوکوپلاکی موارد دیگری نیز هست مانند سیفلیس ، سیگار ، سرطان مخاط دهان ، استفاده از ادویه جات و... که باید احتمال آنها رانیز در نظر داشت .

 

کاندیدیازیس درپوست به شکل های مختلفی بروز می کند که یکی از شایعترین آنها اینترتریگوی کاندیدایی است که بیشتر در کشاله ها ، زیربغل ها ، زیر ووسط پستانها ، باسن ، بین انگشتان دست می تواند رخ دهد . ضایعات در این موارد به شکل قرمزی براق وهمراه پوسته ریزی در حاشیه ضایعات و معمولا" مرطوب و ترشح دار می باشد . در شیرخواران در ناحیه پوشک کاندیدیازیس می تواند باعث تشدید درماتیت پوشک گردد وتشخیص آن با ضایعات اقماری قرمز رنگ در اطراف ضایعه اصلی می باشد .

 

در این موارد معمولا" قعر شیار کشاله ران نیز دچار قرمزی والتهاب است که دردرماتیت پوشک چنین چیزی وجود ندارد واین ناحیه معمولا" مبتلا نیست . کاندیدیازیس بین انگشتان دست در زنان میانسال ومسن که به مدت طولانی دستهایشان درآب ودر حال شستشو هستند شایعتر است ودر افراد دیابتیک نیز می تواند با وفور بیشتری رخ دهد .

 

 

تینئا ورسیکالر( کچلی رنگارنگ)

 

این بیماری بعلت یک نوع قارچ بی آزار پوست رخ می دهد که دربعضی شرایط به نوع بیماریزا تبدیل شده وایجاد لکه های پوستی می کند . نوع بیماریزای این قارچ را مالاسزیا فورفور می گویند . این بیماری درگردن ، بازوها وساعدها ، زیربغل ها وتنه به شکل لکه های کوچک یا بزرگ ، پررنگتر ویا کمرنگتر از پوست رخ می دهد که ممکن است روی آنها پوسته ریزی ظریفی بصورت آردی نیز رخ دهد .گاهی این لکه هاسطح وسیعی از پوست تنه را درگیر می کند به شکلی که نمی توان پوست سالم را از پوست مبتلا افتراق داد .

 

این لکه ها معمولا" خارش ندارند وبا حمام رفتن رنگ آنها کمترشده وگاهی به سختی دیده می شود . اگر پوست آفتاب خورده وبرنزه باشد این لکه ها کمرنگتر از پوست بروز می کند ودر صورتی که پوست برنزه وآفتاب خورده نباشد ، لکه ها پررنگتر از پوست ایجاد می شود .

 

علت این بیماری و تبدیل نوع غیر بیماریزای قارچ به نوع بیماریزا خیلی مشخص نیست اما عواملی می تواند باعث تسهیل آن شود که عبارتند از رطوبت وتعریق پوست ، چاقی ، استفاده از قرصهای ضد بارداری ، حاملگی ، وراثت ، سوء تغذیه و.... اما گاهی هیچکدام از این زمینه ها نیز وجود ندارد .

 

این بیماری ( اگر بتوان نام آن را بیماری نهاد ) را می توان با شامپوها ویا لوسیونهای ضد قارچ درمان نمود . اما معمولا" عود کننده بوده و ممکن است هرسال یکی دوبار فرد را مبتلا کند . این حالت درجوانان وافراد میانسال شایعتر از کودکان وافراد مسن می باشد . در کودکان این حالت می تواند کناره های صورت رانیز گرفتار کند وبا لکه های کمرنگی که ایجاد می کند والدین را نگران سازد


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ شنبه 1393/02/27 ] [ 5:17 PM ] [ محسن آزاد ]
مالاسزیا مخمر چربی دوستی است که جزو فلور طبیعی پوست انسان و سایر حیوانات خونگرم می باشد. این ارگانیسم مسئول تعدادی از عفونت های جلدی انسانی از جمله پی تی ریازیس ورسیکالر (تینه آ ورسیکالر)، درماتیت سبوره، فولیکولیت و شوره سر است، همچینن این ارگانیسم مسئول عفونت احشایی در نوزادان، افراد سرکوب شده ایمنی و افراد ضعیف می باشد. عفونت احشایی از طریق کاتتر وریدی مکمل های چربی کسب می شود.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ شنبه 1393/02/27 ] [ 5:10 PM ] [ محسن آزاد ]
بیماریهای قارچی مرتبط با قارچهای آسپرژیلوس اصطلاحاً آسپرژیلوزیس نامیده می شود. در افراد سرکوب شده ایمنی، بدنبال استنشاق اسپورهای قارچی بیماریهای مهاجم مخاطره آمیزی در ریه، سینوسها و عفونت منتشر به سایر اندامها بوجود می آید، این نوع عفونت آسپرژیلوزیس مهاجم خوانده می شود. در اشخاص طبیعی این کپک ها قادرند عفونت موضعی در ریه ، سینوسها و سایر نقاط بدن ایجاد کنند، همچنین امکان دارد بیماری غیرعفونی و آلرژیک در افراد آتوپیک و غیرآتوپیک ایجاد نمایند.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ شنبه 1393/02/27 ] [ 5:9 PM ] [ محسن آزاد ]

سینوزیت قارچی

 

باور رایج اینست که سینوزیت، یک عفونت باکتریایی یا ویروسی است، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهند که بعضی از سینوزیت‌ها، عفونت قارچی هستند. در سینوزیت‌های حاد که به آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای ضداحتقان پاسخ نمی‌دهند، احتمالاً سیستم ایمنی بدن به یک قارچ واکنش نشان داده است و حفره‌های سینوس‌ها تحریک شده است.

سینوزیت قارچی هنگامی روی می‌دهد که یک ارگانیسم قارچی، به حفره‌های سینوس‌ها حمله کند. خیلی عجیب نیست که قارچ‌ها وارد راه تنفسی ما شوند چون محیط اطراف، پُر است از این ارگانیسم‌ها و ما هر روز آنها را تنفس می‌کنیم. اما هنگامی که سیستم ایمنی ضعیف شود، قارچ‌ها در حفره‌های سینوسی مرطوب و تاریک رشد می‌کنند. 

 

نشانه‌های سینوزیت قارچی

متأسفانه راه سریع و آسانی برای تشخیص سینوزیت قارچی از انواع دیگر سینوزیت وجود ندارد. نشانه‌های انواع سینوزیت‌ها مشابه یکدیگرند و اغلب، افراد به بیش از یک نوع آن مبتلا می‌شوند. به عبارت دیگر سینوزیت ممکن است باکتریایی، ویروسی یا قارچی باشد اما معمولاً ترکیبی از اینهاست. بعضی اوقات سینوزیت با یک عفونت ویروسی شروع می‌شود و پس از آن باکتریایی یا قارچی می‌شود. برای تشخیص نوع سینوزیت باید به پزشک مراجعه کنید و آزمایش شوید.

 

درمان سینوزیت قارچی

برخلاف سینوزیت باکتریایی، سینوزیت قارچی به آنتی‌بیوتیک پاسخ نمی‌دهد، همینطور داروهای ضداحتقان نیز بر آن اثر ندارد. بنابراین درمان آن دشوار است. 

در این موارد جراحی آندوسکوپیک بهترین راه درمان است. اما احتمال برگشت سینوزیت بعد از جراحی وجود دارد. 

چون عامل اصلی این نوع سینوزیت، قارچ است، بهتر است برای جلوگیری از ابتلا به آن محل زندگی خود قارچ‌زدایی کنید.  محیط مرطوب، اصلی‌ترین عامل رشد قارچ‌ها است. بنابراین محیط‌های مرطوب منزل مانند دستشویی، حمام، آشپزخانه محل رشد قارچ‌ها هستند، همینطور رختخواب، بالش،‌مبل‎ها و هر چیزی ممکن است محل رشد قارچ باشد. 

برای کاهش قارچ در منزل موارد زیر را رعایت کنید:

•محل‌های مرطوب را تا حد امکان تمیز نگه داید. 

•وقتی رطوبت هوا مناسب است، از دستگاه بخور برای مرطوب کردن هوا استفاده نکنید (استفاده از دستگاه بخور هنگام زمستان که هوای خشک سینوس‌ها را تحریک می‌کند می‌تواند مفید باشد)

•گل‌های خانگی و گل‌های خشک شده‌ی کمتری را در منزل نگه دارید، زیرا هر دو این گل‌ها جاذب قارچ هستند. 

•شیرها و لوله‌های آبی را که نشتی دارند تعمیر کنید. 

•در زمستان از پوشیدن چکمه‌های مرطوب در خانه پرهیز کنید.

