Tizanidine اولین درمان جدید خوراكی طی بیست سال گذشته ( بعد از بكلوفن) است كه برای كنترل و بسامان كردن افزایش سفتی عضلات همراه با انقباض عضلانی ناشی از ام اس یا جراحت ستون فقرات ساخته شده است0 اگر چه تحقیقات جاری در خصوص مدیریت ام اس و اختلالات عروق مغزی(CVDs ) روی رویكردی متمركز شده است كه روی سیستم ایمنی تاثیر میگذارد همینطور اینكه این دارو میتواند از سلسله وقایع مربوط به كم خونی موضعی مغزی جلوگیری كند , درمان داروئی - انقباض عضلانی – اختلال در ادرار – درد و افسردگی از موارد كلیدی استفاده از این دارو هستند زیرا داروها اغلب تاثیر فوری داشته كه به بیماران در غلبه بر ناتوانائیهایشان كمك میكنند. Tizanidine در تلاش برای یافتن دارویی برای درمان انقباض عضلانی ساخته شد.
كاركرد این دارو چگونه است؟ Tizanidine یك داروی agonist Alpha2-adrenergic سریع الاثر است; این دارو بوسیله افزایش بازدارنگی پیش سیناپسی نرون حركتی انقباض عضلانی را كاهش میدهد. بیشترین تاثیرات این دارو روی مسیرهای چند سیناپس است و نتیجه كلی آن هم هدایت نرونهای مهره ای آسیب دیده منتقل كننده های تحریكاتی مانند اسید آمینه و استقرار همزمان تسهیلاتی مسیرهای مهره ای است ( آنهاییكه حركت عضله ها را افزون میكنند)

تیزانیدین ممکن است باعث خواب آلودگی ، سرگیجه ، سبکی سر ، یا غش شود. این اثرات ممکن است با مصرف الکل یا برخی از داروها بدتر شود.

احتیاط. از رانندگی یا انجام سایر وظایف احتمالا ناامن تا زمانی که شما چگونگی واکنش به دارو را ندانسته اید خودداری کنید.

استفاده از تیزانیدین در افراد مسن که ممکن است حساسیت بیشتری نسبت به اثرات آن داشته باشد،با احتیاط باشد.تیزانیدین در کودکان نباید مورد استفاده قرار گیرد ؛ ایمنی و اثر بخشی آن در کودکان تایید نشده است.

از این دارو در هنگام مصرف ضد افسردگی فلووکسامین (Luvox)، و یا آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین (Cipro)استفاده نشود.