•حوله‌های مرطوب را در حمام رها نکنید، به سرعت آنها را خشک کنید.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ شنبه 1393/02/27 ] [ 5:5 PM ] [ محسن آزاد ]

موکور نام گروهی از قارچ هاست که در کپک نان و گرد و خاک به وفور یافت می شود. این قارچ در افراد عادی نمی تواند از پس سیستم ایمنی برآید ولی وقتی به بدن افرادی که نقص ایمنی دارند وارد می شود، تخریب شدیدی ایجاد می کند و در موارد زیادی به مرگ بیمار منجر می شود.


دیابت از بیماری هایی است که اگر کنترل نشود و فرد مبتلا دچار قند بالا باشد، ممکن است باعث افزایش اسیدیته خون شود و ترکیب قند بالا و اسیدی بودن خون منجر به استعداد بیمار برای ابتلا به بیماری موکور خواهد شد.
این قارچ از حفره های بینی داخل سینوس ها و از آنجا به چشم ها وارد می شود. فرد مبتلا در ابتدای بیماری دچار علائمی شبیه سینوزیت، یعنی گرفتگی بینی و ورم یکطرفه صورت است ولی روز به روز بدتر می شود و به رغم دریافت آنتی بیوتیک بهبود نخواهد داشت.


در بیشتر موارد قارچ بعد از نفوذ به چشم باعث مشکلات بینایی یا باز نشدن پلک چشم ها می شود و در این حال اگر زود به بیمار رسیدگی نکنیم، بینایی وی برای همیشه از دست خواهد رفت.


گسترش قارچ به داخل مغز از طریق رگ ها و بتدریج صورت خواهد گرفت و بیمار دچار فلج در قسمت هایی از بدن خواهد شد.


اما آیا علم جدید پزشکی می تواند با این قارچ کشنده مقابله کند؟ در مواردی که بتوانیم قبل از گسترش عفونت و در مراحل اولیه عفونت را کشف و آن را با داروهای مناسب درمان و با جراحی مناسب پاک کنیم، احتمال زنده ماندن بیمار به ۵۰ درصد می رسد ولی اگر متوجه بیماری نشویم احتمال مرگ بسیار زیاد است.


به این ترتیب باید وجود هر گونه ورم صورت، ورم چشم و باز نشدن پلک در افراد دیابتی یا افرادی که تحت شیمی درمانی هستند را جدی تلقی کرد.


خروج مواد سیاه رنگ از بینی در موارد پیشرفته بیماری صورت می گیرد. این مواد سیاه رنگ در واقع بافت های مرده براثر گسترش قارچ هستند که به خارج راه یافته اند.


درمان مناسب دیابت به طوری که قند خون در محدوده طبیعی یا حداقل قابل قبول باشد نیز ریسک چنین عفونت های خطرناکی را بسیار کم می کند.


بجز دیابت در بیمارانی که مجبور می شویم از مواد شیمی درمانی استفاده کنیم به دلیل این که سلول های دفاعی ضعیف می شوند، بیماری موکورومایکوز شیوع دارد.


● اصول درمان بیماری
تشخیص زودرس بیماری در مراحل ابتدایی که نیازمند تجربه و دقت پزشک است.
درمان با آنتی بیوتیک و ضد قارچ مناسب که هم اکنون در ایران شامل آمپول های آمفوتریسین است.
درمان جراحی به روش آندوسکوپی بینی که باعث تخلیه قارچ ها از بینی و سینوس ها می شود و محیط را پاک می کند.


● نگه داشتن قندخون در حد طبیعی
این دسته از بیماران باید در مراکزی مداوا شوند که پزشکان متخصصی اعم از داخلی، عفونی، گوش و حلق و بینی و چشم حضور داشته باشند و این درمان نیازمند همکاری چند تیم پزشکی است.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ شنبه 1393/02/27 ] [ 4:58 PM ] [ محسن آزاد ]

قارچها جزو گياهان محسوب مي شوند، ولي فاقد اجزاي گياه مثل ريشه، ساقه، گل وغيره هستند؛ به عفونتهايي که بر اثر رشد ونمو قارچهاي ميکروسکوپي در انسان و حيوان ايجاد مي شود بيماريهاي قارچي مي گويند و به ضايعاتي که توسط قارچها در نسوج کراتين دار پوست، ناخن و موايجاد مي گردد بيماري قارچي پوست گفته مي شود. پوست دستگاه پوششي بدن محسوب مي شود و با دارا بودن سطح متوسطي حدود 2متر مربع، يکي از بزرگترين اعضاي بدن است. بخشهاي ديگر اين دستگاه مو، ناخن و غشاي مخاطي هستند. پوست متشکل از دو لايه اصلي است؛ فوقاني ترين لايه آن روپوست(اپيدرم) بوده که سطح پوست را تشکيل مي دهد و متشکل از سلولهاي مرده است به طوري که هر فرد حدود 30 هزار عدد از اين سلولها درهر دقيقه ريزش مي کنند. با اين وجود سلولهاي زنده پوست هميشه در قسمت زيرين تر روپوست توليد شده تا جايگزين اين سلولها شوند. درزير روي پوست، ميان پوست(درم) قرار گرفته که حاوي عروق خوني، انتهاهاي عصبي وغدد مي باشد. لايه اي از چربي در زير درم قرار مي گيرد و به عنوان يک عايق، ضربه گير و منبع انرژي عمل مي کند. پوست يک سد دفاعي کاملاً مؤثر در برابر ميکروارگانيسمها و مواد مضر ايجاد مي کند، اما اين سد زماني بيشترين تأثير را دارد که سطح آن دست نخورده باقي ماند. زخمها ممکن است عفوني شوند و به باکتريها و قارچهايي که بعضي از آنها در سطح پوست زندگي مي کنند اجازه عبور از اين سد دفاعي را بدهند که از جمله آن کچلي و عفونت قارچي پوست است.

بيماريهاي قارچي پوست


خلاصه: بيماري هاي قارچي پوست دسته اي از بيماري هاي عفوني پوست هستند که معمولا در فصل گرم سال به دليل تشديد تعريق، شيوع بيشتري دارند، بنابراين يکي از راههاي پيشگيري از بيماريهاي قارچي، کنترل تعريق و تماس کم با رطوبت زياد مي باشد. قارچ هاي شايع پوستي معمولا باعث درگيري لايه هاي سطحي پوست مي شوند و به قسمتهاي عمقي گسترش پيدا نمي کنند و به شکل هاي مختلفي تظاهر پيدا مي کنند که پزشک معالج برحسب علايم باليني وآزمايش قارچ، مي تواند اين بيماري ها را به راحتي تشخيص دهد. در ناحيه سر، اين ضايعات باعث ريزش مو به صورت لکه اي و پوسته ريزي سر مي شوند. درناحيه بدن، اين ضايعات قرمز، حلقوي، مسطح، پوسته دار و داراي حاشيه مشخص هستند. درناحيه ريش، اين ضايعات باعث تشکيل نواحي خارش دار و پوسته دار در زير موهاي ريش مي شوند. در ناحيه پا، اين ضايعات به صورت بثورات پوسته دار خيس -که گاهي تاول دار و خارش دار هستند -بروز مي کنند. در ناحيه ناخن ها، اين عفونت باعث ضخيم شدن، زرد و کور شدن ناخن ها همراه دلمه بستن لبه آزاد ناخن ها مي شود که علل عفونت قارچي با يک يا چند نوع قارچ از پنج نوع قارچ سبب بيماري هستند.عوامل افزايش دهنده خطر ابتلا به بيماريهاي قارچي پوست شامل زندگي در جمعيت زياد، تماس با حيوانات آلوده، ضعف دستگاه ايمني ناشي از بيماري ها يا مصرف برخي داروها مي باشند که موجب ايجاد رطوبت و ساييدگي مزمن پوست مي شود.

شرح و جزئيات: عفونت قارچي پوست از طريق تماس فرد به فرد يا تماس با اشياي آلوده نظير حوله، کفش يا حمام منتقل مي شود. کچلي ممکن است ناحيه سر، بدن، کشاله ران، ناخن ها، پا و ريش را درگير سازد. اين بيماري هم در کودکان و هم در بزرگسالان ديده مي شود و در جنس مذکر شايعتر است.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1392/11/10 ] [ 11:26 AM ] [ محسن آزاد ]

هیستوپلاسموزیز، یک عفونت قارچی درون سلولی مربوط به سیستم رتیکواندوتلیال بوده که دارای گسترش جهانی است. این عفونت از طریق استنشاق کنیدیوم های قارچی دو شکلی Histoplasma capsulatum ایجاد می گردد. قارچ مزبور از خاک های آلوده به فضولات مرغ، سار و خفاش به آسانی جدا می شود.

دو واریته از قارچ Histoplasma capsulatum شناسایی شده اند، یکی از آنها مربوط به واریته Capsulatum بوده که معمول ترین عامل بیماری هیستوپلاسموزیز است و دیگری واریته duboisii است که نوع آفریقایی قارچ مزبور می باشد. دو واریته مزبور، دارای حالت رشته ای (ساپروفیتی) یکسانی بوده ولی شکل مهاجم آن ها که به صورت مخمری است از یکدیگر تفاوت دارد.

تظاهرات بالینی

حدود 95 درصد از عفونت های هیستوپلاسموزیز خفیف، تحت حاد و یا خوش خیم بوده ولی 5 درصد مابقی، به صورت بیماری های ریوی پیشرونده مزمن، بیماری پوستی یا سیستمی مزمن و یا بیماری سیستمی حاد کشنده بروز می کند. کلیه مراحل این بیماری شبیه به سل می باشد.

تشخیص آزمایشگاهی

نمونه های بالینی: تراشه های پوست، خلط و مایعات حاصل از شستشوی برونش ها، مایع مغزی- نخاعی، مایع جنب و خون، مغز استخوان، ادرار و بیوپسی بافتی از اندام های احشایی گوناگون.

مشاهده مستقیم: بررسی میکروسکوپی تراشه های پوستی با پتاس 10 درصد، جوهر پارکر یا کالکوفلئور سفید، مشاهده میکروسکوپی رسوبات حاصل از سانتریفوژ ترشحات و مایعات بدن با پتاس 10 درصد، جوهر پارکر یا کالکوفلئور سفید. رنگ آمیزی برش های بافتی با پریودیک اسید شیف، گروکوت متنامین سیلور یا گرم. در این مورد، هیستوپاتولوژی می تواند بسیار سودمند باشد.

تفسیر

مشاهده اشکال مخمری شکل در نمونه بالینی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کشت: می توان نمونه های بالینی را در محیط های آزمایشگاهی مانند سابورو دکستروز آگار و Brain Heart infusion Agar با 5 درصد خون گوسفند کشت داد.

تفسیر

کشت مثبت از هر یک از نمونه های بالینی باید جدی تلقی شود. بایستی توجه داشت که محیط های کشت محتوی کلنی قارچی هیستوپلاسما کپسولاتوم در آزمایشگاهها بسیار خطرناک بوده و می بایستی در شرایط کنترل شده، قارچ مزبور را مورد مطالعه قرار داد.

سرم شناسی: آزمون های ایمیونودیفیوژن و یا تثبیت کمپلمان برای شناسایی آنتی بادی ها در تشخیص هیستوپلاسموزیز بسیار سودمند است.

شناسایی: گاهی قارچ هیستوپلاسما شباهت زیادی با گونه های Sepedonium وChrysosporium داشته که برای جلوگیری از این تداخل، کلنی قارچ را در دمای 37 درجه سانتیگراد قرار داده و در صورت مشاهده حالت مخمری می توان آن را شناسایی کرد.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ یکشنبه 1392/11/06 ] [ 11:20 AM ] [ محسن آزاد ]

نمونه برداری
آزمایش مستقیم
تهیه گسترش و رنگ‌آمیزی
کشت
تست‌های سرولوژی
تست‌های بیولوژیک
تلقیح به حیوانات حساس آزمایشگاهی

نحوه نمونه برداری در ضایعات مختلف قارچی و بررسی انواع نمونه های قارچی

همان طور که در ادامه خواهید دید تنوع نمونه ها در قارچ شناسی زیاد است و نمونه ممکن است از هر قسمتی از بدن گرفته شود .


نمونه هاي سطحي

مو، قطعات ناخن، پوست
پوشش وزیکولها و تاولها
پوسته‌های ریز و شوره
تراشهای جلدی

چرک ضایعات عمقی‌تر

ضایعات باز یا بسته و مسدود جلدی
آبسه‌های عمقی بدن مانند آبسه‌های چرکی شده آپاندیس

بیماریهای عمومی شونده


خون محیطی (در هیستوپلاسموزیس)
مایع نخاع (در کریپتوکوکوزیس)
پونکسیون مغز استخوان و یا غدد لنفاوی و یا بیوپسی اعضاء درونی بدن

بیماریهای قارچی ریه

خلط
شستشوی برنش و یا بیوپسی جدار آن بوسیله برونکوسکوپی

ساير نمونه ها


ترشح واژن (در کاندیدیازیس)
ادرار
مدفوع و ...


آماده سازي بيمار قبل از نمونه گيري

فرد نمونه گیر در آزمایشگاه قارچ شناسی باید قبل از نمونه گیری درخواست های زیر را بیمار داشته باشد در غیر این صورت تشخیص اشتباه و یا غیر ممکن خواهد بود . برای نمونه اگر فرد قبل از ازمایش از کرم استفاده کرده باشد باعث پوشانیده شدن ضایعه شده و در زیر میکروسکوپ چیزی دیده نخواهد شد. بنابراین اگر به چنین شرایطی برخوردید باید نمونه گیری را چندذ روز بعد دوباره انجام داد.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ جمعه 1392/11/04 ] [ 11:8 AM ] [ محسن آزاد ]

انواع بیماریها بسته به شروع و طول مدت آن (حاد یا مزمن) طبقه بندی شده اند.

خصوصیات مکانیکی شامل رنگ (اریتیماتوز/ آتروفیک) و محل (denture stomatitis/ median rhomboid glossitis).

کاندیدیاز یس مولتی فوکال (Angular Cheilitis) و نقص ایمنی میزبان (مبتلایان به HIV) می باشند.

کاندیدا به طور مشخص یک عامل عفونتهای فرصت طلب است که برای تهاجم و تخریب بافت کمتر تخصص یافته است.

کاندیدیازیس حاد با غشاء کاذب (برفک):

- نوعی از عفونتهای دهانی است که توسط کاندیدیا ایجاد می شود.

- این ضایعه یک عفونت سطحی مربوط به لایه های خارجی اپی تلیوم بوده و باعث ایجاد پلاکهای سفید به هم پیوسته (patchy) یا خالهایی روی سطح مخاط می شود.

تشخیص برفک غالباً بر پایه ظاهر ضایعه می باشد. پلاکها با سایش یا خراشیدن معمولاً باعث ایجاد ناحیه اریتما (قرمزی) یا حتی زخم کم عمق می شود.

اگر تشخیص قطعی نبود یک اسمیر که معرف Yeast میسلین است کمک کننده میباشد.

وقتی تعداد ارگانیسمهای کاندیدا در حفره دهان به طور مشخص افزایش یابد برفک در همة سنین بروز خواهد نمود

برفک در نوزاد:

- ضایعات به صورت لکه (Patch) های سفید نرم چسبنده روی مخاط دهان دیده می شوند.
- ضایعات داخل دهانی بدون دردند و یا براحتی برداشته می شوند.

در بزرگسالان:

- التهاب، اریتم و نواحی دردناک قرمز اغلب دیده می شود.
- ضایعات مرواریدی سفید شبیه پلاک و گاهی نسبتاً کمرنگ وجود دارند.
- تمام سطوح مخاط ممکن است درگیر شوند و اریتم یا نواحی سفید معمولاً در زیر دنچرهای پارسیل یا کامل پیشرفت می کند.

(مناطقی از مخاط دهان که نظافت خودبخود در آنها کمتر اتفاق می افتد بیشتر درگیر می شوند. )
- بیماران با نقص ایمنی

تذکر:

برخی افراد مزه بد و کاهش حس چشایی را به عنوان ضایعه اولیه بیان می کنند.

احساس داغی در دهان و گلو به دنبال ظهور ضایعات سفید با غشاء کاذب ایجاد می شود.( این علائم به خصوص در بیمارانی که آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف دریافت می کنند دلالت بر وجود برفک یا بقیه انواع کاندیدیاز دهانی است. )

قارچهای شبه مخمر (Yeast Like) که باعث ایجاد برفک و بقیه تظاهرات کاندیدیاز می شوند در دو نوع شبه مخمر (Yeast Like) و میسلیایی در حفره دهان وجود دارد.

نکات قابل توجه در ناقلین سالم:

- پاپیلای سطح پشتی زبان محل ابتدایی کلونیزاسیون این ارگانیسم در حفره دهان ناقلین سالم دارای دندان است.
- حالت ناقل بدون نشانه با عواملی از قبیل وضعیت ایمنی میزبان، نوع کاندیدا، شرایط دهانی، سیگار کشیدن، استفاده متناوب از آنتی بیوتیکها و بهداشت عمومی میزبان ارتباط دارد.
- حالت ناقل در افراد دیابتی و استفاده کننده های پروتزهای متحرک با بهداشت پایین بیشتر شیوع دارد.

عوامل زمینه ساز (Predisposing Factors):

1) تغییرات مشخص در فلور میکروبی دهان (استفاده از آنتی بیوتیکها بخصوص وسیع الطیف ، استفاده بیش از حد از دهان شویه ضد باکتری یا زروستومیا)
۲) التهاب موضعی (دنچرها ودستگاههای ارتودنسی)
۳) تجویز کورتیکو استروئیدها (استنشاقی و عوامل موضعی بیش از سیستمیک سبب ایجاد کاندیدیازیس می‌شود)
۴) بهداشت ضعیف دهان
۵) بارداری
۶) نقص ایمنی

الف) مادرزادی یا مربوط به دوران کودکی (کاندیدیاز جلدی مخاطی مزمن خانوادگی سندرم کاندیدیازیس اندوکرینی و عدم بلوغ ایمنی دوران کودکی )
ب) انواع اکتسابی یامربوط به بزرگسالان (دیابت، لوسمی، لنفوما و ایدز)
ج) مربوط به کارهای پزشکی (شیمی درمانی سرطان، پیوند مغز استخوان (رادیاسیون سر و گردن)
۷) نقص در هضم و جذب

نکته:

• شدت و سرسختی عفونت کاندیدا در مقابل درمان بیشتر به محل درگیری و به عوامل زمینه ساز وابسته است ولی این صلاحیت ایمنی میزبان است که در نهایت معین می کند که پاک سازی، کلونیزاسیون یا کاندیدیازیس ، کدامیک رخ می دهد.

کاندیدیاز آتروفیک حاد:

به صورت مخاط دردناک همراه با لکه (Patch) های قرمز آتروفیک یا خطوط اریتماتوز نمایان می شود که با حضور حداقل ضایعات سفید با غشاء مخاطی که در برفک دیده می شود همراه می گردد.

- افرادی که با آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف درمان شده اند. پس از درمان نشانه های سوختگی دهانی، مزه بد یا زخم گلو دارند.

- افرادی که آنمی فقر مزمن آهن دارند باید مورد توجه قرار گیرند.

کاندیدیاز آتروفیک مزمن:

کاندیدیاز آتروفیک مزمن شامل:
۱) زخم دهانی وابسته به دنچر
۲) Cheilitis گوشة لب
۳) Median rhomboid glossitis

1) زخم دهانی وابسته به دنچر Denture Stomatitis / Denture Sore Mouth:
بصورت یک التهاب منتشر در نواحی ماگزیلاری زیر دنچر آشکار میشود و اغلب (۱۵تا۶۵ درصد موارد ) همراه با Angular Chelitis  میباشد

• مرحله اول:

- زخم دهانی ناشی از دنچر شامل تعدادی پتشی کامی است.

• مرحله دوم:

- ایجاد اریتم با پراکندگی بیشتر که قسمت اعظم مخاط پوشیده شده را درگیر می کند.

• مرحله سوم:

- پیشرفت گرانولاسیون بافتی یا ندولاریتی (هایپرپلازی پاپیلاری) می گردد که معمولاً نواحی مرکزی کام سخت و ریجهای آلوئولر را درگیر می کند.

نکته:

- اگر ضایعات بیش از یکسال باقی مانده باشند، حتی پس از درمان ضایعة پاپیلو ماتوز اصلی تحلیل نمی‌رود.

- زخم دهانی حاصل از دنچر بندرت در زیر دنچر فک پایین یافت می شود.

- لاینرهای نرم به عنوان عامل افزایش استعداد ابتلا به کاندیدیاز مطرح می باشد.

توصیه:

- شتسشوی وسایل با یک محلول رقیق شده (۱۰ درصد) وایتکس خانگی، خیساندن آن در اسید بوریک یا کرم نیستاتین قبل از قرار دادن دنچر باعث کاهش میزان مخمر (Yeast) می شود.

- ضد عفونی وسایل بخش مهمی از درمان زخم دهانی حاصل از دنچر می باشد.
۲) Angular Cheilitis:

این اصطلاحی است که برای عفونتهایی که شکافهای لب را درگیر می کنند به کار می رود. این ضایعه اکثر موارد همراه با وجود کاندیدا می باشد. و به درمان ضدقارچی جواب می دهد و همراه آن استوماتیت مربوط به دنچر نیز وجود دارد.

نکته:

- angular cheilitis در بیماران با دندانهای طبیعی غیر معمول است.

- سایر فاکتورهای اتیولوژیک شامل کاهش VD، نقص تغذیه ای، دیابت، نوترپنی و ایدز به همراه عفونت با استافیلوکوک و استرپتوکوک بتا همولیتیک موجب پرلش (Perlech) یا cheilitis می‌شود. ضایعه دسکوامه گسترده تری روی عرض کلی لب اثر می کند و بعضی اوقات به پوست مجاور گسترش می یابند.

۳) Median Rhomboid Glossitis:

به صورت لکه های (Patch) اریتماتوز پاپیلاری آتروفیک که در ناحیة مرکزی پشت زبان هستند مشخص می شود.

هنگامی که این ضایعات ، ندولاریته بیشتری پیدا می کنند Median Rhomboid glossitis ها یپوپلاستیک نامیده می شود.

کاندیدیاز چندکانونی مزمن:

بیشتر در افراد زیر دیده می شود:

- افراد دارای دنچرهای نامناسب

- ایمنی سرکوب شده

- مصرف کنندگان دخانیات

این بیماری ممکن است با نواحی متعدد کاندیدیاز مزمن آتروفیک ظاهر شود. این امر موجب تغییراتی بر روی سطح پشتی زبان، خط میانی کام سخت، نواحی شکافدار و سطوح مخاطی زیر دنچر می شود.

درمان کاندیدیازیس دهانی :

• حذف عوامل زمینه ساز

• انواعی از تجویزهای موضعی و سیستمیک هم اکنون بعنوان مکمل آنتی بیوتیکهای پلی ان، ضدقارچ قدیمی مانند نیستاتین و آمفوتریسین B موجود میباشد. مشتقی از ایمیدازول مانند کلوتریمازول برای استفاده موضعی در دسترس است.

• درمان سیستمیک شامل استفاده از هریک از این سه دارو میباشد: کتوکونازول، ایتراکونازول و فلوکونازول

• درموارد مقاوم ممکن است به درمان ثانویه نیاز باشد.

• نیستاتین به فرم کرم نیز میتواند مستقیما روی دنچر یا در کناره های زبان استفاده شود .

• بیمارانی که دارای عوامل زمینه ساز مانند زروستومیا و نقص ایمنی غیر قابل حذف هستند ممکن است نیازمند درمانهای مداوم برای جلوگیری از عود مجدد باشند.

• مصرف ماست ۲ تا ۳ بار در هفته و رعایت بهداشت دهان نیز مفید است بخصوص اگر عوامل زمینه ساز اساسی قابل حذف باشند.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ یکشنبه 1392/08/26 ] [ 11:54 AM ] [ محسن آزاد ]
آسپرژیلوس ها جز آسکومیست ها می باشد. دارای میسلیوم همراه با تیغه میانی است، از جمله قارچ های ساپروفیت و فرصت طلب می باشد، که اسپور آن در هوا پراکنده بوده و باعث آلودگی محیط کشت، مواد غذایی، سبزیجات، میوه جات، دارو های سر باز، کیسه های دیالیز و دستگاه های تهویه هوا می باشد.

این قارچ قادر است در افرادی که از نظر ایمنی ضعیف هستند بیماری ایجاد کند، بیش از 800 گونه آسپرژیلوس شناخته شده است که فقط چند گونه ی آن قادر هستند در افراد ایجاد بیماری کند. آسپرژیلوس از جمله قارچ های مهم آلرژی زا می باشد و می تواند  در افرادی که دارای زمینه آلرژی هستند ایجاد بیماری های آرژیک کند.

از مهم ترین گونه های آسپرژیلوس می توان آسپرژیلوس فلاووس، فومیگاتوس، نایجر، تریوس،

نیدولانس و رسترکتیوس را نام برد.

آسپرژیلوس از نظر ساختمانی دارای میسلیوم با تیغه میانی، کونیدیوفور، وزیکول، استریگما و کونیدیا می باشد که استریگما در برخی گونه ها یک ردیف و در برخی گونه ها دو ردیفی می باشد.

 

 

آسپرژیلوس نایجر:

از نظر ماکروسکوپی دارای کلنی کرکی و سیاه رنگ می باشد. از نظر ماکروسکوپی دارای میسلیوم با دیواره عرضی می باشد، کنیدیوفور دارد که در انتها به یک وزیکول کروی ختم می شود. بر روی وزیکول دو ردیف استریگما قرار دارد که دور تا دور وزیکول را پوشانده است، بر روی استریگما کونیدی های سیاه رنگ قرار دارد که این کونیدی ها دارای خار هستند.

مهم ترین وجه تشخیص آسپرژیلوس نایجر:

1-رنگ سیاه کلنی

2-وزیکول کاملا گرد

3-استریگما که کاملا دور تا دور وزیکول

4-رنگ سیاه خود قارچ در زیر میکروسکوپ

5-کونیدی خار دار

 

آسپرژیلوس فومیگاتوس:

جز قارچ های ساپروفیت است. می تواند در افرادی که ایمنی ضعیفی دارند ایجاد بیماری کند، معمولا باعث عفونت گوش می گردد. از نظر ماکروسکوپی کلنی کرکی دارد و به رنگ سبز آبی خاکستری می باشد.

از نظر میکروسکوپی دارای میسلیوم همراه با دیواره عرضی، کونیدیفو است که بر روی کونیدیوفور، وزیکول کشیده و تقرییا گرد قرار گرفته است، 2/3  1/3 روی وزیکول استریگما ی یک ردیفی قرار دارد و بر روی استریگما کونیدی قرار دارد.

 

آسپرژیلوس فلاووس:

جز قارچ های ساپروفیت است. می تواند در افراد ضعیف ایجاد بیماری کند، در بین گونه های آسپرژیلوس این گونه قادر است در شرایط خاص در مواد و در خشک بار از جمله پسته و بادام زمینی ایجاد سمی به نام  آفلاتوکسین نماید، این سم در افرادی که از مواد غذایی آلوده به این سم مصرف می کنند ایجاد بیماری سیروز کبدی می کند.

از نظر ماکروسکوپی دارای کلنی کرکی است که به حالت دانه دانه دیده می شود و به رنگ سبز مایل به زرد می باشد.

 

***

نکته: در همه قارچ های رشته ای کلنی ابتدا سفید است که در این حالت فقط اندام رویشی قارچ یعنی میسلیوم تشکیل شده و بعد رنگی می شود که در این حالت اندام های زایشی قارچ تشکیل می شود و تولید پیگمان می نماید.

***

از نظر میکروسکوپی دارای میسلیوم همراه با دیواره، بر روی کونیدیوفور وزیکول تقریبا گردی قرار دارد. 2/3- 1/3 روی وزیکول استریگما دو ردیفی قرار دارد.

از مهم ترین وجه تشخیص آسپرژیلوس فلاووس از بقیه گونه های آسپرژیلوس وجود کونیدیوفور خار دار همراه با دیواره خشن می باشد.

 

 

آسپرژیلوس تریوس:

جز قارچ های ساپروفیت است و می تواند در افراد ضعیف ایجاد بیماری کند. معمولا باعث ایجاد مننژیت می گردد.(عفونت سیستم اعصاب مرکزی)

از نظر ماکروسکوپی: کلنی کرکی است که ابتدا سفید بوده و بعد به رنگ خردلی یا قهوه ای در می آید.

از نظر میکروسکوپی: دارای میسلیوم همراه با دیواره ، کونیدیوفور دارد که کونیدیوفور در انتها به یک وزیکول تقریبا کشیده و گرد ختم می شود که  1/3 روی وزیکول استریگما دو ردیف قرار دارد که بلند و کشیده است. و بر روی استریگما  کونیدی  قرار دارد.


 

آسپرژیلوس نیدولانس:

جز قارچ های ساپروفیت است که در طبیعت وجود دارد. می تواند در افراد ضعیف ایجاد بیماری کند.

در بین گونه  های آسپرژیلوس تنها این گونه دارای تولید مثل جنسی می باشد، که در ساختمان آن آسک و آسکوسپور مشاهده می گردد.

از نظر ماکروسکوپی: کلنی کرکی ابتدا  سفید و بعد به رنگ آجری با قهوه ای در می آید.

از نظر میکروسکوپی: دارای میسلیوم با دیواره عرضی و کونیدیوفور، وزیکول تقریبا کشیده و گرد قرار دارد که بر روی وزیکول یک ردیف استریگما قرار دارد.

از خصوصیات مهم آسپرژیلوس که در تشخیص به ما کمک می کند وجود آسک می باشد که در داخل آن می توان آسکوسپور را مشاهده کرد.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1392/08/09 ] [ 11:53 PM ] [ محسن آزاد ]

نوکاردیوزیس
• نوکاردیوزیس بیماری حاد یا مزمن چرکی است که توسط اکتینومیستهای
هوازی خاک مثل نوکاردیا آستروئیدس ایجاد می شود.
• نوکاردیوزیس اولیه بصورت 3 سندرم کلینیکی تظاهر می کند:
•1 - عفونت جلدی
•2 - عفونت زیرجلدی
•3 - عفونت ریوی و سیستمیک
• بیماری زیرجلدی آن همان اکتینومایکوتیک مایستوما می باشد.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ جمعه 1392/01/16 ] [ 2:49 PM ] [ محسن آزاد ]

عفونت‌ می‌تواند در ریه‌ها، دهان‌، پوست‌ و بافت‌های‌ زیر پوستی‌، پروستات‌، و اپیدیدم‌ گسترش‌ پیدا کند.

علایم‌ شایع

علایم‌ ممکن‌ است‌ به‌ آهستگی‌ آغاز شوند، یا برعکس‌ عفونت‌ ممکن‌ است‌ خیلی‌ ناگهانی‌ خود را نشان‌ دهد.

سرفه‌، که‌ امکان‌ دارد خشک‌ و بدون‌ خلط‌، یا خلط‌دار باشد.

درد قفسه‌ سینه‌

لرز، تب‌، و عرق‌ریزش‌ فراوان‌

تنگی‌ نفس‌

خستگی‌، بی‌اشتهایی‌

ضایعات‌ پوستی‌ یا آبسه‌، در صورت‌ درگیری‌ پوست‌

علل‌

عفونت‌ با قارچ‌ بلاستومیسِس‌ درماتیتیدیس‌ ، که‌ در چوب‌ و خاک‌ پیدا می‌شود. امکان‌ دارد ارتباطی‌ باخانه‌ سگ‌های‌ آبی‌ وجود داشته‌ باشد.

ضایعات‌ پوستی‌ عمدتاً در باغبانان‌ یا کشاورزان‌ رخ‌ می‌دهد، اما منشأ اصلی‌ این‌ قارچ‌ در طبیعت‌ هنوز مشخص‌ نشده‌ است‌.

عوامل تشدید کننده بیماری

باغبانی‌ و کشاورزی‌

دیابت‌ شیرین‌

مصرف‌ داروهای‌ سرکوب‌کننده‌ ایمنی‌

پیشگیری‌

در حال‌ حاضر نمی‌توان‌ از آن‌ پیشگیری‌ کرد.

عواقب‌ مورد انتظار

این‌ قارچ‌ می‌تواند باعث‌ بیماری‌ شدید و ناتوان‌کننده‌ شود، که‌ بدون‌ درمان‌ ممکن‌ است‌ مرگبار باشد. با درمان‌ مجدانه‌، معمولاً در عرض‌ چند هفته‌ معالجه‌ می‌شود.

عوارض‌ احتمالی‌

گسترش‌ به‌ سایر نقاط‌ بدن‌، که‌ باعث‌ بیماری‌ جدی‌ و احیاناً مرگ‌ می‌شود. در اثر گسترش‌ عفونت‌ امکان‌ دارد علایم‌ زیر ظاهر شوند:

درد در استخوان‌های‌ دراز

ضایعات‌ پوستی‌ که‌ اول‌ به‌ صورت‌ جوش‌های‌ کوچک‌ غیرچرکی‌ یا چرکی‌ در نواحی‌ باز بدن‌ پدیدار می‌شوند. این‌ جوش‌ها به‌ آهستگی‌ گسترش‌ می‌یابند. با گذشت‌ زمان‌، ضایعات‌ تبدیل‌ به‌ زخم‌های‌ دلمه‌ بسته‌ می‌شوند که‌ حاشیه‌ آنها فرو رفته‌ و رنگ‌ بنفش‌ رو به‌ قرمز است‌.
تورم‌ کیسه‌ بیضه‌ و ظاهر شدن‌ برجستگی‌های‌ دردناک‌ و حساس‌ به‌ لمس‌ روی‌ آن‌

درمان‌

اصولی‌ کلی‌

ممکن‌ است‌ آزمایشات‌ تشخیصی‌ شامل‌ موارد زیر باشند: کشت‌ از ضایعات‌ پوستی‌، چرک‌، خلط‌، یا ترشحات‌ ریوی‌؛ نمونه‌برداری‌ از بافت‌ پوست‌ یا ریه‌؛ عکس‌ قفسه‌ سینه‌، و سایرآزمایشات‌

درمان‌ با دارو. در صورت‌ لزوم‌، سایر اقدامات‌ حمایتی‌ انجام‌ می‌پذیرد.

بیمار معمولاً در بیمارستان‌ بستری‌ می‌شود و درمان‌ در آنجا آغاز می‌شود.

استفاده‌ از گرما شاید درد مفصلی‌ را تخفیف‌ دهد.

بیمار باید روزانه‌ وزن‌ شود و مقادیر آن‌ در یک‌ برگه‌ ثبت‌ گردد. در صورت‌ کاهش‌ وزن‌ بدون‌ توجیه‌، باید به‌ گسترش‌ یافتن‌ عفونت‌ مشکوک‌ شد.

بیمار حتماً باید به‌ قرارهای‌ ملاقاتی‌ که‌ جهت‌ پیگیری‌ وضع‌ وی‌ ترتیب‌ داده‌ می‌شود پایبند باشد. بررسی‌ اینکه‌ آیا درمان‌ اثربخش‌ بوده‌ است‌ یا خیر، و نیز بررسی‌ وجود اثرات‌ جانبی‌ داروها اهمیت‌ زیادی‌ دارند.

داروها

داروهای‌ ضد قارچ‌، داروهای‌ انتخابی‌ برای‌ مبارزه‌ با این‌ بیماری‌ هستند.

فعالیت در زمان بیماری

به‌ هنگام‌ مرحله‌ حاد بیماری‌، در رختخواب‌ استراحت‌ کنید. با برگشت‌ تدریجی‌ قوای‌ جسمانی‌، فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ خود را تدریجاً از سر گیرید.

رژیم‌ غذایی

هیچ‌ رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود.

در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ کنید:

۱. اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایم‌ بلاستومیکوز را دارید.

۲. اگر دچار علایم‌ جدید و غیرقابل کنترل شده اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌، عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ دارند.

۳. اگر یکی‌ از مشکلات‌ زیر به‌ هنگام‌ درمان‌ رخ‌ دهد: کاهش‌ وزن‌، تب‌، اسهالی‌ که‌ با درمان‌های‌ خانگی‌ قابل‌ کنترل‌ نباشد، سردرد شدید و سختی‌ گردن.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ سه شنبه 1391/12/29 ] [ 12:39 PM ] [ محسن آزاد ]

احتمالاً بارها مواد غذايي كپك‌زده را ديده‌ايد و حتي خيلي مواقع بخش كپك‌زده را دور ريخته، بقيه را مصرف كرده باشيد و به مريضي يا مسموميتي هم دچار نشده باشيد.به گزارش جام جم آنلاين، بخت يارتان بوده و آن چند بار از چنگ بيماري يا حتي مرگ جسته‌ايد! باور نداريد؟ بفرماييد بخوانيد:

كپك، ميكروارگانيسمي است كه بهترين مكان براي رشد و گسترش آن محيط مرطوب و سرشار از مواد مغذي‌ است. اين موجود ذره‌بيني مي‌تواند شرايط محيطي سخت را تحمل كند و به بقا ادامه دهند تا زماني كه شرايط مناسب براي تكثير سريع‌ فراهم شود.

يكي از دلايلي كه تجمع كوچكي از آنها گاهي حتي روي پرده حمام يا كاشي‌هاي دستشويي هم ديده مي‌شود، همين است.

حالا تصور كنيد زن بارداري هنگام تهيه غذا بخش كپك‌زده رب يا آبليمو را دور مي‌ريزد و قسمت به تصور خود سالم و كپك‌نزده را مصرف مي‌كند.

كپك‌هاي مضري وجود دارد كه با توليد نوعي ماده سمي به نام مايكوتوكسين باعث تولد نوزادان ناقص‌الخلقه مي‌شود. اين ماده با چشم ديده نمي‌شود، اما در لايه‌اي عميق از مواد غذايي نفوذ و آن را آلوده مي‌كند.

اين مادر از كجا خواهد فهميد تولد كودك ناقص‌اش نتيجه انجام چه كاري بوده است؟ مايكوتوكسين باعث ابتلا به انواعي از سرطان در مردان و زنان نيز مي‌شود.

مي‌دانيد تشخيص سرطان در مراحل اوليه چقدر سخت است؟ ما مردم عادي، علم و امكانات تشخيص مفيد يا مضر‌بودن كپك‌ها را نداريم و بهتر است به جاي دور ريختن سطحي قابل ديد از كپك‌هاي روي ميوه، غذا و... همواره سطحي غيرقابل ديد و سمي را در نظر بگيريم كه به اعماق نفوذ كرده. اگر نمي‌خواهيد مسموميت ، سرطان و حتي مرگ را براي خود يا خانواده‌تان رقم بزنيد:

1‌‌ـ‌كمتر بخريد تا زودتر مصرف كنيد

2‌‌ـ‌ رطوبت مواد غذايي، ميوه‌ها و ظروف را پيش از گذاشتن در يخچال بگيريد

3‌‌ـ‌ قفسه يا قسمت‌هاي آلوده به كپك يخچال را با دستمال آغشته به جوش‌شيرين بشوييد

4‌‌ـ‌ نان و غذا را در حالي كه هنوز گرم است، درون يخچال يا مكان بسته نگذاريد.

5‌‌ـ ‌ميوه‌ها و مواد خراب و حتي اندكي لك‌زده را بسرعت جدا و از محيط دور كنيد

6‌‌ ـ ‌همواره يادتان باشد اگر سطح كپك‌زده را جدا كرديد، ممكن است عمق آن آلوده مانده باشد!


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ دوشنبه 1391/04/19 ] [ 12:34 PM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1391/02/29 ] [ 0:34 AM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1391/02/29 ] [ 0:16 AM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1391/02/29 ] [ 0:8 AM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/02/28 ] [ 11:50 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/02/28 ] [ 11:42 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/02/21 ] [ 10:0 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/02/21 ] [ 9:56 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/02/21 ] [ 9:45 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/02/21 ] [ 9:41 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/02/21 ] [ 9:30 PM ] [ محسن آزاد ]

اریتراسما Erythrasma

 

تعریف:
عفونت مزمن طبقه شاخی پوست بوده و معمولا چین های بدن از جمله بین انگشتان پا ، کشاله ران و نواحی پری آنال ، زیر پستان ها و زیر بغل را گرفتار می سازد . ضایعات بیماری بصورت لکه ها یا ماکول های قرمز ، قهوه ای و یا قرمز مسی خشک و بدون ترشح و التهاب و بدون پوسته ریزی می باشند ممکن است پوسته ها یا شوره های ریزی در سطح ضایعات دیده شود .موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ دوشنبه 1391/02/11 ] [ 1:11 PM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1391/02/08 ] [ 0:11 AM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1391/02/08 ] [ 0:4 AM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/02/07 ] [ 11:50 PM ] [ محسن آزاد ]
بررسي میكروسكوپي يك مايع در حال تخمیر:
مخمرھا تنھا میكروار گانیسم ھايي ھستند كه بطور متداول و جھاني در تولیدصنعتي اتانول
بكار گرفته مي شود فرايند تولید الكل توسط مخمرھا بسیار اختصاصي است وفراورده ھاي
فرعي آن ناچیز است.
البته باكتريھا مانند كلستريويوم ترموسا كارولیتیكیم و... قادر به تولید الكل ھستند برخي از
اين باكتريھا علاوه بر قابلیت تخمیر ھگزوزھا قند ھاي ديگر را نیزتخمیر مي كنند.
در شرايط كاملا بي ھوازي قادر به (ZYMOMONAS MOBIGIS باكتري زيموموناس موبیلیس ( ٠
تخمیر الكل است اين باكتري گلوكز رابا بازدھي حدود ٤تا ١٠ % بیش از مخمرھا به اتانول
تبديل مي كند اما ايجاد شرايط بي ھوازي درصنعت كار مشكلي است ونسبت به مخمر در
برابر الكل مقاومت كمتري دارد به ھر حال زيموموناس اسیدي براي تخمیر پیشرفته و مدرن
الكل در آينده است.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1391/02/07 ] [ 11:19 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/02/07 ] [ 11:9 PM ] [ محسن آزاد ]

آفت‌ دهان‌ عبارت‌ است‌ از زخم‌های‌ دردناکی‌ که‌ در مخاط‌ دهان‌ به‌ وچود می‌آیند. آفت‌ دهان‌ سرطانی‌ نیست‌. آفت‌ دهان‌ ممکن‌ است‌ با عفونت‌ هرپسی‌ (ناشی‌ از ویروس‌ تب‌خال‌) اشتباه‌ گرفته‌ شود. این‌ نوع‌ زخم‌ می‌تواند در هر دو جنس‌ رخ‌ دهد، اما در زنان‌ شایع‌تر است‌.

علایم‌ شایع‌

زخم‌ در دهان‌ با خصوصیات‌ زیر:

کوچک‌، بسیار دردناک‌، و کم‌ عمق‌ هستند و توسط‌ یک‌ غشای‌ خاکستری‌ پوشیده‌ شده‌اند. حاشیه‌ آنها توسط‌ یک‌ هاله‌ قرمز پررنگ‌ احاطه‌ شده‌ است‌.

این‌ زخم‌ها می‌توانند روی‌ لب‌ها، لثه‌ها، داخل‌ گونه‌ها، زبان‌، کام‌ و گلو ظاهر شوند. به‌ هنگام‌ حمله‌ آفت‌ معمولاً 3-2 زخم‌ به‌ وجود می‌آیند، اما ظهور یک‌ باره‌ 15-10 زخم‌ با هم‌ دیگر خیلی‌ بعید نیست‌.

زخم‌ها ممکن‌ است‌ در 3-2 روز اول‌ بسیار دردناک‌ باشند به‌ نحوی‌ که‌ فرد موقع‌ خوردن‌ یا صحبت‌ کردن‌ دچار ناراحتی‌ می‌شوند.

گاهی‌ قبل‌ از بروز زخم‌، برای‌ 24 ساعت‌ احساس‌ مورمور یا سوزش‌ وجود دارد.


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
ادامه مطلب
[ جمعه 1391/01/25 ] [ 11:24 PM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1391/01/25 ] [ 2:5 AM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1391/01/25 ] [ 1:58 AM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1391/01/25 ] [ 1:41 AM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1391/01/18 ] [ 1:2 AM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/01/17 ] [ 9:20 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/01/17 ] [ 9:14 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1391/01/17 ] [ 9:11 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1390/12/18 ] [ 9:17 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1390/12/18 ] [ 9:12 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1390/12/18 ] [ 9:9 PM ] [ محسن آزاد ]
[ پنجشنبه 1390/12/18 ] [ 9:2 PM ] [ محسن آزاد ]
[ جمعه 1390/12/12 ] [ 2:33 AM ] [ محسن آزاد ]
الف – شکل موضعی ( کرم – پماد – لوسیون – محلول موضعی و شامپو) : این داروها همانگونه که از اسمشان پیداست بطور موضعی در سطوح خارجی به کار می روند ( مالیدنی) که شامل داروهای زیر می باشند:

۱ – کرم کلوتریمازول (کلومازول) ۱ % – محلول موضعی کلوتریمازول ۱ % (Clotrimazole)
2 – کرم کتوکونازول ۲ % – شامپو کتوکونازوی ۲% (Ketoconazole)
3 – کرم نیستاتین ۱۰۰,۰۰۰ واحد در گرم (Nystatin)
4 – کرم تربینافین ۱% (Terbinafin)
5 – کرم میکونازول ۲% (Miconazole)

ب – شکل خوراکی ( قرص – کپسول – قطره خوراکی)
۱ – کپسول فلوکونازول در سه شکل ۵۰ – ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرمی (Fluconazole)
2 -  قرص فلوسیتوزین ۵۰۰ میلی گرمی (Flucytosine)
3 – قرص گریزئوفولوین ۱۲۵ و ۵۰۰ میلی گرمی ( Griseofulvin)
4 – کپسول ایتراکونازول ۱۰۰ میلی گرمی (Itraconazole)
5 – قرص کتوکونازول ۲۰۰ میلی گرمی (Ketoconazole)
6 – قرص تربینافین ۲۵۰میلی گرمی (Terbinafin)
7 – قرص نیستاتین ۵۰۰,۰۰۰ واحدی (Nystatin)
8 – قطره خوراکی نیستاتین ۱۰۰,۰۰۰ واحد در هر میلی لیتر

ج – شکل واژینال ( مصرف داخلی زنان) قرص واژینال و یا کرم واژینال
۱ – کرم واژینال کلوتریمازول ۱% و ۲% – قرص واژینال کلوتریمازول ۱۰۰ میلی گرمی (Clotrimazole)
2 – قرص واژنیال نیستاتین ۱۰۰,۰۰۰ واحدی (Nystatin)
3 – کرم وازینال میکونازول ۲% (Miconazole)

د – شکل تزریقی (آمپول) که مخصوص بیمارستان و عفونتهای گسترده می باشد:
۱ – آمفوتریسین B به شکل سوسپانسیون تزریقی ۵۰ میلی گرمی (Amphotericin B)


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ شنبه 1390/11/15 ] [ 11:16 PM ] [ محسن آزاد ]
همانطور که میدانید بیماریهای ناشی از قارچها بر خلاف سایر میکروارگانیسمها خطرناک نیستند و اغلب به جای اینکه از انها با نام بیماری یاد شود بیشتر اختلال در زیبایی یاد میشود . چون بیشتر مشکلاتی که قارچها (به ویژه قارچهای سطحی Superficial Mycosis) ایجاد میکنند در سطح شاخی شده پوست قرار دارند و در بیشتر مواقع به علت تغییر رنگ و یا مشکلی خاصی که در روی پوست ایجاد میکنند فرد را وادار به واکنش میکند .


یکی از بهترین نمونه ها ، شوره سر است که شاید هر انسانی در طول عمر خود مدتی را با ان سرو کله شده باشد . عامل شوره سر مخمری لیپوفیل به نام مالاسزیا اوالیس(Malassezia ovalis) – پیتروسپروم اوال(Pityrosporum ovale ) – است که فلور ۹۰-۷۰ درصد اپیدرم پوست افراد میباشد .
نحوه عمل این مخمر به این صورت است که قارچ در سر سبوم را به اسیدهای چرب تبدیل میکند چون این مخمر برای ادامه حیات به اسیدهای چرب به ویژه اسید اولئیک نیاز دارد و این امر سبب افزایش میتوز سلولهای اپیدرمی میشود که ادامه این عمل شوره سر را به دنبال خواهد داشت . در بیشتر افراد واکنش ازدیاد حساسیت به علت فراورده های قارچی هم دور از ذهن نیست .

افزایش ترشحات غدد چربی ساز پوست سر مهمترین عامل زمینه ساز بیماری است . و در هر دو جنس زن و مرد یکسان دیده میشود و باعث خارش و ریزش موها میشود .

تشخیص 
میکروسکوپی : به شکل سلولهای مخمری بیضی منفرد یا خوشه دار در میان سلولهای اپیدرم
ماکروسکوپی : به علت مخمر بودن فاقد میسیلیوم است . و در محیط کشت که حاوی اسید چرب اولئیک باشد رشد میکند .
 کونیدیهای مخمر در زیر میکروسکوپ نوری
برای تشخیص این قارچ از روشهای گوناگونی استفاده میکنند یکی از این روشها استفاده از لامپ وود است که کونیدی ها را به صورت فلورسانس زرد طلایی نشان میدهد . با مشاهده این رنگ زرد با بیستوری از ضایعه نمونه برداری می کنیم و در زیر میکروسکوپ بررسی میکنیم .
برای برسی میکروسکوپی میتوان از هیدروکسید پتاسیم ۱۰ درصد ، کریستال ویوله ، لاکتو کاتن بلو و یا ید استفاده کرد . از انجا که با مشاهده میتوان این قارچ را تشخیص داد در آزمایشگاه نیازی به کشت نیست اما در شرایط استثنایی که افتراق قارچها (مانند بیماری برص ، ماسک حاملگی ، اریتراسما و ..)در نظر است باید کشت انجام گیرد .

درمان
ممکن است شایعات به صورت خود به خودی از بین بروند ولی عوامل کراتولیتیک موثر خواهد بود . داروی انتخابی در بیشتر اوقات تیوسولفات ۲۵ درصد و اسید سالسیلیک ۱ درصد در الکل ایزوپروپیل ۱۰ درصد و پروپیلن گلیکول است . در بیشتر افراد قرص کتوکونازول به مدت سه هفته در پروسه درمان استفاده میشود


موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ شنبه 1390/11/15 ] [ 11:14 PM ] [ محسن آزاد ]

برفک دهان به یک سری عفونت‌های دهانی گفته می‌ِشود که به علت رشد بیش از حد قارچ، کاندیدا آلبیکانس، در دهان ایجاد می‌شود و در حالت عادی این قارچ در دهان بسیاری از افراد وجود دارد. این عارضه یعنی برفک دهان، نوعی عفونت سطحی است که بخش‌های کناری و گوشه‌های دهان را مبتلا می‌کند.

دیگر نقاط که در معرض خطر ابتلا به برفک عبارتند از: داخل گونه‌ها، زبان، کام و حلق.
برفک دهان، در دهان نوزادان یافته شایعی است. مثلاً یک نوزاد ممکن است در طی پروسه زایمان به برفک دهان مبتلا شود و این برفک عمدتاً در حالتی ایجاد می‌ِشود که مادر دچار عفونت قارچی واژنی باشد و زایمان نوزاد به طریق طبیعی یعنی از مسیر کانال زایمان صورت گیرد.
علائم چنین نوع برفک دهانی معمولاً در ۷ تا ۱۰ روز بعد از تولد بهبود می‌یابد.
در سایرین، یعنی کودکان و بالغان، ایجاد برفک دهان، دلایل دیگری می‌تواند داشته باشد
مثلاً: بیماری‌ها و یا داروهایی که سیستم ایمنی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
شیمی‌درمانی به دنبال سرطان‌ها (در افرادی که تحت این نوع شیمی‌درمانی قرار می‌گیرند).
در درمان با داروهای استروئیدی یا آنتی‌بیوتیک.
مکانیسم ایجاد برفک به واسطه داروهای روی آنتی‌بیوتیک‌ها باعث از بین رفتن باکتری‌های داخل دهان شده (یعنی باکتری‌هایی که به صورت طبیعی در حفره دهان هر کسی وجود دارد) در نتیجه جمعیت قارچ‌ها در دهان افزایش یافته و به دنبال آن برفک دهان یا کاندیدا ایجاد می‌شود؛
یعنی از آنجائی که مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، باکتری‌های نرمال دهان را که اصطلاحاً به آن فلورمیکروبی می‌گویند را کاهش می‌دهد، زمینه رشد و تزاید قارچ‌های کاندیدا در دهان را مهیا کرده و هیچ رقیبی (یعنی باکتری‌ها) در میدان کنار آن‌ها وجود ندارد.
با توضیحاتی که تا این جا ارائه شد به دوستان دیابتی توصیه‌ای را دارم:
- افراد دیابتی باید مراقب باشند در معرض ابتلا به خشکی دهان قرار نگیرند که در این حالت میزان بزاق آن‌ها کم شده و بیشتر در معرض ابتلا به عفونت‌های قارچی کاندیدایی قرار می‌گیرند.
همچنین افراد مسن با توجه به این که میزان بزاقشان کم می‌شود نیز در معرض ابتلا به عفونت کاندیدا هستند؛ گروه دیگر افراد دچار سوء تغذیه و کسانی هستند که سیستم ایمنی آن‌ها به دلایلی ضعیف شده است (مانند مبتلایان به سرطان و ایدز).
حالا در نظر بگیریم چنانچه یک دیابتی در هر کدام از گروه‌های اشاره شده نیز قرار بگیرد باید چندین برابر یک فرد عادی به سلامتی، به خصوص سلامتی دهان و دندان خود توجه کند، زیرا علاوه بر عوارضی که به شرح آن پرداختیم و در جلسات و مقالات قبلی توضیح دادیم، خطر بزرگی به نام عفونت برفکی قارچ کاندیدا نیز وی را تهدید می‌کند.
علائم:
اولین نشانه برفک در دهان عبارت است از:
حس طعم یا مزه بد دهان و این که حس چشایی و حس طعم مزه غذا کاهش می‌یابد. برفک دهان به صورت یک سری تکه‌هایی مثل تکه وصله‌هایی که به پارچه‌های کهنه و مندرس می‌دوزند نمایان می‌شود که این وصله‌ها در کناره زبان در گوشه دهان و کام و پشت زبان دیده می‌شود.
اگر سعی ‌کنید این لایه و یا وصله سفید را از روی زبان خود یا از ناحیه‌ای که در دهان هست جدا کنید، در آن منطقه وصله سفید رنگی خواهید دید که قرمز و ملتهب شده و ممکن است دچار خونریزی شود.
گاهی این پلاک‌های برفکی در دهان، دردناک می‌شوند به خصوص باعث بی‌قراری کودکان و نوجوانان می‌شود.
تشخیص:
فراموش نکنیم، چنانچه این علائم در دهان فردی دیده شد، حتماً به دندان پزشک مراجعه کند تا با تشخیص صحیح درمان مناسب هم برای وی صورت گیرد.
جالب است بدانیم در بسیاری از موارد دندان پزشکان از همین طریق پی به وجود دیابت در فرد پی می‌برند. یعنی اگر فردی مکرر بدون علت مشخص و مشهودی دچار عفونت برفک دهان شود. پزشک یا دندان پزشک از جمله عللی که در تشخیص افتراقی خود در نظر می‌گیرد عبارت است از:
دیابت، سرطان، عفونت HIV
در این گونه موارد، تست‌های خونی و دیگر پروسه‌های تشخیصی لازم است. همچنین به دنبال مصرف داروهایی که میزان بزاق را کاهش می‌دهند برفک دهان ایجاد می‌شود.
درمان:
شامل داروهای گروه ضد قارچ است که میزان و نوع دارو و طریقه مصرف را دندان پزشکتان به شما توصیه می‌کند.
چناچه بنا به تشخیص دندان پزشکتان، علت برفک دهان، مصرف داروهایی است که باعث کم شدن بزاق شده، در این صورت باید با نظر و مشورت پزشک معالجتان نوع دارویی که باعث خشکی دهان شده را تغییر دهید؛
البته گاهی نمی‌توان این گروه داروها را تغییر داد که در این صورت فرد باید از مرطوب کننده‌ها یا بزاق مصنوعی به عنوان جایگزین استفاده کند.
قارچ دهان (برفک) را هیچ گاه دست کم نگیرید، چرا که در افراد ضعیف و افراد با نقص سیستم ایمنی عفونت‌های آن تا مری و دستگاه گوارش نیز منتشر می‌شود.

موضوعات مرتبط: قارچ شناسي پزشكي
[ دوشنبه 1389/12/16 ] [ 10:23 AM ] [ محسن آزاد ]
درباره وبلاگ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامی
به گــــــــــــرمی نـــــــــــــفسهاتون..
محسن 24ساله دانشــــجوی
فــــــــــوق لیســــــــــــانس
قارچ شناســـــــــی پزشـــکی
و ســـــــــــــاکن شهر تهـــــــــــــــــران
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم.
امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوارم که
لحظـــــــــــــــــات خـــــــــوب و خوشی
را در وبـــــــلاگم سپـــــــــــــــری نمایید.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.

.
.
بيا نترس من باهـــــــــــــــــــــاتم...
..
.
.
.
.

.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
بيا پايــــــــــــــــــــــــين تر..
بيا حـــــــــــــالا..
..
.
.
.
بــــــه وبـــــــــــــــلاگم خــــــــوش آمدید.
----------------------------------------
بهـ دنبالـ ظواهر نرو؛ شاید فریبـ بخوریـ

بهـ دنبالـ ثروتـ نرو؛ اینـ همـ ماندنیـ نیستـ

بهـ دنبالـ کسیـ باشـ کهـ بهـ لبانتـ لبخند بنشاند

چونـ فقطـ یکـ لبخند میـ تواند

شبـ سیاهـ را نورانیـ کند

کسیـ را پیدا کنـ کهـ دلتـ را بخنداند...
-----------------------------------------------
نمی دونم از کــجا شروع کنم قصه تلخ ســـــادگیمـــو

نمی دونم چرا قسمت می کنم روزای خوب زندگیمو

چــــــرا تو اول قصه همه دوســـــــــم مــــــــــــی دارن

وسط قــــــــــصه می شه سر به سر من مـــی ذارن

تا می خواد قـــــصه تموم شه همه تنهام مــی ذارن

مــــــی تونم مثل همه دورنگ بـــــاشم دل نــــبازم

مــــــی تونم مثل همه یه عـــــشق بادی بــــسازم

تا با یک نـــــیش زبــــــون بترکه و خراب بـــــــــــشه

تا بـــــــیان جمعش کنن حباب دل ســــــــراب بشه

مــــــی تونم بازی کنم با عشق و احساس کسی

مـــــــی تونم درست کنم تـــــــرس دل و دلواپسی

مــــــــی تونم دروغ بگم تا خودمو شــــــــیرین کنم

مــــــــی تونم پشت دلا قایم بشم کــــــــمین کنم

ولی با این همه حــــــــرفا باز مـــــــــــنم مثل اونام

یه دروغگو مـــــــی شم همیشه ورد زبــــــــــــــونا

یه نفر پیدا بـــــــشه به مـــــــــن بگه چیکار کــــنم

با چه تیری اونی که دوسش دارم شکار کنم ؟؟؟؟

من باید از چی بفهمم چه کسی دوسم داره ؟؟؟

توی دنیا اصلا عشق واقعی وجود داره .........؟؟؟
امکانات وب

دریافت كد ساعت
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

جوان تولز - ابزار وبلاگنویسان جوان